Home

Ilium kost

The ilium (/ ˈ ɪ l i ə m /) (plural ilia) is the uppermost and largest part of the hip bone, and appears in most vertebrates including mammals and birds, but not bony fish.All reptiles have an ilium except snakes, although some snake species have a tiny bone which is considered to be an ilium.. The ilium of the human is divisible into two parts, the body and the wing; the separation is. všeobecnost Kostí kyčelního kloubu je kyčelní kost a představuje spolu s kosterní kost a kostrč, jednu z kostí pánve. Je to sudý prvek, který se vyvíjí na stranách právě zmíněné posvátné kosti. Z anatomického hlediska lze iliac kosti rozdělit do tří oblastí: horní oblast, zvaná ilio; nižší-zadní oblast, nazvaný ischio; konečně, nižší-přední oblast. Os coxae je tvořena 3 kostmi: kost kyčelní (os ilium), kost sedací (os ischii), kost stydká (os pubis). Chrupavčité hranice všech 3 kostí se v době vývoje setkávají ve formě písmene Y v jamce kyčelního kloubu ( cartilago ypsinoformis )

Kost křížová (os sacrum) (zároveň součást páteře) Kost kostrční (os coccygis) - Kostrční obratle (vertebrae coccygeae) Kost pánevní (os coxae) Kost kyčelní (os ilium) Kost sedací (os ischii) Kost stydká (os pubis) Kosti dolní končetiny. Kost stehenní (femur / os femoris) Čéška (patella) Kost lýtková (fibula) Kost. Pánevní kost (os coxae) (viz Obr. 4. 11.) je u dospělého člověka jednotná. Vzniká spojením tří, původně samostatných kostí: kyčelní kosti, stydké kosti a sedací kosti. Kyčelní kost (os ilium) tvoří horní část pánevní kosti Kost sedlová (os trapezium) Kosti záprstní (ossa metacarpi) Články prstů (ossa digitorum manus / phalanges) Pletenec dolní končetiny. Pánev (pelvis) Kost křížová (os sacrum) (zároveň součást páteře) Kost kostrční (os coccygis) Kost pánevní (os coxae) Kost kyčelní (os ilium) Kost sedací (os ischii Ilium se skládá z těla a křídla. Spolu s sedací kosti a stydkou kostí, ke kterému je připojen kyčelní, tyto tvoří pánevní kost, pouze se slabým linie uvádějícími unie. Tělo ( latina: corpus) tvoří méně než dvě pětiny jamky; a také tvoří část acetabulární jamky Kyčelní kost (os ilium) popis: tělo (corpus ossis ilii) - účastní se na tvorbě kyčelní jamky; centrální část přivrácená k acetabulu, kraniálně rozšířena v lopatu kosti kyčelní (ala ossis ilii) sulcus supraacetabularis = vkleslina nad okrajem acetabul

Ilium (bone) - Wikipedi

Iliac kost - Hlavn

 1. Ilium 04 medial view (Right hip bone).png 1,125 × 1,125; 213 KB Ilium bone Persian.png 1,078 × 812; 454 KB Ornithischia pelvis structure zh.svg 276 × 227; 3 K
 2. čelní kost. os frontále os ílium os zygómaticum lopatka. radius scapula ulna Autor článku: Lenka Jedličková. Mgr. Lenka Jedličková, 45 let, v současnosti učitelka češtiny na Střední zdravotnické škole v Táboře..
 3. Model lidské kyčelní kosti - os ilium. Model lidské kyčelní kosti znázorňuje vnější část pánevní kosti - kost kyčelní. Kost kyčelní je párová kost, která je největší částí pánevní kosti.Tělo kyčelní kosti tvoří její centrální část přivrácená k jamce kyčelního kloubu
 4. Kost stehenní. Bérec (kost holenní, kost lýtková) Hlezno- tarsus (zánártní kosti) Nártní kost (metatarsus) Články prstů. Pletenec pánevní (pánev = pelvis) párová . kost pánevní (os coxae) je tvořena třemi srostlými kostmi: kost kyčelní (os ilium) kost sedací (os ischium) kost stydká (os pubis
 5. kost kyčelní ; Os ilium může být také omylem zapsáno jako: os ylium, os ilyum, os ylyum Komentáře. Znáte ještě další možnosti co znamená os ilium? Význam slova os ilium ve slovníku cizích slov. Slovník cizích slo

