Home

3. tisíciletí př. n. l.

3. tisíciletí - Wikipedi

3) Chybějící nulový rok v historickém letopočtu má na svědomí, že snad všechna výročí událostí, které se staly před naším letopočtem, jsou stanovena chybně a oslavují se o rok dříve. V nesprávném roce se konají i novodobé olympijské hry. Starověké olympiády byly od r. 776 př. n. l. pořádány každý čtvrtý rok. 194. hry se konaly v roce 4 př. n. l., ale. Historie egypta sahá až do doby 3. tisíciletí př. n. l., kdy se objevují první písemné zprávy. Přibližně v této době došlo ke sjednocení Horního a Dolního Egypta a začínají se psát významné dějiny egypta

Mezopotámie byla kolébkou civilizace. První sumerské obyvatelstvo se v Mezopotámii objevilo na přelomu 4. a 3. tisíciletí př. n. l. Ve starověku byla rozdělena na severní Asýrii a jižní Babylonii. Horní část Babylonie se nazývala Akkad a dolní Sumer. V roce 539 př. n. l. do Babylónu vnikli Peršané z dynastie Achaimenovců a v roce 331 př. n. l. pak Alexandr Veliký, po. Od počátku 3. tisíciletí př. n. l. začalo bohatství Sumerů přitahovat nomádské kmeny ze severu. Svědčí o tom hojný výskyt semitských jmen v sumerských seznamech králů (sumerština nepatří k této jazykové větvi). V tomto období, které se vyznačovalo zničením monumentálních paláců, došlo k rozdělení doposud. 2. st. př. n. l. • 1. století př. n. l. • 1. st. 7 př. n. l. • 6 př. n. l. • 5 př. n. l. • 4 př. n. l. • 3 př. n. l. • 2 př. n. l. • 1 př. n. Vystaveny budou poklady z doby 3. až 1. tisíciletí př. n. l., například unikátní královská socha panovníka Raneferefa, jednoho ze čtyř faraonů pohřbených v Abúsíru, nebo rozsáhlý soubor soch z hrobek princezny Šeretnebtej a písaře Nefera

Pravěk (asi 40000 l.př.n.l. - 4.-3.tisíciletí př.n.l.) . Počátek hudby - je tak stará, jako je lidstvo samo.Pravěký člověk prožíval smutek, radost, odvahu, strach, nadšení...a své prožitky dovedl vyjádřit pláčem, smíchem, křikem, zavýsknutím...V těchto hlasitých projevech jsou kořeny prvních melodií.Žil v tichu - slyšel zpěv ptáků, zvuky zvířat a. Abúsír ve 3. tisíciletí př. n. l. Abúsír, jedno z velkých královských pohřebišť panovníků Staré říše, slavných stavitelů pyramid, se nachází přibližně 30 km jižně od Káhiry, na západním břehu Nilu, na samém okraji pouště Pohár kultury zvoncovitých pohárů, 3. tisíciletí př. n. l. - Bell beaker, Bell Beaker Culture, 3rd millennium BC Red ceramic goblet - antique museum item Model commisioned by the Municipal Museum of Ústí nad Labem Czech audio commentary komentář čte kurátorka sbírky archeologie - vedoucí archeologického oddělení Muzea města Ústí nad Labem Mgr. Eliška Wiesnerová.

Neolit (7.-3.tisíciletí př.Kr) Neolit První neolitické osady se v Řecku objevují již v 7. tisíciletí př. n. l. Tamější obyvatelé se živili chovem ovcí, vepřů, skotu a koz, pěstovali také obilí, což je dokázáno nálezy kamenných srpů a drtidel Pokusy o uzdravení jsou neúspěšné; pacient je vypovězen (T 173, AHC 3) 2019 před Kristem. narozen Nianchre (HC3) 2008 před Kristem. faraón Mantuhotep II. vstupuje na trůn (HC4) 2007 před Kristem. narozena Asyrta-Maraye (T 162, AHC 3) 2001 před Kristem. narozena Alaca (T 162, AHC 3 Popis stránky * • Historie - 10 000 - 3 000 př.n.l • - vyberte správné období, ve kterém se datájí počátky používání, nebo objevení technologie Na území České republiky. Lidé zjistili možnosti využití měděné rudy a její kombinace s cínem. Vyrobili kujný a dostatečně pevný kov - bronz.To byl začátek doby bronzové.První polovina tisíciletí je charakterizována kulturou Únětickou.Kolem roku 1500 př.n.l. k nám z jihozápadu (na rozdíl od běžných zvyklostí) dorazila Mohylová kultura, která se od roku 1200.

