Home

Suchozemští stejnonožci

Suchozemští stejnonožci prirodavysociny

Suchozemští stejnonožci (Oniscidea) jsou jednou z mála skupin jinak výhradně vod - ních korýšů (Crustacea), kteří se přizpů - sobyli životu na souši. Tvoří samostatný podřád stejnonožců (Isopoda). Jejich latin - ské i české jméno je odvozeno od sedmi párů končetin, které jsou stejné stavby Suchozemští stejnonožci mají jeden tzv. hotspot v západním Středozemí, to znamená, že tam žije opravdu hodně druhů a směrem od tohoto místa jejich diverzita klesá. U nás už jich je relativně málo, a co je nápadné, hodně druhů naší fauny má tzv. synantropní 1) charakter života. V běžné přírodě proto potkáme.

Stejnonožci - Wikipedi

 1. Suchozemští stejnonožci čelí v přírodě mnoha druhům predátorů, z nichž pavouci a mravenci jsou nejvýznamnější. Tato diplomová práce se zabývá chováním svinky pestré (Armadillidium versicolor) a svinky obecné (Armadillidium vulgare) v přítomnost
 2. Suchozemští stejnonožci jako modeloví půdotvorní činitelé v praktické školní výuce Detail práce Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost.
 3. Řád: stejnonožci (Isopoda) Název je z řec. isos = stejný, pous, podos = noha. Vodní, výjimečně suchozemští korýši. Mají dorzoventrálně oploštělé až značně klenuté tělo. Kráčivé končetiny mají všechny stejnou stavbu. Někteří suchozemští stejnonožci dýchají pseudotrachejemi (vzdušnicovými plícemi.
 4. Korýši (Crustacea) jsou velká parafyletická skupina členovců zpravidla klasifikovaná jako podkmen.Žijí především ve vodním prostředí, a to ve sladké i slané vodě, některé skupiny se však adaptovaly i k životu na souši, jmenovitě někteří stejnonožci (např. stínky nebo svinky).. Moderní fylogenetické studie prokázaly, že ke korýšům by se měl řadit i hmyz
 5. Suchozemští stejnonožci Základní informace Toto je platná smlouva (Má být smlouva označena jako neplatná?). Zveřejněna 12. 10. 2020 15:45:06. ID smlouvy 13153844 ID Verze: 14098312. Uzavřena 8. 10. 2020, číslo smlouvy SOD-2020-57 Smlouvu schválil Rothröckl. Publikující strana do Rejstříku smluv.

Suchozemští stejnonožci a jejich predátoři. 27. únor 2018, 14:00 - 15:30. Habilitační přednáška Ivana H. Tufa v oboru ekologie. Všichni zájemci jsou srdečně zváni Suchozemští stejnonožci se často nacházejí v agregacích. Zoologové opakovan ě zjiš ťují, že na agregaci má vliv mikroklima prost ředí. Cílem této práce bylo zjistit, jak velký vliv má různá sv ětelná intenzita a vlhkost prost ředí na shlukování stínek Porcellio scaber a svinek Armadillidium versicolor Sikorová M. 2020. Stonožky, mnohonožky a suchozemští stejnonožci ostravských hald. Katedra ekologie a životního prostředí, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci. 52 s. 6 přílohy. Česky. Abstrakt Rekultivace hald je již dlouho diskutovaným problémem. Není ustálený názor, zda je lepš