kost kyčelní . Komentáře ke slovu os ilium » přidat nový komentář. Kost kyčelní ? os ilium. os pubis. os ischii. Kost týlní. os occipitale. os occipotale. os frontale. Lopatka ? scapulos. scepula. scapula. Kost čichová ? os sphenoidale. os tympanca. os ethmoidale. Temenní kost ? ossa parietalia. ossa petrosum. ossa occipitale. Kost klínová ? os ethmoidale. os klembos. os sphenoidale. Záprstní kost. latinsky os ilium kost kyčelní, latinsky costa žebro Komentáře. Ke slovu iliokostáln í zatím. kyčelní kost There are puncture marks on the ilium , iliolumbar and sacroiliac. Jsou tu známky po píchnutí na kyčelní kosti , křížobederní oblasti a křížokyčelním kloubu

Ilium Associates, Inc. is a full-service communications, marketing consulting and graphic design firm

kost křížová s pánví spojena pevným kloubem kyčelní kost = os ilium; lopata + hřeben sedací kost = os ischii se sedacím hrbolem stydká kost = os pubis; vpředu spojení sponou stydkou (symfýza - chrupavčitý spoj) volná dolní končetina; stehenní kost = femur; hlava + chirurgický krče

Kosti dolní končetiny - WikiSkript

Struktura. Ilium se skládá z těla a křídla.Spolu s sedací kosti a stydkou kostí, ke kterému je připojen kyčelní, tyto tvoří pánevní kost, pouze se slabým linie uvádějícími unie.. Tělo ( latina: corpus) tvoří méně než dvě pětiny jamky; a také tvoří část acetabulární jamky.Vnitřní povrch tělesa je součástí zdi malé pánve a dá původ některých vláken. Kost pánevní - OS COXAE zje vytvořena srůstem 3 kostí: zKost kyčelní - OS ILIUM zKost stydká - OS PUBIS zKost sedací - OS ISCHII zJe kloubněpřipojena ke kosti křížové a v předu je sponou stydkou spojena s druhou kostí pánevn Z obou stran se ke kosti křížové připojuje masivní kyčelní kost (ilium), jejíž horní obloukovitý okraj je snadno hmatný na povrchu těla. Svislý křížovo-kyčelní (sakroiliakální) kloub mezi křížovou a kyčelní kostí je zpevněn napříč a křížem krážem jdoucími vazivovými vlákny kyčelní kost (os ilium) hřeben kyčelní kosti (crista iliaca) horní přední trn kyčelní kosti (spina iliaca anterior superior) horní zadní trn kyčelní kosti (spina iliaca posterior superior) křídlo kyčelní kosti (ala ossis ilii) velký zářez sedací kosti (incisura ischiadica major kost kyčelní - os ilium - míří nahoru tělo vybíhá v lopatku k. kyčelní ( ala osis illim ), jejíž vrcholem je hrana ( crista illiaka ), na kterou se upínají břišní svaly; hrana je hmatatelná (=boky); na lopatku se upínají hýžďové svaly a svaly za