3. tisíciletí př. n. l. - Wikiwan

 1. This page was last edited on 10 May 2018, at 04:19. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply
 2. Vznik Athén se odhaduje na období kolem 3. tisíciletí před naším letopočtem. Kolem roku 1400 př. n. l. zde byl vybudován královský hrad (na Akropoli). První písemná zmínka pochází z období kolem roku 800 př. n. l. Stát v té době vedla šlechta, ale obyčejné obyvatelstvo postupně získává více práv a svobod s možností spolurozhodování
 3. 3 Geografický obzor Egypťanů v době 3. tisíciletí př.n. l. Práce se zabývá vztahy egyptského státu s jednotlivými sousedícími zeměmi - Syropalestinou a Sinají, Východní pouští a Puntem, Núbií, Západní pouští - a Krétou v dob
 4. 31 př. n. l. námořní bitva u Aktia - Egyptská flotila + lodě Marca Antonia prti lodím Octaviana - nepochopení rozkazů ve flotilách Kleopatry a Marca Antonia => Octavianus vítězí, MarcusAntonius umírá v bitvě, Kleopatra spáchala sebevraždu; 30 př. n. l. se Octavianus Augustus stává neomezeným panovníkem Římské říš
 5. 6. tisíciletí př. n. l. V 7. tisíciletí př. n. l. se zemědělství rozšířilo z Anatolie na Balkán . Světová populace se v podstatě ustálila asi na pěti milionech lidí, rozptýlených po světě v malých kmenech lovců a sběračů

BBCC diskuse Kdy zacina 3

Čeština: Skříň 7, dolní část. Nahoře je část antické sbírky. Dole vzácné kykladské petroglyfy z Korfi Aroniou na východním Naxu, 3. tisíciletí př. n. l. Archeologické muzeum v Apeiranthu na Naxu Keltský štít Carew. Keltský štít má cca tyto parametry:. Rozměry cca 110x53 cm; Síla dřevěné desky cca 13 mm; Hmotnost: cca 6 kg; Historická předloha tohoto Keltského štítu pochází z 3 - 2. stol. př.n.l.. Nejzazší kořeny Keltů sahají přinejmenším do období kolem poloviny 2. tisíciletí př. n. l. (není tudíž pravdou, že postavili Stonehenge) a vznikli patrně. 3. tisíciletí př. n. l. 3. tisíciletí př. n. l. zahrnuje období rané a střední doby bronzové.Jde o období rozmachu imperialismu (snahy o růst říší), projevuje se hlavně v městských státech na Středním východě, ale i po celé Eurasii, například v expanzi Indoevropanů do Anatolie, Evropy a Střední Asie.V Egyptě v této době nastává vrcholné období Staré říše Od poloviny 3. tisíciletí př. n. l. se železo objevilo na Blízkém východě, ale širší využití našlo až o tisíc let později. Železo lidé nejdříve začali používat v jeho přirozené formě - zpracovávali meteority, železo dopadající na zemský povrch z vesmíru. Sumerové mu proto říkali kov z nebes 2014 - 10. léta 21. století (3. tisíciletí) PROCVIČ SI URČOVÁNÍ LETOPOČTŮ . Vžilo se také označení př.n.l. a n.l., tedy před naším letopočtem a našeho letopočtu. Časová osa je pomyslně rozdělena datem, kdy se v Betlémě narodil Ježíš Kristus. Události před jeho narozením označujeme jako před naším.