Stejnonožci suchozemští. Autor Zdeněk Frankenberger Rok vydání 1959 Nakladatel Československá akademie věd Vazba celoplátěná s papírovým přebalem Formát 17,5 x 24,5 cm Počet stran 212 Stav papírový přebal viz. skeny, kniha ve vynikajícím stavu. Suchozemští stejnonožci byli fixováni v 95% etanolu. Zpracovaný materiál zahrnuje 4222 jedinců a je uložen ve sbírkách Ústavu půdní biologie BC AV ČR v Českých Budějovicích. Použitý systém a nomenklatura stejnonožců je podle práce Schmalfuss (2003). Při determinaci byly použity zejména určovací klíče Frankenberge Makroedafon (2-20 mm) - roupice, hmyz, mnohonožky, stonožky, suchozemští stejnonožci, pavouci a měkkýši (viz Obr. 5). Megaedafon (> 20 mm) žížaly a obratlovci (např. hraboši, krtci), viz Obr. 6. Podle funkce živočichů v ekosystému dělíme organismy, které jsou součástí potravního řetězce, na: producenty (rostliny. Vodní, výjimečně suchozemští korýši. Mají dorzoventrálně oploštělé až značně klenuté tělo. Kráčivé končetiny mají všechny stejnou stavbu. Někteří suchozemští stejnonožci dýchají pseudotrachejemi.. Kromě rejnoků se v expozici představí také největší suchozemští korýši na světě - krabi palmoví Suchozemští stejnonožci: atlas rozšíření v České republice a bibliografi e 1840-2018. Acta Carpathica Occidentalis, Supplementum 1/2018, 124 pp

Suchozemští stejnonožci: atlas rozšíření v České republice a bibliografie 1840-2018. [Woodlice: Distribution Atlas in the Czech Republic and Bibliography 1840-2018. Suchozemští stejnonožci jako modeloví půdotvorní činitelé v praktické školní výuce Terrestrial Isopods as Model Soil-forming Agents in Practical School Educatio

Katedra učitelství a didaktiky biologie. Přepnout navigaci. čeština; Englis A SUCHOZEMŠTÍ STEJNONOŽCI (ONISCIDEA) ÚDOLÍ PŘÍČNÍHO POTOKA U BOŽIC U ZNOJMA MILLIPEDES (DIPLOPODA), CENTIPEDES (CHILOPODA) AND TERRESTRIAL ISOPODS (ONISCIDEA) FROM THE VALLEY OF THE PŘÍČNÍ BROOK NEAR BOŽICE U ZNOJMA Karel T a j o v s k ý Ústav půdní biologie, Biologické centrum Akademie věd České republiky, v. v. i. Suchozemští stejnonožci jsou jediní korýši, jejichž larvy nepotřebují plavat ve volné vodě. Samice vytvářejí na hrudi vak (marsupium), v němž nosí vajíčka i larvy v dostatečně vlhkém prostředí. V posledním týdnu tohoto intramarsupiálního vývoje larvy přecházejí z dýchání kyslíku rozpuštěného ve vodě. Stejnonožci suchozemští 1959; O původu člověka 1941; Atlas mikroskopické anatomie člověka 1951; Th. H. Huxley 1947; všech 6 knih autora. Nápověda - Podmínky užit. Tajovský K: Suchozemští stejnonožci (Isopoda: Oniscidea) CHKO a BR Křivoklátsko Kocourek P, Tajovský K: Mnohonožky (Myriapoda: Diplopoda) CHKO a BR Křivoklátsko Novák I: Motýli (Lepidoptera) CHKO Křivoklátsko Hoffmannová A: Brouci (Coleoptera) CHKO a BR Křivoklátsko - diversita a ochran

Získejte citaci Článek Suchozemští stejnonožci (Oniscidea) v jeskyních České republiky z databáze AOPK ČR citace **ocelÍk, p. - svobodovÁ, k. - hendrychovÁ, m. - **lehotskÝ, l. - **everingham, j. - **ali, s. - **badera, j. - lechner, a