Anatomie lidská kostra - obrázky s popise

 1. 10. Kost hrudní (os sternum) 11. Kost pažní (humerus) 12. Kost loketní (ulna) 13. Kost vřetení (radius) 14. obratle bederní 15. Kost pánevní (kost kyčelní - os ilium) 16. Kost křížová (os sacrum) 17. Kyčelní kloub 18. Kost stehení (femur) 19. Čéška (patella) 20. Kost holenní (tibia) 21. Kost lýtková (fibula) 22. 23. 24.
 2. Kost čichová (os ethmoidale) Kost temenní (os parietale) Kost týlní (os occipitale) Kost spánková (os temporale) Kost klínová (os sphenoidale) Obličejová část lebky (splanchnocranium) Kost slzná (os lacrimale) Sluchové kůstky (ossicula auditus) Kladívko (malleus) Kovadlinka (incus) Třmínek (stapes) Kost patrová (os palatinum
 3. The ilium, so-called because it supports the flank, is the superior broad and expanded portion of coxal bone which extends upward from the acetabulum. The ilium is divisible into two parts, the body and the ala; the separation is indicated on the internal surface by a curved line, the arcuate line, and on the external surface by the margin of the acetabulum
 4. 3. Os coxae - jednotná plochá kost, skládá se ze 3 samostatných kostí. os ilium (kost kyčelní) os ischii (kost sedací) os pubis (kost stydká) Pánevní spojení. Articulatio sacroiliaca . tímto kloubem se připojuje os coxae k osové kostře. Symphysis pubica. spojení předních okrajů pánevních kost
 5. Kyčelní kost (latinsky: os ilium) je párová kost v lidském těle, která je největší částí pánevní kosti.Rozlišuje se kyčelní kost levá a pravá v závislosti na poloze v pánvi
 6. střední článek (korunková kost) distální kost (kopytní, paznehtní, špárková, drápová kost) sezamské kosti Kostra pánevní končetiny Pletenec pánevní končetiny Kyčelní kost (os ilium) tělo (4) velký sedací zářez (21) křídla (10) kyčelní hrbol (7) křížový hrbol (8) kyčelní hřeben (6) Sedací kost (os ischii
 7. bočna kost (lat. os ilium) - 2; sjedna kost (lat. os ischii) - 2; preponska kost (lat. os pubis) - 2; U nozi (8 kostiju): bedrena kost (lat. femur) - 2; iver (lat. patella) - 2; goljenična kost (lat. tibia) - 2; lisna kost (lat. fibula) - 2; U stopalu (52 kosti): Kosti nožja (lat. ossa tarsalis): petna kost (lat. calcaneus) - 2; gležanjska.

os ilium - kost kyčelní os ischii - kost sedací os pubis - kost stydká os sacrum - kost křížová ós, óris, n. - ústa os, ossis, n. - kost osteoma, atis, n. - nezhoubný nádor z kostní tkáně osteomyelitis, itidis, f. - zánět kostní dřeně osteon - kost ostium, i, n. - ústí otitis, itidis, f. - zánět ucha ovarium, i, n. Anatomical terms of bone. The ischium ( / ˈɪskiəm /) forms the lower and back part of the hip bone ( os coxae ). Situated below the ilium and behind the pubis, it is one of these three bones whose fusion creates the hip. The superior portion of this bone forms approximately one third of the acetabulum Kost stydká ? os ischii. os pubis. os ilium. Vřetení kost ? radius. tibia. ulna. Kost čichová ? os sphenoidale. os tympanca. os ethmoidale. Kost klínová ? os sphenoidale. os klembos. os ethmoidale. zadat heslo pro úpravu . Dejte si tento test na vlastní stránky/blo

