Home

Přejatá slova pracovní list

Přejatá slova Vypracovala: Anotace Pracovní list je určen k procvičování a opakování učiva 3. ročníku - přejímání slov, význam přejatých slov. Různé druhy úkolů a cvičení mohou sloužit k ústnímu opakování a doplňování znalostí pod vedením učitele Slova přejatá. DUM číslo 21351. Nová Pracovní list je určen pro žáky 8. tříd. Je určen k opakování a procvičování učiva. Pracovní list je určen pro interaktivní tabuli, která bude sloužit jako kontrola po následném vyplnění. Každý žák bude pracovat do svého pracovního sešitu Pracovní list slouží k procvičení pravopisu přejatých slov, vysvětlení významu některých cizích slov a pojmenování slov domácích slovy přejatými. Cvičení 2 může být použito jako krátké pravopisné cvičení

DUMY.CZ Materiál Slova přejatá

DUMY.CZ Materiál Psaní slov přejatýc

Pracovní list - Slova jednoznačná a mnohoznačná : 7. VY_32_INOVACE_11_5.pdf (354564) VY_32_INOVACE_11_6: Pracovní list - František Nepil : 7. VY_32_INOVACE_11_6.pdf (344052) VY_32_INOVACE_11_7: Pracovní list - Slova citově zabarvená: 7. VY_32_INOVACE_11_7.pdf (352567) VY_32_INOVACE_11_8: Pracovní list - Homonyma, synonyma a. Žáci přiřazují významy přejatých slov podle zkušeností a odhadem (viz příloha Přejatá slova, pracovní list, část 1, úkol 3). Práce ve dvojici, ve skupině. Společná kontrola správnosti. Reflexe: Tvorba novinových titulků z nabízených slov (viz příloha Přejatá slova, pracovní list, část 2). Možnost volby z nabídky Pracovní list slouží k procvičení pravopisu přejatých slov. Chybějící písmena doplňují na interaktivní tabuli. Pracovní list lze vytisknout pro samostatnou práci žáků. DOPLŇTE VYNECHANÁ PÍSMEN Pracovní list pro individuální nebo skupinové procvičování synonym. Antonyma tu jsou pro kontrolu pochopení významu jako ve slovníku. Lze je vynechat. Při práci je vhodné pracovat se Slovníkem spisovné češtiny (jazyková výchova - synonyma / práce se slovníkem). Aktivitu lze také využít při nácviku charakteristiky (slohová výchova - charakteristika)

Skloňování přejatých slo

 1. SLOVA PŘEJATÁ - PRACOVNÍ LIST 1. Přiřaďte k pojmům odpovídající význam: A) částice atomového jádra bez elektrického náboje B) rozsáhlá epická báseň C) člověk vynikající genialitou D) něco posvátného, nedotknutelného nebo zapovězenéh
 2. Pracovní list shrnuje učivo o skloňování vlastních přejatých jmen. Může být použit buď jako samostatná práce, nebo ke společné práci v hodině, případně jako domácí úkol. Klíčová slova: Podstatné jméno, přejatá jména, skloňování Druh učebního materiálu: pracovní list
 3. Téma: Slova přejatá Druh učebního materiálu: Materiál k procvičení učiva na interaktivní tabuli ( k použití na interaktivní tabuli, lze vytisknout jako pracovní listy ) Anotace: Materiál slouží k procvičení a prohloubení znalostí o slovech přejatých. Žáci vyhledávají přejatá slova v textu, doplňuj

Podstatná jména cizího původu se obvykle skloňují jako slova domácí, ale v jejich zařazení ke vzorům i v jejich tvarech jsou některé odchylky. Jména obecná přejatá mívají rod a skloňování podle svého zakončení v 1. pádě jednotného čísla 4) Literatura - do sešitu si nalepte informace ke středověké literatuře a odpovězte na otázky k textu Beowulf (viz pracovní list, který jste dostali ve škole) 5) Příloha Test přejatá slova, připravte si ji na 14. 12., kdy ji budete psát na známky ve škole (neposílejte mi ji!). Prezenční výuka 14. - 18. 12. 14. 12 Klíčová slova: cizí slova, synonyma, Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Druh učebního materiálu: Pracovní list: Druh interaktivity: Aktivita: Cílová skupina: Žák: Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání - druhý stupeň: Typická věková skupina: 12 - 15 let: Celková velikost: 290,39 k Výčty vyjmenovaných slov totiž ze své podstaty zahrnují pouze domácí (nikoliv přejatá) slova, v jejichž kořeni se píše y/ý. A v češtině žádné domácí slovo, u kterého by se v kořeni psal po F ypsilon, nemáme . vyjmenovaná slova po b pracovní list