Z naší přírody 6 2015 Ochrana přírody 6 Suchozemští

 1. Isopoda ( stejnonožci ) Text dotazu. Chtěla bych získat co nejvíce informaci o stejnonožcích..literaturu, webové stránky... Odpověď. Dobrý den, z fondu Národní knihovny ČR Vám můžeme nabídnout následující publikace týkající se stejnonožců
 2. Suchozemští stejnonožci jako modelová skupina pro behaviorální studie [rukopis] / Zuzana Jurtíková Další variantní názvy: Suchozemští stejnonožci jako modelová skupina pro behaviorální studie Osobní jméno: Jurtíková, Zuzana (autor diplomové práce nebo disertace) Překl.náz: Woodlice as model group for behavioral studie
 3. Suchozemští stejnonožci jsou pak jedinou skupinou korýšů, která se plně přizpůsobila k životu na souši. V současnosti je jich známo téměř 4 tisíce druhů a najdeme je nejčastěji pod kameny, padlým dřevem či v opadové vrstvě půdy. Živí se odumřelým rostlinným materiálem, ale mohou požírat i bakterie a.
 4. * berušky * stejnonožci: Předmět. heslo: Stejnonožci suchozemští - ČSR - studie a klíče určovací: CNB: cnb000514901: GBS: OCLC:85324413: Zobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogu
 5. Malinková L. (2009): Suchozemští stejnonožci České republiky s obrazovým atlasem. Bakalářská práce, PřF Univerzity Palackého, 103 pp. Najdete zde již více než 2300 druhů rostlin, hub a živočichů!-----Bílá místa biodiverzity. Pomozte zaplnit bílá.
 6. Stejnonožci suchozemští 1959; O původu člověka 1941; Atlas mikroskopické anatomie člověka 1951; Th. H. Huxley 1947; všech 6 knih autora. Nápověda - Podmínky užit.

Jak se žije ve městě stejnonožcům - Časopis Vesmí

 1. Suchozemští stejnonožci se stali centrem jejich pozornosti v tomto ohledu poprvé. Stínka obecná, mezi laickou veřejností často známá pod názvy prasátko či beruška, je v tuzemsku nejběžnější suchozemský stejnonožec. Obývá sklepy, tmavší zákoutí v zahradách, schovává se pod dřevem a kameny..
 2. Suchozemští stejnonožci: atlas rozšíření v České republice a bibliografie 1840-2018 = Woodlice: distribution atlas in the Czech Republic and bibliography 1840-2018 / Jana Orsavová & Ivan Hadrián Tuf -- OLA001 1-359.44
 3. Vališ 1902, Tajovský a Mlejnek 2007), suchozemští stejnonožci (Tajovský a Mlejnek 2015), motýli nebo chrostíci. Z bezkřídlého hmyzu se bezkonkurenčně nejvíce údajů nashromáždilo o skupině chvostoskoků (např. Rusek 1972), méně o šupinuškách a hmyzenkách. Dílčí údaje o malakofauně některých jeskyní publikoval např

Suchozemští stejnonožci ano 12.10.2020 428 000 CZK Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Detail: Statutární město České Budějovice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ano 13.07.2020 Neuveden

Makroedafon představují živočichové (makrofauna) o velikosti 2 až 20 mm: suchozemští stejnonožci a různonožci, většina mnohonožek a stonožek, žížaly, brouci a plži (Tufa, 2013). Větší druhy žížal mají stejně jako zástupci mezoedafonu značný vliv na provzdušnění půdy a její infiltrační schopnosti Suchozemští stejnonožci: atlas jejich rozšíření v České republice a bibliografie 1840-2018. Acta Carpathica Occidentalis, Supplement 1/2018: 1-124. Tajovsky K, Strichelova J, Tuf IH. 2018. Terrestrial isopods (Oniscidea) of the White Carpathians (Czech Republic and Slovakia). ZooKeys (801): 305-321. * URL; Dyachkov YuV, Tuf IH. 2018

Suchozemští stejnonožci jako modeloví půdotvorní činitelé

Organismy, jejichž výskyt je velmi silně závislý na relativní vlhkosti jsou živočichové bez ochranného tělesného pokryvu - obojživelníci, suchozemští stejnonožci, hlísti, žížaly a měkkýši. Ti musí alespoň v aktivním stadiu žít v mikroprostředí, kde se hodnoty vlhkosti blíží 100 % Suchozemští stejnonožci na našem území patří do několika čeledí s celkem asi 30 druhy. Do čeledi Ligidiidae patří druhy, které mají bičík tykadla z více než tří článků. U nás na vlhkých místech je velmi hojný druh Ligidium hypnorum - stínka mokřadní řád: Stejnonožci • bez krunýře • beruška vodní, stínka a sviňka (suchozemští) řád: Různonožci • bez krunýře • blešivec. podkmen: Vzdušnicovci (tracheata) • dýchají tracheami, systém trubiček, které. rozvadí O2 po celém těle • na povrchu vyrůstají ostrůvky - stigmaty • VS - malphigické trubice.