Základy Funkční Anatomie Člověk

 1. Kost kyčelní Kyčelní kost - Hip bone - qwe . Každý kyčelní kost je spojen s odpovídajícím femuru (stehenní kosti) (tvořící primární spojení mezi kostí dolní končetiny a osového skeletu) prostřednictvím velkého kulového kloubuv kyčli Os ilium (kost kyčelní) je kraniálnější větší část os coxae
 2. Os ilium (kost ky čelní) je část os coxae kraniáln ě od acetabula, kdy její t ělo vybíhá v ala ossis ilii. H řeben crista iliaca je na živém hmatný a upínají se na n ěj svaly st ěny b řišní. Hmatné jsou také zakon čení crista iliaca, kterými jsou spin
 3. SOMATOLOGIE - KOSTRA. Kostru člověka tvoří 206 kostí. l funkce » oporná funkce. l ochranná funkce. l funkce pák. l funkce depozita materiálu. l krvetvorba. l energetický zdroj. l podle tvaru - dlouhé, krátké a ploché kosti. Stavba kosti 1. Okostice (vazivová blána na povrchu kost, je bohatě prokrvena, protkána nervy, umožňuje růst kosti do šířky
 4. kost kýčelní . Komentáře ke slovu os ilium » přidat nový komentář.
 5. kost kyčelní (os ilium) - tvoří ji hřeben kosti kyčelní (crista iliaca) a lopatkovitá kost s hlubokou jamkou (acetabulum) pro hlavici stehenní kosti; kost sedací (os ischii); kost stydká (os pubis). Obrázek č. 33 Kostra pánevní kosti (os coxae). Obrázek č. 34 Porovnání mužské a ženské pánve. Pohlavní rozdíly na pánv
 6. Pánevní kost (os coxae) do 12-16 let se skládá ze tří oddělených kostí spojených chrupavkou: iliac, pubic a ischias, které jsou v tomto věku vzájemně zarovnány. Panvová kosti. Iliakální kost (os ilium) se skládá ze dvou částí: Dolní zesílená část - tělo ilium (corpus ossis ilii) - se podílí na tvorbě acetabula
 7. os ilium, kost kyþelní, os ischii, kost sedací, os pubis, kost stydká. Kost kyþelní tvoří větší horní þást pánevní kosti a je postavena tak, že kyþelní kosti obou stran se ze zadu dopředu rozbíhají a přitom se rozvírají kraniálním směrem

Seznam kostí lidského těla - Wikipedi

Kost kyčelní - os ilium Kost sedací - os ischii Kost stydká - os pubis Dolní končetina stehno - femur: kost stehenní - femur bérec: crus: kost holenní - tibia, kost lýtková - fibula čéška - patella Dolní končetina noha - pes: zánártí - tarsus: 7 kostí zánártních kost hlezenní - talus kost patní. Kyčelní kost je součástí kostry pletence pánevního. Model kyčelní kosti zobrazuje všechny anatomické detaily kosti kyčelní, proto je vynikající anatomickou výukovou pomůckou UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE . 3. LÉKA. Ř. SKÁ FAKULTA . Ústav ošetřovatelství . Ošetřovatelská péče o pacienta po totální endoprotéze kyčelního kloubu . Nursing care of the patient after total endoprothesis of hi The ilium is the dorsocranial part and largest region of the coxal bone, and extends obliquely form the acetabulum to the sacrum. It appears in most vertebrates including mammals and birds, but not bony fish Najděte stock snímky na téma Ilium v HD a miliony dalších stock fotografií, ilustrací a vektorů bez autorských poplatků ve sbírce Shutterstock. Každý den jsou přidávány tisíce nových kvalitních obrázků

Anatomija kostiju Ivana Jelkic

Ilium (kost) - Ilium (bone) - qwe

 1. kost kyþelní (os ilium) sedací kost (os ischii) stydká kost (os pubis) stehenní kost (femur) þéška (patela) holení kost (tibia) lýtková kost (fibula) zevní kotník (výběžek z fibuli) vnitřní kotník (výběžek z tibii) kosti zánártní (fanus) kosti nártní (metatarzální
 2. Kost pánevní se skládá ze tří kostí, které během vývoje srůstají dohromady: kost kyčelní (os ilium), kost sedací (os ischii) a kost stydká (os pubis). Mezi kostí křížovou a kostí kyčelní je tzv. sakroiliakální kloub, který koncem těhotenství prosakuje, čímž umožní větší roztažitelnost pánve a tím je.
 3. Kost pánevní vzniká srůstem tří kostí - kosti kyčelní (os ilium), sedací (os ischii) a stydké (os pubis).Pánev slouží hlavně jako chráněný prostor, kde je uložena řada důležitých orgánů močového, zažívacího a pohlavního systému. V závislosti na pohlaví se v pánvi nacházejí také fyziologické změny, které.
 4. Kost klínová os sphenoidale kost kyčelní os ilium Kost sedací.

Studijní materiál anatomie kost, Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI), České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) Vysoké školy I. kyčelní kost (os ilium), II. sedací kost (os ischii), III. stydká kost (os pubis), 1. zevní strana, 2. vnitřní strana, 3. fossa iliaca, 4. crista iliaca, 5. acetabulum, 6. fossa. Kyčelní kloub. Kyčelní kloub, art. coxae je omezený kulový kloub spojující ste­henní kost (resp. volnou dolní končetinu) s pletencem dolní kon.