Zajímavá_cvičení_pro_český_jazyk - Sweb

Slova přejatá v souslovích Materiál Projekt: Šablona III/2 - 1: Sada: Český jazyk a literatura - 6. - 9. roční Pracovní listy pro doučování a rozvoj PC dovednos ¡ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Pracovní list ČJ 10: VYJMENOVANÁ SLOVA PO B Doplň i/í, y/ý: Prázdniny v B__džově B__dlíme v b__tě na Bratislavské ulici. Na prázdniny ale jedeme do B__džova k bab__čce Pracovní list 6 Slova přejatá - jsou slova přejatá z cizích jazyků. Slova přejatá se používají: není-li pro ně česká náhrada, v odborných pracích, v situacích, kdy je potřeba mezinárodního termínu. Přejímání slov z cizích jazyků je způsob rozšiřování slovní zásoby 15.10. Téma: Slova přejatá, pravopis, výslovnost Pracovní list str. 13 - vypracovat Pracovní list str. 14/cv. 5 - spojte, co k sobě patří Pracovní list str. 14/cv. 6 - vyhledejte na webu (nebo ve slovníku) Pracovní list str. 14/cv. 7 - napište význam těchto slov do školního sešitu, slovníkové heslo nesestavujt Sloh: pracovní list; 19. - 21. 10. Zápis do sešitu - vlepte nebo přepište ; Vypracujte úkoly z tohoto pracovního listu (lépe přímo v Teams) 14. -16. 10. Do sešitu si nadepište: Slova přejatá ; Učeb. str. 14/ 2 - vyhledejte přejatá slova (nápověda: mělo by jich být 10) a vypište si je do sešitu

Český jazyk - DUMy - ZŠ Sázav

VY_32_INOVACE_2_3 Český jazyk pro 3

 1. Název souboru Přípona Velikost Staženo ; 01_Slova_přejatá_pracovní_list.doc .doc 326,50 kB 0× 02_Slova_přejatá_skloňování_pracovní_list.do
 2. 8. Spojky spojují slova nebo věty (nebo, ani, protože, jako). Nachází se vždy mezi dvěma slovy, mezi dvěma větami nebo na začátku věty. (Šel a šel, když uviděl dům. Než k němu došel, dům zmizel.) 9. Částice vyjadřují naše postoje, pocity, přání (snad, ať, asi, jen, pouze, také, ano, ne, vlastně). Často se.
 3. Vyber z možností správný tvar slova. V některých případech jsou možné dvě varianty. Zobrazit všechny otázky. <= => O (génius) se ví, že mají vysoký inteligenční kvocient. ? géniusech ? géniech ? géniích ? géniovi; V restauraci jsme si dali dobré (ragú) kořeněné bobkovým listem..
 4. TÉMA: SLOVA PŘEJATÁ 1. Napiš do sešitu, vyber si 4. online diktát, Cizí slova stále obohacují naši slovní zásobu, jsou její součástí. Vyplň pracovní list, který je na konci tohoto dokumentu. (poslat) Pracovní list budu hodnotit! II
 5. 13_Spisovný_jazyk_slova_přejatá_cizí_vlastní_jména_pracovní_list.doc .doc 303,88 kB 0× 14_Slohový_postup_úvaha_pracovní_list.doc .doc 304,20 kB 0× 15_Vypravování_jazykové_prostředky_pracovní_list.doc .doc 303,56 kB 0× 16_Obtížné_pravopisné_jevy_opakování_pracovní_list.doc .doc.
 6. otřebujete lépe procvičit svůj pravopis? Přesně pro vás připravujeme ucelené diktáty, cvičení, testy a doplňující materiály, díky kterým můžete zlepšit své znalosti češtiny a jejího správného psaní. Jsme tu s vámi déle než 4 roky a měsíčně pomáháme více jak 250 000 žákům ZŠ a SŠ z celé České republiky. A nejenom těm
 7. český jazyk - přejatá slova Čeština ø 75.5% / 1948 × vyzkoušeno; Velka písmena(3.) Čeština ø 74.7% / 14331 × vyzkoušeno; Znáte cizí slova v češtině 1 (lehké) Čeština ø 83.1% / 2361 × vyzkoušeno; slovesný vid Čeština ø 58.1% / 10946 × vyzkoušeno; Znáte cizí slova v češtině 1 (extrémně těžké) Češtin