K. Tajovský, Mnohonožky (Diplopoda), stonožky (Chilopoda) a suchozemští stejnonožci (Oniscidea) údolí Příčního potoka u Božic u Znojma (605,38 KB) . T. Krejčí, Výsledky faunistického průzkumu pavouků a sekáčů na vybraných lokalitách území NP Podyjí v roce 2018 (5,59 MB) . R. Stejskal et al, Vliv obnovy výmladkového hospodaření ve dvou porostech Národního parku. Ke stažení Free fotobanka : zvěř a rostlinstvo, hmyz, fauna, bezobratlý, korýši, makro fotografie, havěť, woodlice, suchozemští stejnonožci, Oniscidea.

Ligidium hypnorum - stínka mokřadní | Ligiidae

Korýši (Crustacea

 1. ing area]. - Sborník Oblastního muzea v Mostě, Most, ser. natur.
 2. Mnohonožky (Diplopoda), stonožky (Chilopoda), suchozemští stejnonožci (Oniscidea) a žížalovití (Lumbricidae) biosférické rezervace Pálava. [Millipedes (Diplopoda), centipedes (Chilopoda), terrestrial isopods (Oniscidea), and earthworms (Lumbricidae) of the Pálava Biosphere Reserve.] Pálava na prahu třetího tisíciletí
 3. Sv. 14, - Stejnonožci suchozemští - Oniscoidea Moje hodnocení Zatím nikdo nehodnotil Zdeněk Frankenberger. Přidat do poličky ? obálka není k dispozici. nakladatel: ČSAV: rok vydání: 1959.
 4. Suchozemští stejnonožci: atlas rozšíření v České republice a bibliografie 1840 - 2018. Počet knih Lékařské a zdravotní vědy Finanční odměna je navržena autorovi: Fakulta Autor Odborná kniha 1. FZV MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MA Fyzikální terapie a diagnostika. 2
 5. suchozemští stejnonožci dýchají pseudotrachejemi (vzdušnicovými plícemi), přeměněnými ze žaber stínka zední svinka obecná terestričtí (suchozemští) korýši dýchání vzdušného kyslíku kyslík přechází do krve, teprve pak převáděn k orgánům jsou to prakticky žábry adaptované k příjmu vzdušného kyslík
 6. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Půdní fauna habilitační práce předkládá RNDr. Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D

Orsavová J. & Tuf I. H. (2018): Suchozemští stejnonožci: atlas rozšíření v České republice a bibliografie 1840-2018. [Woodlice: Distribution Atlas in the Czech Republic and Bibliography 1840-2018. Suchozemští stejnonožci jako modelová skupina pro behaviorální. Echinodermata. Odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry

suchozemští stejnonožci (Oniscoidea) Národní přírodní rezervace Žofínský prales v Novohradských horách. In: Papáček M. (ed.), Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor, pp. 157-161, jihočeská univerzita a Entomologický ústav AV ČR, 10.-11.1.2002 Fauna ČSR. Sv. 14, Stejnonožci suchozemští - Oniscoidea / Zdeněk Frankenberger -- OLA001 149.950/ 1 2,5 cm, plavou na boku, přežívají i mimo vodu, skáčou, zetlelé listí, zbytky drobných živočichů součást planktonu (jezera, rybníky) Hrotnatka obecná (Dafnie), 3-4 mm větvený 2.pár tykadel - pohyb Buchanka obecná, tykadla k pohybu, samička 2 váčky s vajíčky v době rozmnožování 1,5 cm, ve slaných jezerech po celém.