File:PelvisPPT - POHYBOVÝ SYSTÉM – Kostra dolnÍ koNČETINY IPPT - KOSTUR TRUPA PowerPoint Presentation - ID:4450851

Os ilium kost kyčelní. Os incisivum mezičelist (embr.). Os innominatum kost bezejmenná. Os interparietale variace, při které je švem oddělena přibližně horní polovina šupiny kosti týlní. Os ischii kost sedací. Os lacrimale kost slzní. Os longum kost dlouhá. Os lunatum kost poloměsíčitá ilium/o iliumo ↝ La plej granda osto el la tri, kiuj formas la koksoston: ostoj de la pelva zono (koksosto): ilium o, pubio, iskio [ 1 ]

Kostra dolní končetiny Fotografický interaktivní atlas

Česko-anglický překlad kosti na Online-Slovník.c 2 - klíční kost. 3 - pažní kost (ramenní kost) 4 - kost loketní (k malíčku) 5 - kost vřetenní (k palci) 6 - 8 kůstek zápěstních. 7 - 5 kůstek záprstních. 8 - 14 článků prstů. Kostra dolní končetiny. 1 - zanártní kosti (7) 2 - nártní kosti (5) 3 - články prstů (14) ilium = kost kyčelní. ischium = kost sedací. Pletenec dolní končetiny Kost pánevní (os coxae), Kost kyčelní (os ilium), Kost křížová (os sacrum) (zároveň součást páteře), Kost stydká (os pubis),Kost sedací (os ischii). Kosti dolní končetiny Kost stehení (femur), Čéška (patella), Kost holenní (tibia), Kost lýtková (fibula), Kosti zánártní (ossa tarsi),Kosti nártní (ossa metatarsi)

nad acetabulem leží kyčelní kost - os ilium; vpředu pod acetabulem kost stydká - os pubis; vzadu pod acetabulem kost sedací - os ischii; kyčelní kost - os ilium. tvoří horní oddíl kosti pánevn tibie - kost holení fibula- kost lýtková articulatio genus - kolenní kloub meniscus - vnitrokloubní ploténka patella - čéška femur - kost stehenní trochanter - chocholík articulatio coxae - kyčelní kloub Pelvis - pánev os coxae - kost pánevní os ilium - kost kyčelní os pubis - kost stydká os ischii - kost.

Ilium Softwar

Slovník latinských a řeckých anatomických termínů Ve slovníku je u podstatných jmen vždy uveden první a druhý pád jednotného čísla a rod, tyto údaje jsou dostačující k identifikaci správného vzoru pro další skloňování ⬇ Stáhnout Ilium levné fotky z nejlepší agentury stock fotografií rozumné ceny miliony prémiových, vysoce kvalitních, royalty-free stock fotografií, snímků a obrázků

Contextual translation of ilium into Czech. Human translations with examples: os ilium, kyčelní kost, kost kyčelní, kost bederní, biopsie kyčle Kost kyčelní - os ilium Kost sedací - os ischii Kost stydká - os pubis Tyto tři kosti se setkávají a osifikují právě v acetabulu, tedy jamce pánevní kosti. Největší část acetabula zaujímá kost sedací, která tvoří přibližně 45 % plochy, naopa

Latinské slovo - ilium Překlad latinského slova ilium do českého jazyka, naleznete níže. Přesná shoda ilium - kyčelní kost ilium - kyčelník Rozšířená shoda pervigilium - bdění po celou noc super cilium - brvy domicilium - byt domicilium - domov codicilium - dřevěný špalík Esquilium - eskvilinské Esquilium - eskvilsk Hlavatá kost fordítása a cseh - magyar szótárban, a Glosbe ingyenes online szótárcsaládjában. Böngésszen milliónyi szót és kifejezést a világ minden nyelvén Ilium translation in English-Croatian dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies kost kyčelní (os ilium) kost stydká (os pubis) kost sedací (os ischii) hřeben kosti kyčelní (crista iliaca) trn kosti kyčelní (spina iliaca) kloubní jamka kyčelního kloubu (acetabulum) ucpaný otvor pánevní kosti (foramen obturatum) spona stydká (symfýza) hrbol sedací kosti (tuber ischiadicum) hrbol stydké kosti (tubeculum.