Dnes zase trochu připomenutí - tentokrát významu slova. V příloze máte pracovní list i s řešením - význam slova (vytisknout, nebo do sešitu). Pokud potřebujete zopakovat teorii, podívejte se do učebnice na tabulky na straně 10,11,15, 20. 11.5.202 -pracovní list (pošli do pátku) - Hravá Matematika pro 7. roč. strana 116. úterý 9:00. Diktát - napsat do ŠS - poslat do út 13:00. Pravopis - slova přejatá - dodělat - donést do školy. PS 12/ celé- donést do školy. Sloh: Charakteristika lit.postavy - přímá a nepřímá char.- PS 58/6 - poslat na mail do pá 13:00. Lit. Uč se zábavně a efektivně! Vytvoř si vlastní hru, kterou pak sdílej s ostatními nebo si zahraj stovky úloh z předmětů, co se učí ve školy i dalších, na které škola zapomíná

Kontakt Základní Škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 Školní 1/814 736 01 Havířov-Šumbark skolni.zs@volny.cz 596 884 808, 596 881 51 PRACOVNÍ LIST. Karel Havlíček Borovský - Tyrolské elegie. Umělecký text. Teď, měsíčku, nechme elegie Hory, skály ohromnější ještě, a přejděme v heroický tón: než jest hloupost mezi národy, nebo co ti teď chci vypravovat, vedle cesty propast bezedná jak. to byl čertův shon. drška armády Houba na tabuli voněla po houbách. Lístek na tramvaj spadl mezi lístky lípy. A vykulené oko spatřilo oko na silonkách. Ještě že nemáme jazyk jen v botě a můžeme si to všechno vysvětlit. Co jsou slova JEDNOZNAČNÁ Slova jednoznačná mají jen jeden význam. Když se řekne SNĚHULÁK, všichni si představíme SNĚHULÁKA květomluva - vznikla skládáním, ostatní slova odvozováním; slova přejatá: funkce, imunity, list - pracovní list, spadený list; zahrada - zámecká zahrada, dědečkova zahrada; trojúhelník - rovnostranný trojúhelník, narýsovaný trojú

VY_32_INOVACE_11_1 Český jazyk pro 2

Doporučení - Slovník českých synonym - viz www.nechybujte.cz PRACOVNÍ LIST 2 - CVIČENÍ 4-9 Antonyma (slova protikladná) Slova opačného významu Mohou tvořit úplný protiklad (rub - líc), nebo je mezi nimi mezistupeň (ledový - vlažný - horký) Mohou být tvořena nepříbuznými slovy (pravda - lež; starý. Slova přejatá -domino 140. Pracovní listy - slova přejatá - skloňování 141. Prezentace -R. Těsnohlídek 142. R. Těsnohlídek -pracovní listy 143. Pracovní listy pravopis/opakování(8.) 144. Pracovní listy - vedlejší věty (8.) Author: Radim Klein Created Date: 9/20/2013 2:11:58 PM. 23. 10. 2020 - opakujeme a procvičujeme učivo slovní zásoba a pravopis: vyjmenovaná slova, pracovní list A, B (pracovní listy najdete i v MTeams), řešení. 3. 11. 2020 - online hodina (8.00), procvičujeme přejímání slov z cizích jazyků: slova přejatá (pravopis, výslovnost), 10. 11. 2020 - 11. 11 Pracovní list. Literatura faktu. Literatura faktu zachycuje srozumitelným a populárním způsobem objevy, vynálezy a události obvykle velkého historického významu. Přibližuje je širokým čtenářským vrstvám i za cenu uměleckých výmyslů. Pro vědeckofantastickou literaturu se vžila zkratka sci - fi SLOVA PŘEJATÁ PRAVOPIS PŘEJATÝCH SLOV 1) Slova obecná - o pravopisu rozhoduje především míra jejich zdomácnění 2) Slova pravopisně poeštěná - se píší podle zásad eského pravopisu - aféra 3) Slova psaná pravopisem původním Práce s textem - pracovní list na classroom (nemusíte zasílat, mít připraveno na pátek)