To na počátku posledního tisíciletí př. n. l. převzalo obchod se solí a železem okolo hallstattských dolů. Cest sloužících k dopravě přibývalo podle toho, jak se rozvíjela společenská struktura, a to zejména v Galii, která si záhy vytvořila jejich pozoruhodnou síť, umožňující vzájemný styk všech krajů Chetité byli mocným národem, jejichž stát ve 2. tisíciletí př. n. l. ovládal většinu anatolského území. Chetitština, jazyk psaný klínovým písmem na hliněné tabulky, byla sice rozluštěna počátkem 20. století, ale vědci měli stále potíže s určením polohy měst a zemí v chetitských textech popisovaných V období mladší doby kamenné(neolit, cca do 5. tisíciletí př.n.l.) tak dochází ke změně ve způsobu obživy a začíná se objevovat chov a primitivní zemědělství.Nebývale se rozvijí výroba keramiky (kultura s lineární, později vypíchanou keramikou), která se pro archeologii stává základním hodnotícím a datovacím kritériem Apeninský poloostrov obývaly na konci 2.tisíciletí př.n.l. italické kmeny indoevroého původu, z nichž později vynikli Latinové, kteří založili město Řím a vytvořili římskou kulturu. V 10.stol.př.n.l. pronikly do Itálie Etruskové a usadili se v severní části západního pobřeží - Toskánsk 3000 př.n.l. - 476 n.l. překrývá se s dobou bronzovou a železnou na konci 4. tis. př. n.l. vyvrcholil vývoj neolitických a chalkolitických kultur vznikem dvou nejstarších civilizačních center - Mezopotámie (oblast mezi řekami Eufrat a Tigris, které obě ústí do Perského zálivu) a Egypta (v údolí Nilu) = tzv. kolébky civilizace Úvod ke starověku období

1) Harraá kultura - 3 000 - 2.pol.2.tisíciletí př.n.l. Harrapa, Mohendžo-Dáro . - sídliště dle jednoho stavebního řádu; nevyvíjela se - není nám jasné politické uspořádání, ale jistě to byla centralizovaná říše. Protoindické písmo (nerozluštěno);. V 9. tisíciletí př. n. l. se začínají objevovat první náznaky zemědělství. Divoké obilniny lidé soustřeďují do míst kolem osad (na území dnešní Sýrie a Turecka).Zakládají tak první pole. Ke konci tisíciletí domestikují některá zvířata (kozy, psy, prasata) Říše Chetitů vznikla asi v roce 1650 př. n. l., kdy došlo ke spojení několika menších městských států, podobně jako tomu bylo v jiných zemích starověku. Mluvili různými jazyky a pocházeli z různých kmenů. Byl to údajně nejstarší indoevroý národ, který při stěhování na sklonku 3. stol př. n. l. přitáhl až na Přední východ a podmanili si místní.

Kdy začíná třetí tisíciletí? - Časopis Vesmí

 1. Prorok Neferti žil v době Snefrua, tedy ve 3.tisíciletí př.n.l. Kázal o duchovním temnu a porobě, z níž Egypt i celý svět osvobodí vyvolený král - mesiáš. Pokud vás zajímá, jakými slovy popsal Ježíše Krista prorok, který žil ještě dávno před Abrahámem, pak si poslechněte audio verzi Proroctví Nefertiho.
 2. Bohatě ilustrovaná publikace přibližuje taktiku, bojové techniky, zbraně a výstroj starověkých armád od třetího tisíciletí před naším letopočtem do ro... Bojové techniky starověkého světa 3000 př. n. l. - 500 n. l. - Simon Anglim | Databáze kni
 3. Geografický obzor Egypťanů v době 3. tisíciletí př. n. l. Odraz historického vývoje staroříšského Egypta v jeho zahraničních vztazích The geographic horizon of Ancient Egyptians in the 3rd millennium B
 4. Řecko v 1. tisíciletí př. n. l. - encyklopedie světových dějin 3/30. Kategorie: Profi práce, Dějepis. Typ práce: Skripta, učební texty. Škola: nezadáno/škola není v seznamu. Charakteristika: Profesionálně zpracovaná práce přináší podrobný výklad středoškolské látky o Řecku v 1.tisíciletí před naším.
 5. Práce se zabývá vztahy egyptského státu s jednotlivými sousedícími zeměmi - Syropalestinou a Sinají, Východní pouští a Puntem, Núbií, Západní pouští - a Krétou v době Staré říše pokrývající větší část 3. tisíciletí př. n. l. Jednotlivé kapitoly shrnují doklady vzájemné interakce a z nich vyplývající historické, případně historicko-geografické.
Lev, Býk a Štír - nebeské hodiny