Iliální kost je největší ze všech kostí, které tvoří pánevní oblast lidské kostry. Jeho spodní část je poněkud zpevněná a nazývá se tělem PC, které tvoří horní část acetabula. Krvácení a femur jsou spojeny s tělem ilium. Během puberty, PC roste spolu s ochlupením a ischial kosti v acetabulum oblasti, tak tvořit. Kostra dolní končetiny. se skládá z tzv. pletence dolní končetiny a kostry volné dolní končetiny. • pletenec dolní končetiny (cingulum membri inferioris) - kost pánevní (os coxae) • kostra volné dolní končetiny (skeleton membri inferioris liberi) - kost stehenní (femur), kosti bérce (ossa cruris), kosti nohy (ossa pedis Kost pánevní (os coxae) 15. Kost kyčelní (os ilium) 16. Kost křížová (os sacrum) (zárověň součást páteře) Kost stydká (os pubis) Kost sedací (os ischii) Kosti dolní končetiny 18. Kost stehení (femur) 19. Čéška (patella) 20. Kost holenní (tibia) 21. Kost lýtková (fibula) Kosti zánártní (ossa tarsi) Kosti nártní. Pubis - stydká kost 24. Ilium - kost kyčelní 25. Ischium - kost sedací 26. Sacrum - kost křížová 27. Coccygeal vertebrae - ocasní obratle 28. Femur - kost stehenní 29. Patella - čéška 30. Fibula - kost lýtková 31. Tibia - kost holenní 32. Tuber Calcis - patní hrbol 33. Tarsus - hlezno 34. Metatarsus - zanártí, holeň.

Kyčelní kost - WikiSkript

všeobecnost Ischium je jedním ze tří kostních komponentů kyčelní kosti spolu s ilio a pubis. Konkrétně představuje dolní a zadní část kyčelní kosti, kterou je kyčelní kost. Ischium je umístěno níže než ilium a posteriorně k ochlupení a má tři anatomicky významné úseky: tělo ischia, horní větev ischia a dolní větev ischia Start studying Os Coxae/Kost pánevní. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Search. Browse. Create. Log in Sign up. Log in Sign up. Upgrade to remove ads. Only $0.99/month. Os ilium. kost kyčelní.

KOSTANI SISTEM | SEMINARSKI RAD IZ BIOLOGIJEIliopubic eminence - Wikipedia

(metacarpi) • články prstů (phalanx digiti) Dolní končetina (membrum inferius) • pletenec + stehno + bérec + noha • pánev (pelvis) - mužská x ženská = křížová kost + stydká spona (symfýza) + 2 x pánevní kost = kyčelní (os ilium) + + stydká (os pubis) + + sedací (os ischii) Dolní končetina (membrum inferius. Kost pánevní (os coxae) Kost kyčelní (os ilium) Kost sedací (os ischii) Kost stydká (os pubis) Více . Bolest paty a df.dg www.ProLekare.cz | stazeno: 23.12.2010 | : kacaras Č AS OP IS LÉKA ŘŮ Č ESK Ý C H , 144 , 2005 , č. 8 Více . ToP_120_leto_2016_DEF. iliotibiální. týkající se kosti kyčelní a holenní. Souvisijící slova. Synonyma. Původ slova l. os ilium kost kyčelní, l. tibia kost holenn

Kosti v kostce #1 - Latina zdarm

Iliotibiální trakt (ilium = pánevní kost, tibie = holení kost) je skupina svalů na vnější straně stehna od pánevní kosti, s úponem těsně pod kolenním kloubem. Tvoří ji velký a střední sval hýžďový vzadu a natahovač povázky stehenní zpředu Ilium prijevod u rječniku engleski - hrvatski u Glosbe, online rječnik, besplatno. Pregledaj milijunima riječi i fraza na svim jezicima Pletenec pánevní končetiny - cingulum membri pelvini tvoří kost kyčelní - os ilium, kost sedací - os ischii a kost stydká - os pubis. Pánevní pletenec je na axiální skelet pevně připojen v oblasti křížové kosti - sacrum. Kostru volné hrudní končetiny tvoří kost pažní.