Dotaz: Měla bych dotaz na vyjmenovaná slova. Doma jsme začali diskutovat o vyjmenovaném slovu po f. Když jsme to hledali na internetu, nalezli jsme pouze větu: V češtině neexistuje slovo českého původu, které by obsahovalo y po souhlásce f. Já osobně jsem se jako malá učila po f fyzika.Jestliže ale žádné české slovo neexistuje, proč je f uváděno jako obojetná. Id: D2182 Autor: Mgr. Lenka Laá Stupeň: ISCED 2 Ročník: 9. ročník ZŠ Předmět: Český jazyk a literatura Tematický celek: Jazyková výchova Téma: Přejatá slova, neologismy Klíčová slova pro tento vzdělávací materiá Gramatika 1. pololetí . Téma: Zájmena Datum: 8.1. Zájmena nahrazují podstatná nebo přídavná jména, můžeme je SKLOŇOVAT podle pádů. Zájmena používáme místo podstatných nebo přídavných jmen.. Zájmena používáme za jména, proto to jsou ZÁJMENA.. Označujeme je číslem 3 Zároveň pracovní list umožňuje nenásilně skloubit výuku gramatiky se vstupem do mediální výchovy. Žáci doposud většinou média chápali jako sdělovací prostředky hromadné informace (tisk, rozhlas, televize, případně internet), nyní si uvědomí obecnější obsah termínu médium Tvar slova, nebo příbuzné slovo? Vydáno dne 04.11.2013 od Jana Skřivánková. Dnešní článek je určen především pro rodiče, sourozence nebo i učitele mladších žáků, seznamuje je s rozdílem mezi tvary téhož slova a slovy příbuznými

23. 10. 2020 - opakujeme a procvičujeme učivo slovní zásoba a pravopis: vyjmenovaná slova, pracovní list A, B (pracovní listy najdete i v MTeams), řešení. 3. 11. 2020 - online hodina (9.00), procvičujeme učivo přejímání slov z cizích jazyků: slova přejatá (pravopis, výslovnost) 10. 11. 2020 - 11. 11 Pracovní list: Podstatná jména Grade/level: 7. třída by D20255: Podstatná jména - části těla Grade/level: 7 by magdapomi: Přejatá slova - pravopis Grade/level: 8 by ZuzanaN Next Share on Facebook. Share on Twitter. Share on Pinterest odvozování, přejímání), slova přejatá. Viz PS, sešit, pracovní list. 25. 10. Slohová práce: Charakteristika literární postavy (přeloženo z 18. 10.). Předem si promyslet, jakou svou Test - viz poznámky a pracovní list Čekají nás 2 poznávačky rostlin! 1. - BYLINY (3. 10.) 2. stromy a keře - jehličnaté Slova přejatá, kontrola pracovního listu str. 13 a 14, význam těchto slov 20.10. uč. str. 16/ cv. 3 - vysvětlete význam těchto slov uč. str. 16/ cv. 6 - přepište do školního sešitu a všimněte si výslovnosti (k tomu viz výklad na sr. 17, rámeček

Slovní zásoba: Slovní zásoba čeština obsahuje kolem milionu slov. Slovní zásoba člověka se dělí na: Aktivní - slova, která jedinec nejen zná, ale také je bez problémů užívá (asi tak 5 až 8 tisíc slov)¨ Pasivní - slova, kterým sice jedinec rozumí, ale sám je neužívá (v průměru 40 tisíc slov Pracovní list je koncipován jako cvičný maturitní pracovní list, který slouží kpřípravě naústní maturitní zkoušku zčeského jazyka a literatury-základní úroveň. Nalezněte vtextu slova přejatá a objasněte jejich význam. 5.4.2 ROZBOR UMĚLECKÉHO DÍLA -1. VÝŇATE Pracovní list umožňuje sestavit libovolná plnovýznamová slova z daných předpon, přípon a kořene slov. Lenka Vrzáňová, publikováno 24.3.2011 11:31, zhlédnuto 3835×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Common