suchozemští stejnonožci (Oniscidea) 42 20 48 % 3 2 W, DF mnohonožky (Diplopoda) 75 28 37 % 3 W, DF stonožky (Chilopoda) 73 22 30 % 3 1 DF jepice (Ephemeroptera) 92 34 37 % 4 1 W vážky (Odonata) 71 33 46 % 4 5 W pošvatky (Plecoptera) 115 18 16 % 4 škvoři (Blattodea) 6 3 50 % 1 saranče (Caelifera) a kobylky (Ensifera Už jste někdy viděli záplavu myší biblických rozměrů? Hejno sarančí o velikosti Moravy? Sebevraždu více než 200 kytovců? Jevy a momenty, které šokují. Dokument z kolekce BBC Eart Obdobná stanoviště jako stonožky, tedy v dobře provzdušněných půdách nebo na jejich povrchu či pod kameny a kůrou odumírajících stromů, vyhledávají také suchozemští stejnonožci. Z 11 zatím zde objevených druhů je nejhojnější stínka Protracheoniscus politus Tajovský K. (2019) Mnohonožky (Diplopoda), stonožky (Chilopoda) a suchozemští stejnonožci (Oniscidea) údolí Příčního potoka u Božic u Znojma. Thayensia 16 : 3-10 Suchozemští stejnonožci (Oniscidea) v našich jeskyních (Tajovský, Mlejnek).. 56 Sčítání netopýrů (a hlavně vrápenců) v Javoříčských jeskyních (Koudelka).. 58 Historie sčítání letounů v Jeskyni na Turoldu od roku 1958 po současnost.

Korýši - Wikipedi

Mnohonožky (Diplopoda), stonožky (Chilopoda) a suchozemští stejnonožci (Oniscidea) údolí Příčního potoka u Božic u Znojma. [Millipedes (Diplopoda), centipedes (Chilopoda) and terrestrial isopods (Oniscidea) from the valley of the Příční Brook near Božice u Znojma.] Thayensia. -, č. 16 (2019), s. 3-10. ISSN 1212-356 Kontaktní informace. Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129 165 21 Praha 6 - Suchdol DIČ: CZ60460709 ID datové schránky ČZU: 3hdj9c MENDELOVA UNIVERZITA V BRN Ě Lesnická a d řeva řská fakulta Ústav ochrany les ů a myslivosti Zm ěna v úrovni manganu ve vybraných druzích bylinného patra, půdní a epigeické fauny BAKALÁ ŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalá řské práce: Vypracoval Kontaktní údaje. Adresa: Horní náměstí 2, 775 01 Vsetín Datová schránka: ID b7uk6e4 IČ: 00098574 Č.ú.: 3136851/0100, KB Vsetí

Suchozemští stejnonožci - Hlídač státu

Mock, A. (ed.), 2017: 10. þesko-slovenský seminár myriapodológov a isopodológov, Burda - Kováþov, 4.-7.10.2017. Zborník abstraktov Česká společnost ornitologická je dobrovolné zájmové sdružení profesionálních pracovníků i amatérů zabývajících se výzkumem a ochranou ptáků, zájemců o pozorování ptáků a milovníků přírody Suchozemští stejnonožci: atlas rozšíření v České republice a bibliografie 1840-2018 = Woodlice: distribution atlas in the Czech Republic and bibliography 1840-2018 / Jana Orsavová & Ivan Hadrián Tuf Parallel Title: Woodlice: distribution atlas in the Czech Republic and bibliography 1840-2018 Other author: Tuf, Ivan H., 1974- (Author Suchozemští stejnonožci: atlas rozšíření v České republice a bibliografie 1840-2018 = Woodlice: distribution atlas in the Czech Republic and bibliography 1840-2018 / Jana Orsavová & Ivan Hadrián Tuf Souběžný název: Woodlice: distribution atlas in the Czech Republic and bibliography 1840-2018 Další autor: Tuf, Ivan H., 1974- (Autor