Category:Ilium - Wikimedia Common

Najděte stock snímky na téma Hip Joint Anatomy Shown Ilium Pelvis v HD a miliony dalších stock fotografií, ilustrací a vektorů bez autorských poplatků ve sbírce Shutterstock. Každý den jsou přidávány tisíce nových kvalitních obrázků Stažení royalty-free Hip sacrum pubis sedací kost kyčelní - anatomie kostí stock fotografie 28193011 z Depositphotos kolekce s milióny prémiových fotografií s vysokým rozlišením, stock fotografií, vektorových obrázků a ilustrací odborné slovo význam, popis kategorie lumboiliacus - a, um (l. lumbus bedro, os ilium kost kyčelní) týkající se krajiny bederní a kosti kyčeln 1. hornÍ Čelist (maxilla) 16. zÁprstnÍ kŮstky zadnÍ konČetiny (metatarsalia) 2. lebka. 17. prstnÍ kŮstky (phalangen) 3. nosiČ (1.krČnÍ obratel

Procvičujeme slovní zásobu Kosti - Latina zdarm

Pletenec dolní končetiny je tvořen pánevní kostí. Pánevní kosti vznikají srůstem třech kostí: kost kyčelní (os ilium), kost stydká (os pubis) a kost sedací (os ischii). V místě, ve kterém srůstají tyto tři kosti, vzniká jamka kyčelního kloubu, acetabulum (Páč & Horáčková, 2011) kost latinsky. Právě si zobrazuješ nalezené výsledky hledaného výrazu kost latinsky.Pokud k tomuto spojení nevidíš správný výsledek a znáš ho, pomoz nám obohatit tento slovník a vlož jeho definici díky jednoduchému formuláři. Snažíme se postupně vlastními silami také rozšiřovat slovník, kdyby však každý návštěvník vložil pouhých několik výrazů, během. Kyčelní kost, os ilium je největší částí pánevní kosti, a to částí ležící kraniálně od jamky kyčelního kloubu. Stavba kosti: Tělo kosti tvoří její centrální část přivrácená k jamce kyčelního kloubu. Tělo se rozšiřuje v plochou lopatu kyčelní kosti (ala ossis ilium), která horním hřebenem kyčelní kosti, crista iliaca přechází ve velmi významné. Kyčelní kost Compiled Jan 24, 2018 12:58:39 PM by Document Globe ® 1 Kyčelní kost, os ilium je největší částí pánevní kosti, a to částí ležící kraniálně od jamky kyčelního kloubu. Stavba kosti: Tělo kosti tvoří její centrální část přivrácená k jamce kyčelního kloubu. Tělo se rozšiřuje v plochou lopat kyČel (ilium) 25. prstnÍ kŮstky (phalangen) 11. kŘÍŽ (3 do sebe srostlÉ obratle) 26. loketnÍ a vŘetenÍ kost (ulna a radius) 12. kyČelnÍ kloub. 27. ramennÍ / paŽnÍ kost (humerus) 13. obratle ocasu (15 obratlŮ) 28. hrudnÍ kost sternum) 14. vÝstupek hlezennÍho kloubu. 29. spodnÍ Čelist (mandibula) 15. hlezennÍ klou