pracovní list Mgr. L. Šťovíková VY_32_INOVACE_65 II. Krátké a dlouhé samohlásky - význam slov vliv krátkých a dlouhých samohlásek na význam slova pracovní list Mgr. L. Šťovíková VY_32_INOVACE_66 II. Slovní význam - slova nadřazená procvičování slov nadřazených pracovní list Mgr. L. Šťovíková VY_32_INOVACE_6 Mgr. Milan Polák, Ph.D. Katedra českého jazyka a literatury PdF UP v Olomouci. Svůj příspěvek jsem rozdělil do několika částí, v prvé bych vás rád seznámil s okolnostmi vzniku knihy Karla Poláčka Bylo nás pět, v další části bych potom přiblížil toto dílo se zřetelem k tématu naší konference a také v kontextu dnešní doby JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Slova jednoznačná, mnohoznačná. notebook. pdf. Slova protikladná, slova souznačná. pdf. Párové souhlásky - pracovní list ; Jestliže stojí uprostřed slova či na jeho začátku ale uprostřed větného celku, pak výslovnost koliduje mezi B a V. Jako bychom chtěli vyslovit B ale nedovřeli ústa Vázání slov slova přejatá z cizích jazyků velmi dávno a zdomácnělá: škola, kostel, přejatá později, nicméně frekventovaně užívaná: republika, banka; b) struktura - slova kořenná, sama jsou základem pro další tvoření (les, dřevo)

9

25.9.2012 13. Rudolf Mertlík Mgr.Eva Marešová 10.4.2012 14. George Orwell Mgr.Eva Hasmanová 21.9.2012 15. Eduard Petiška Mgr.Eva Marešov Úkoly ze slohu - doplňte pracovní list s úvahou a pošlete mi jej do 26. 4. 2020. Úkoly z literatury - na základě procvičení učiva přes Skype a při použití zápisu z minulé hodiny doplňte a odevzdejte pracovní list - Balady a romance do 26. 4. 2020 . K odevzdání úkolů využijte, prosím, následující možnosti Pracovní list . 4 diktát elektr ický pr imář pyžamo un iverz ita trén ink ep idem ie diskuze anal ýza vern isáž prem iér motoc ykl automob il gramat ika pr imitivní ser iál filmový fotbalová l iga literární sem inář Řešení . Title: VY_32_INOVACE_05_PSAN P EJAT CH SLO Pracovní list shrnuje učivo o skloňování různých typů obecných přejatých jmen. Může být použit buď jako písemná práce, jako společná práce v hodině, případně také jako domácí úkol. Klíčová slova: přejatá jména obecná, skloňování přejatých jmen Druh učebního materiálu: pracovní list Soulad se ŠVP.

Přejatá slova - RV

 1. Přepište pozorně uvedená přejatá slova. Podtrhněte ta, kde si myslíte, že byste mohli udělat pravopisnou chybu. Nechte si pak všechna slova od někoho z rodiny nadiktovat, ať se procvičíte v jejich pravopisu. cyklus skladeb, příspěvek do diskuze (i diskuse), starověká filozofie
 2. Klíčová slova: Poučka, literatura faktu, sci-fi, slova přejatá Metodické pokyny jsou součástí materiálu Druh učebního materiálu: Pracovní list Druh interaktivity: Cílová skupina: Žák 8. a 9. ročníku Datum vzniku DUM: 17. 10. 201
 3. Abstract: Tato diplomová práce se zabývá analýzou vybraných termínů z bankovní oblasti na základě zjištěných jevů (přejatá slova, deriváty, internacionalizace), dále zpracováním tematických pracovních listů určených pro cizince a vytvořením slovníku, který obsahuje dvěstě bankovních leksémů
 4. Německá přejatá slova v češtině Přejatá slova4 jsou slova adaptovaná českou morfologií, v různé míře při‑ způsobená českému pravopisnému systému a uživatelem českého jazyka 4 Vedle nich vymezuje Svobodová v návaznosti na B. Havránka, J. Filipce a F. Čermáka, R. Blatnou, P. Sgalla a J. Panevovou také lexémy.
 5. 14. 10. 2018 - Prozkoumejte nástěnku VYJMENOVANÁ SLOVA uživatele lenka3700 na Pinterestu. Podívejte se na další nápady na téma Učení, Vzdělávání a Čtení. Gramatika, Pracovní Listy, Vzdělávání. vyjmenovaná slova po b pracovní list ; vyjmenovaná slova po b pracovní list - Hledat Googlem. Flying Bat Halloween Craft
 6. FARBEN (BARVY) 1) Podívej se na video: https://www.youtube.com/watch?v=AxF0Per8uds&ab_channel=Lernmitmir-ABC123 2) Pak si zkus kvíz: https://wordwall.net/cs.