Suchozemští stejnonožci a jejich predátoři: Univerzita

Stonožky, mnohonožky a suchozemští stejnonožci ve městě (Olomouc, Hodonín) [rukopis] / Marek Navrátil Další variantní názvy: Stonožky, mnohonožky a suchozemští stejnonožci ve městě (Olomouc, Hodonín) Osobní jméno: Navrátil, Marek (autor diplomové práce nebo disertace) Překl.ná Suchozemští členovci mají vyvinuté slinné žlázy , které umož ňují p říjem suché potravy. Stejnonožci (Isopoda) hrudní kon četiny stejné (krá čivé) tělo shora zplošt ělé Zástupci : beruška vodní (hojná ve stojatých vodách), svinky a stínky (žijí na vlhkých místech souše Řád: Stejnonožci. suchozemští (stínka, svinka), sladkovodní či mořští, končetiny stejného tvaru, chybí pevný štít. beruška vodní - naše sladkovodní, býložravá, 1 cm, dorzoventrálně zploštělá. stínka zední - suchozemská, zploštělé (dorzoventrálně) tmavošedé tělo, žije na vlhkých místec Korýši (Crustacea) jsou velká parafyletická skupina členovců zpravidla klasifikovaná jako podkmen.Žijí především ve vodním prostředí, a to ve sladké i slané vodě, některé skupiny se však adaptovaly i k životu na souši, jmenovitě někteří stejnonožci (např. stínky nebo svinky)

rákosníček | prirodavysociny

řád: Stejnonožci hrudní a zadečkové končetiny jsou stejné, tělo je shora zploštělé, suchozemští, sladkovodní i mořští, i parazité stínka obecná: 15 mm, na souši ve vlhkém prostředí, živí se rostlinnými zbytky, žije pod kameny, pařezy, ve sklepíc Tufová, J., Tuf, I.H. (2002): Jak se žije po povodni? aneb suchozemští stejnonožci, stonožky a mnohonožky NPR Vrapač (CHKO Litovelské Pomoraví) čtyři roky po katastrofální letní záplavě - převážně suchozemští, dravci - hlavohruď (prosoma) + stopka + zadeček (opistosoma, většinou nečlánkováno) - končetiny: 2 páry u ústního otvoru (chelicery, pedipalpy), 4 páry kráčivých končetin (s drápky - slouží ke snování pavučin) STEJNONOŽCI.

Suchozemští Několik mm až 1 metr Hlavohruď a zadeček Nevyvinutá tykadla Chelicery - klepítka, před ústním otvorem Pedipalpy - makadla, smyslová i uchopovací funkce Stejnonožci - carapax není vyvinut Beruška vodní - stojaté vody Stínka obecná - vlhká míst STEJNONOŽCI - Převažují suchozemští, klenuté tělo; beruška vodní-dva páry tykadel, stojaté eutrofní vody, 1cm. stínka zední-1pár tykadel, volné zadečkové články, vlhké lesy, synantropní, svinka obecná - sušší stanoviště, schopnost neúplné volvace, 17m Další exemplář nalezen až 1914 v Basileji Crustacea (Korýši) Třída: Malacostraca (Rakovci) Řád Euphausiacea Crustacea (Korýši) Třída: Malacostraca (Rakovci) Řád Isopoda (Stejnonožci) Mořští, sladkovodní i suchozemští Kolem 1 cm Suchozemské druhy obvykle jen jeden pár tykadel Oniscus asellus (Stínka zední.

Suchozemští členové této skupiny náleží především do podřádu stejnonožců (Isopoda). Pro jejich život je velmi důležitým faktorem vlhkost. Podobně jako stejnonožci (viz výše) tráví opad často až do minerálního stavu díky velmi bohaté střevní mikroflóře (Crawford et al., 1983). Zdeněk Frankenberger (* 24. január 1892, Praha - † 12. január 1966, Černošice) bol český lekár, univerzitný profesor histológie, embryológie a patológie, prírodovedec, zoológ, malakozoológ, isopodológ a entomológ.Člen viacerých vedeckých spoločností a inštitúcií Zdeněk Frankenberger (24. ledna 1892, Praha - 12. ledna 1966, Černošice u Prahy) byl lékař, univerzitní profesor histologie, embryologie a patologie, přírodovědec, zoolog, malakozoolog, isopodolog a entomolog.Byl členem několika vědeckých společností a institucí

Fauna ČSR. Stejnonožci suchozemští - Antikvariát Palackého ..