Model lidské kyčelní kosti - Os - Ilium modely lidských kost

Tato párová kost je postavena tak, že se společně s kyčelní kostí druhé strany rozevírají ventrálně a kraniálně. Obsah. 1 Acetabulum; 2 Struktury os ilium; 3 Odkazy. 3.1 Související články; 3.2 Použitá literatura; Acetabulum [upravit | editovat zdroj] Acetabulum je jamka kyčelního kloubu, o průměru pánevní kost - OS COXAE - kyčelní - OS ILIUM. sedací - OS ISCHÍ stydká - OS PUBÍS - spona stydká - SYMFÝZA pánev - prostor ohraničený pánevními kostmi - TELVIS (ženy širší, muži užší, vyšší) kyčelní kost - vytváří - jamku kyčelního kloub, lopatu kosti kyčelní, hřeben kosti kyčeln Start studying MedLat 3. lekce slovíčka . Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

kost tvořící část prstu femur kost stehenní fibula kost lýtková fišpan kostice (zast.) frame kostra podvozku vagónu fréma kostra stroje hlezno kost hlezenní hnát kost dlouhá hnáta kost dlouhá hnáty kosti holeň kost holenní hranatý kostnatý hrbolatý kostrbatý humerus kost pažní ilium kost kyčelní ischias kost sedací. kost kyčelní (os ilium) kost stydká (os pubis) - spojeny destičkovou chrupavkou . stydkou sponou (symfýzou) kost sedací (os ischii) pánev (pelvis) = kosti pánevní + k. křížová a kostrční - u žen širší, otevřenější (těhotenství) kostra volné končetiny. kost stehenní (femur) bérec = kost holenní (tibia) + kost. BEDRA: část zad mezi posledním žebrem a horním okrajem kýčelní kosti: ILIUM: kost kyčelní: LUMBUS: část zad mezi posledním žebrem a horním okrajem kýčelní kost Kost pánevní (os coxae) splynula vývojově ze tří kostí; jsou to: os ilium, kost kyčelní, os ischii, kost sedací, os pubis, kost stydká. Všechny tři kosti se setkávají v acetabulu. Párové kosti pánevní jsou anteriorně navzájem spojeny pomocí chrupavčité spony stydké (symphysis pubica), a pomoc os ilium - kost kyčelní os pubis - kost stydká os ischii - kost sedací symfýza - spona stydká spina iliaca - trn kosti pánevní A abdurace - ztvrdnutí abrupce - odtržení, přetržení acetabulum - jamka kyčelního kloubu acromion - nadpažek, výběžek lopatk 2.1.2 Kost kyčelní Kyčelní kost, os ilium, tvoří horní část pánevní kosti. Nejvýraznější útvar je lopata, ala ossis ilii, vymezující velkou pánev. Na vnější plochu se upíná hýžďové svalstvo, z vnitřní strany m. iliacus. Lopata kraniálně končí hřebenem, crista iliaca, který je dobře hmatný

 • Nejvetsi sumec v cr.
 • Chytrý kvíz mladá boleslav.
 • Problémový dospělý syn.
 • T mobile mluvčí.
 • Okd odbory.
 • Stepansky beh.
 • Symbol sova význam.
 • Pravé vlasy na prodloužení.
 • Život bez tlustého střeva.
 • Fanshop chelsea.
 • Oxazepam bez receptu.
 • Je rýže obilnina.
 • Sms upozornění na nový mail volny.
 • Myšlenkové mapy.
 • Cadillac escalade 2018.
 • Prague black panthers facebook.
 • Banát rumunsko festival.
 • Download gta 4 free pc full version.
 • Zázvorová maska na pleť.
 • Masivní dřevěné podlahy výprodej.
 • Avanturín.
 • Dřevěný regál do koupelny.
 • Apoteka havlíkův přírodní zázrak.
 • Iva kubelková astratex.
 • Festival stodola michala tučného.
 • Karetní hry k vytisknutí.
 • Nhl finale 2019.
 • Hubnutí stehen diskuze.
 • Nikdy nelituj.
 • Lawrence m. krauss.
 • Edikula architektura.
 • Měření hustoty vzduchu.
 • Bmw sbazar.
 • Velikost folikulu pred opu.
 • I have a dream akordy.
 • Louvre vstup.
 • Autofolie ostrava cena.
 • Chromozom 4.
 • Velikonoční nádivka kuchařka pro dceru.
 • Bruslení moravské budějovice.
 • Hyperprolaktinémie a těhotenství.