Hledej synonyma - Digitální učební materiály RV

Cizích slov se nebojíme, mnoho o nich přece víme

 1. utes, 17 seconds ago. 80 votes Přidej se k nám a získej přístup ke studijním materiálům, vyměňuj si zkušenosti s ostatními studenty a měj přehled o tom, co se zrovna děje Msza święta na żywo po polsku - strona z mszami
 2. CJ - Český jazyk - Slova přejatá a jejich pravopis; CJ - Český jazyk - Slovní druhy a principy jejich třídění; CJ - Český jazyk - Slovní zásoba a její obohacování; CJ - Český jazyk - Věta jako jednotka komunikace, její zvuková stránka; D - Dějepis - První světová válka a její důsledk
 3. český jazyk - pracovní list (ofoceno z učebnice str. 137 cv. 23 - doplnit slova + cv. a - podtrhněte věty jednoduché) Čtvrtek (DÚ na víkend) přírodověda - zdravý jídelníček + můj jídelníček (vyber si jakýkoliv den a sestav správný a zdravý jídelníček - č. 1 a zamysli se pak nad svým jídelníčkem - č
 4. Přikládám nový pracovní list: roztoky, Význam slova - mluvnický a věcný význam, slova plnovýznamová, neplnovýznamová;slova jednoznačná a mnohoznačná (120 000 hesel, přejatá slova, odborné názvy) Václav Matěj Kramerius-knihovník, korektor českých textů, vznik České expedice
 5. ČESKÝ JAZYK (zadáno 25. 3. 2020) SLOVA PŘEJATÁ - pravopis a výslovnost. PS str. 7, 8, 9/cv. 1. - 13. Všechna cvičení jsou zaměřena na slova pocházející z jiných jazyků, při vyplňování úloh proto použijte slovník cizích slov nejlépe na internetu, bude to rychlejší; rozhodně nepracujte jen tak z hlavy, řešení si ověřte
 6. PRACOVNÍ LIST Č. 1 VIRTUÁLNÍ MENŠINA - JEJÍ PŮVOD A HISTORIE Co znamená slova přejatá, jak vznikla. 9 2. K níže uvedeným slovům napiš český/romský význam/ekvivalent E daj = Cikno = Co si představuješ pod slovem svoboda, svoboda slova, svobod

Vyjmenovaná slova hravě pracovní list - v každém rámečku

Pracovní list 7 Autor: Jindřich Honzl K Pantomimě. - neumělecký text ( ukázka) Najít slova složená. 6. Najít slova přejatá. 7. Vyjádřit hlavní myšlenku textu. 8. Najít slova zastaralá. 9. Pokusit se nahradit slova cizího původu českým výrazem. 10. Stanovit příznaky neuměleckého textu Opakování - obohacování slovní zásoby - pracovní list. Jakým způsobem se obohatila č. eská slovní zásoba o tato slova: Stařeček.

Slova přejatá v souslovíc

8. A - Základní škola Starý Plzene

Pracovní list je koncipován k ověření pochopení probraného učiva a k jeho celkovému shrnutí. slova přejatá, synonyma, věcný význam slov, přirovnání. Seznam použité literatury a pramenů: SOUKAL, J. Čítanka 8. Literární výchova pro 8. ročník základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií.. Pracovní list 2 Cílová skupina: žáci 11- 12 let Cíl aktivity: odhad významu neznámých slov, slova běžně používaná v jiném jazyce - slova přejatá, praktický nácvik práce se slovníkem Forma práce : samostatná práce Časová dotace: 20 - 25 mi PRACOVNÍ LIST. William Shakespeare - Romeo a Julie. Výňatek - Umělecký text. obsahuje slova v anglickém a slovenském jazyce, v anotaci jsou užita slova přejatá, ale veřejnosti celkem dobře známá: relikvie (ostatky - zejména svatých), alchymie (předvědecký obor zkoumající přírodní děje), bilionář (velmi bohatý.