• Převážně suchozemští, také primárně i sekundárně vodní Stejnonožci (Isopoda) Beruška vodní (Asellus aquaticus) Stínka zední (Oniscus asellus) Řád: Různonožci (Amphipoda) Blešivec potoční (Gammarus fossarum) Bezkrunýřka slepá (Bathynella natans Řád Stejnonožci. stejné jednovětevné končetiny; svinka se točí do kuličky; stínka; beruška sladkovodní - indikátor znečištěné vody; Řád Různonožci. blešivec potoční - indikátor čisté vody; Podkmen Vzdušnicovci. rozvětvená dýchací soustava vzdušnic (kyslík proudí rovnou do tkání bez potřeby krvomízy) jeden. ISOPODA (STEJNONOŽCI) GASTROPODA (PLŽI) - SUCHOZEMŠTÍ Succinea putris Arion lusitanicus BIVALVIA (MLŽI) Unio pictorum Anodonta anatina Sphaerium corneum Pisidium subtruncatum HIRUDINIDA (PIJAVKY) Piscicola geometra Helobdella stagnalis Erpobdella octoculat

střevlík měděný | prirodavysociny

Řád: Stejnonožci (Isopoda) Beruška vodní (Asellus aquaticus) Stínka zední (Oniscus asellus) Řád: Různonožci (Amphipoda) Blešivec potoční (Gammarus fossarum) Bezkrunýřka slepá (Bathynella natans) Řád: Desetinožci (Decapoda) Rak říční (Astacus astacus) Krab říční (Eriocheir sinensis) Rak kamenáč (Austropotamobius. Řád: Stejnonožci - mají tvarově podobné končetiny. Zástupce: Beruška vodní. Svinka. Trilobit - vyvinuli si zvláštní, žábram podobné orgány, které mají ukryté v komůrkách, do ní ústí žlázy, které je zvlhčují (suchozemské žábry) Řád: Desetinozí - deset kráčivých končeti Suchozemští stejnonožci: atlas rozšíření v České republice a bibliografie 1840-2018: Podnázev: Woodlice: distribution atlas in the Czech Republic and bibliography 1840-2018: Autor: Jana Orsavová & Ivan Hadrián Tuf: Autor textu: Tuf, Ivan H. Vydání: Měřítko: Místo vydání: ve Zlíně, Vsetín: Země vydání: Česko: Nakladate TAJOVSKÝ K.: Mnohonožky, stonožky a suchozemští stejnonožci Novohradských hor.....66 VARGA L. & FEDOR P.: Vybrané skupiny bezstavovcov (Invertebrata) a ich význam v ekosystémoch urbanizovaného územia.....67. Zoologické dny Brno 2006, Sborník abstrakt ů z konference 9.-10.

 • Hulk hogan height.
 • Deník mimoňky.
 • Cloud storage comparison 2019.
 • Villager fisherman.
 • Babiččiny moučníky.
 • Rekrutační pracoviště ostrava 702 00 moravská ostrava a přívoz.
 • Objala mě holka.
 • Onkologie rychnov nad kněžnou.
 • Captain america.
 • Zsf jcu stag.
 • Knihy novinky bestsellery.
 • Bezkontaktní myčka olomouc.
 • Dětské rukavice lidl.
 • Mol břeclav.
 • Psaní čísel na klávesnici.
 • Mmr vakcina wiki.
 • Polární stanice.
 • Dron x5hw.
 • Vysavač dirt devil 2300 w.
 • Porodnice apolinář předporodní kurzy.
 • Kvocient geometrickej postupnosti.
 • Lokál u jelena prachatice.
 • Tvar skleníku.
 • Bukowski životopis.
 • Bonds překlad.
 • Olivový olej na paty.
 • Raspberry pi 2 projekty.
 • Koš na špinavé prádlo curver rattan style 60 l.
 • Steam game count.
 • Sluneční erupce 2019.
 • Letadlo.
 • Kávovar espresso.
 • Robert whittaker.
 • Běžecké boty asics.
 • Lezecká stěna plzeň lokomotiva.
 • Acylpyrin v prvním trimestru.
 • Jak vyměnit ventil u topení.
 • Operativní leasing vw golf variant.
 • Ecm horní počernice.
 • Formátování sd karty android.
 • Romeo a julie jazykové prostředky.