Napište nám - zskom17

Slovo jednoznačné Slova s opačným významem N 7. Slovo mnohoznačné Přenesení významu na základě vnitřních souvislostí O 8. Metafora Slova, která stejně znějí, ale mají odlišný význam Í 9. Metonymie Má několik významů D 10. Synonyma (slova souznačná) Má pouze 1 význam O 11 JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Vyjmenovaná slova. Žák: - pamětně zvládá řadu vyjmenovaných slov. - rozumí významu vyjmenovaných slov, používá jejich znalost v praktických cvičeních vyjmenovaná slova po b pracovní list - Hledat Googlem. Flying Bat Halloween Craft Vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen, shoda podmětu s přísudkem, koncovky přídavných jmen. Metodické pokyny jsou umístěny přímo na jednotlivých stránkách. VY_12_INOVACE_CJ812 CJ813_Pravopis_II.notebook Pravopis II. Koncovky příd. jmen, velká písmena, přejatá slova, předložka a předpona s/z, souhl. skupiny Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit

Pracovné listy datakabinet

Kde lze užít oba tvary, napiš oba. Slova z jednotlivých vět piš pro lepší přehled pod sebe - budou tedy 4 řádky. Jako odpověď ti pošlu opravu. Cv.8b/90 vyřeš do sešitu a zkontroluj dle přílohy. Na závěr si prostuduj kapitolu Nesklonná obecná jména přejatá - modré poučení s.90 a přečti si slova ze cv.10 Slovní fotbal - užíváme přejatá slova O tři zpět - žáci říkají přejatá slova - zopakují slova tří předchozích spolužáků, pak přidají své vlastní, další na řadě postup zopakuje Samostatná práce žáků - pracovní list Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 2474x Stáhnout (55,5 KB. ČT 14. května ZADÁNÍ Přejatá slova. 10. týden 18. 5. - 22. 5. PO 18. května Procvičování Slovní zásoba a význam slov. ÚT 19. května ZADÁNÍ Funkční styly| TEXT 1| TEXT 2 ST 20. května ZADÁNÍ Procvičování a řešení Sloh| UČEBNICE|PRACOVNÍ SEŠIT|PS PRAVOPIS| SouVĚTIČK První vrstvu tvoří slova z hindštiny, jsou to slova ještě z dob, kdy Romové žili v Indii. Druhou vrstvu tvoří slova přejatá z jazyků zemí, kudy Romové procházeli během svého putování, a kde se déle zdrželi. Třetí, nejnovější vrstvu jazyka tvoří slova přejatá z jazyků zemí, kde se Romové usadili, a kde žijí Pracovní list - možno použít na konci roku nebo v pololetí, jednoduchá forma, žák si zakládá do svého portfolia, výsl... Předmět: Český jazyk, Občanská výchova, Přírodověda, Vlastivěda Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ, 7. ročník ZŠ, 8. ročník ZŠ, 9. ročník Z

Образование От: Tomáš Jeřábek / tomasjerabek.com. Бесплатно 2018-02-08 14:10:38 UTC. Версия: 1.2 vyjmenovaná slova po b pracovní list - Hledat Googlem. Flying Bat Halloween Craft. Veselý Halloween, Loutky, Ball Jointed Dolls, Doplňky Na vyjmenovaná slova po b pracovní list - Hledat Googlem 5 Přejatá slova v češtině 24. 5.1 Historie přejímek v češtině 24. 5.2 Přejímání ze světových jazyků 26. 5.2.1 Přejímky z evroých jazyků 27 10.2 Pracovní listy 90. 11 Etymologie evroých slov 114 Závěr 117 Seznam použité literatury, pramenů a elektronických zdrojů 119. Slova přejatá z cizích jazyků jsou oproti českým protějškům zpravidla pociťována jako stylově vytříbenější (restaurant - hostinec) nebo eufemizující (impertinence - drzost), ovšem kromě většiny výrazů přejatých z němčiny (lágr - tábor, štucl - rukávník) a některých dalších výjimek (lavor - umyvadlo) Pracovní list na určování vedlejších vět - ZDE Test CERMAT Literatura - přečtěte si v čítance na str. 179 - 184 ukázku od Jindry Jarošové, do sešitu z literatury si napište název ukázky, jméno autorky a odpovězte na první tři otázky nacházející se za textem na str. 184

Cizí slova hravě - Školáci

Download . No category; OBECNÁ JMÉNA PŘEJATÁ 1. Mnohá podstatná jména obecná. Projektu: Každý máme šanci Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1. Vyjmenovaná slova po l pracovní list. 2. Roztřiď vyjmenovaná slova po L podle slovních druhů. Podstatná jména. Označení slova: Klikni na první a pak na poslední písmeno hledaného slova. Vybraná písmena se budou podbarvovat učíme se vyjmenovaná slova, význam vyjmenovaných slov, slova příbuzná. hádání slov příbuzných Pracovní list. Práce s textem dětského příběhu, komunikace mezi chlapci, vtip, komické rozuzlení; popis postav a situace, úloha přímé řeči; podstatná jména obecná a vlastní (názvy osob, věcí), význam slov přejatých, slova hovorová, synonyma; slovní druhy, koncovka -ovi/-ovy u podstatných a přídavných jmen Klíčová slova - neologismus, Slovník cizích slov, Slovník spisovné češtiny, abeceda. Druh učebního materiálu - pracovní list. Druh interaktivity - aktivita. Cílová skupina - žák. Stupeň a typ vzdělávání - základní vzdělávání - druhý stupeň . Typická věková skupina-12 - 15 let. Celková velikost - 296 k

Přejatá slova a jejich význam program Umíme česky (do 7.6.) Matematika Řešení lineárních rovnic pokyny - mail (do 10.6.) Anglický jazyk Present perfect: viz eŽK: Ruský jazyk Kde pracují? Odpovědi na otázky kde, kam. pokyny v EŽK Chemie Pokusy pokyny - mail: Nauka o člověku Genetika, 1. pomoc: pokyny - eŽ Pracovní list je koncipován jako cvičný maturitní pracovní list, který slouží kpřípravě vyhledejte vtextu slova přejatá a uveďte,zjakého jazyka původně pocházejí Proveďte slovotvorný rozbor slova odměřené. 8. Nalezněte vtextu přechodník. 9. Slovo sladkévystupňujte cizí slova: azyl - útočiště, enzym - bílkovina. Na úterý. Pracovní list - procvičování vyjmenovaných slov po S . Na středu. Připravit se na test - trávicí soustava (učebnice Prvouky strana 37 - 38) + odprezentovat poslední referáty na téma lidské tělo. Na pátek. Vybavit se na výlet do muzea

Pracovný list - vybrané slová - Nasedeticky

Shoda přísudku s podmětem patří k obtížnějším disciplínám v pravopise. Přesto je velmi důležité znát tato pravidla. Právě proto se budeme podmětu a přísudku věnovat v této kategorii. Připravili jsme pro vás několik lehkých i obtížnějších cvičení, díky kterým si můžete tuto problematiku zopakovat. Jestliže si přece jenom nejste jisti pravidly. pojmy slovo, sousloví a význam slova.1 1.1.1 Slovní zásoba Základem slovní zásoby jazyka je souhrn všech slov, která se v něm vyskytují. Počet slov v jazyce však nelze přesně určit. Slovní zásoba se dělí na aktivní a pasivní. Aktivní slovní zásoba zahrnuje slova, která se užívají v běžné komunikaci 1, Vyjmenovaná slova B,L,M. 2, Podstatná jména pád, číslo, rod, vzor. 3, Slovesa - osoba číslo čas. 4, Literární pojmy Opakování: Vyjmenovaná slova B,L. Mluvnické významy podstatných jmen a sloves - od středy denně Týdenní DÚ - doplnit pracovní list vypravování do pátku Dějepis 6. roční

 • Kompozice článku.
 • Tisk zelené karty kooperativa.
 • Tyga age.
 • Netopýr hracka.
 • Apk archive.
 • Kaia gerber sister cities.
 • Robinsonův ostrov vítěz 2017.
 • Taoismus rozšíření.
 • Kalendář pro android v češtině.
 • Zelené skvrny na nehtech.
 • Kovar hrib.
 • Vložky miako 19/62 5.
 • Google orsay.
 • Obrázky princezny.
 • Levný salám.
 • Kazimir malevič černý čtverec.
 • Kadeřnictví charmante hotel bristol.
 • Hvězdárna opava.
 • Velikonoční dekorace z krepového papíru,.
 • Bleší trhy praha novodvorská.
 • Jakub yunis instagram.
 • Pinterest jaro.
 • Mol břeclav.
 • Kyretáž zubů bolest.
 • Jak dlouho spí slon.
 • Okd odbory.
 • Paramount mountain.
 • Lg set pracka a susicka.
 • Lékárna vsetín kaufland.
 • Julianský kalendar.
 • Označení dynamiky silně.
 • Bruno family park brno slatina.
 • Led pásek rohový.
 • Win 10 manual.
 • Epsomská sůl hubnutí.
 • Dílenský ponk za odvoz.
 • Cavallino výlety.
 • Smažené mrkvové hranolky.
 • Vymazane fotky z telefonu.
 • Jak casto cistit novorozenci nos.
 • Tetovani datum svatby.