2. tisíciletí př. n. l. představovalo chaotické období doprovázené četnými konflikty mezi jednotlivými státy. Po rozpadu Sumeru kolem roku 2000 př. n. l. začalo vleklé soupeření mezi Asyřany a Babyloňany.Jednou z mála vzkvétajících říší byla v první polovině tisíciletí Střední říše v Egyptě.Kolem roku 1400 př. n. l. skončila sláva Mínojské civilizace. Začala se opakovat období velkého sucha. Řadu suchých období, opakujících se na konci 3.tisíciletí př.n.l., dokládají např. výzkumy v syrském Tell Leilan. Podle H.Weisse se staly jednou z příčin zániku akkadské říše v Mezopotámii. Weiss patří k rozrůstající se vědecké obci, která považuje klimatické změny na. Cenobito,pohybuješ se v v záporné části časové osy, proto 4. tisíciletí př.n.l. : -4000 až -3001 3. tisíciletí př.n.l. : -3000 až -200 osídlení Apeninského poloostrova - probíhá od poloviny 2. tisíciletí , nejsilnější vlna během přesunu mořských národů ve 12 - 9 stol. př. n. l. , 1. vlna byli Italikové - osídlili největší část Itálie ( střední část ) , byli tvořeni mnoha kmeny , např. Latinové , Umbrové , Samnité , Sabinové , kteří se dělí do dvou hlavních skupin . 2 tisíciletí př.n.l. byly vyspělými italickými kmeny, jejich původ je neznámý. Jazyk nebyl rozluštěn, písmo převzaté od Řeků. Tvořily městké státy, hlavním druhem obživy bylo zemědělství, řemeslo a obchod. Při jejich expanzi došlo ke střetu s řeckými osadami na jihu Itálie..

Historie Egypt

Compre online Historie v datech: Desetiletí, Nejistá data, Staletí, Tisíciletí, Seznam historických výročí, Stvoření světa, Raimond IV. z Toulouse, de Zdroj: Wikipedia na Amazon. Frete GRÁTIS em milhares de produtos com o Amazon Prime. Encontre diversos livros em Inglês e Outras Línguas com ótimos preços (harapá civilizace 2300-1600 př. n. l.) písmo (dosud nerozluštěno) od 2. tisíciletí př. n. l. Árjové (Vznešení) = Indoevropané - vytvořili městské státy u řeky Gangy - společnost se dělila na 4 vrstvy = kasty (varny): kněţí (bráhmani), vojáci, svobodní rolníci, řemeslníci a obchodníci

Portaro - Webový katalog knihovny. System version {{portaroVersion.date | date:'d.M.yyyy H:mm:ss'}} ({{portaroVersion.branch}} {{portaroVersion.value}} Migrační vlny Slovanů ve 4. - 2. tisíciletí př. n. l. Po tisíci letech relativně klidného vývoje přišla změna klimatu. Kolem poloviny 4. tisíciletí průměrná teplota stoupla a srážek významně ubylo. Hladina spodních vod klesla o několik metrů, vysychaly studny a prameny. O tom, že to byla změna citelná, svědčí. V průběhu 6. tisíciletí př. n. l. se zemědělství rozšířilo z Balkánu do Itálie a východní Evropy a z Mezopotámie do Egypta. Světová populace se ustálila na asi 5 milionech lidí I když nejpozdější data vyhynutí šavlozubých tygrů i mamutů se skutečně udávají kolem roku 10 000 př. n. l., velcí dinosauří praptáci vyhynuli podstatně dříve a naopak nejstarší světové (tj. egyptské) pyramidy byly budovány později - ve třetím tisíciletí př.n.l Ve 3. tisíciletí př. n. l. se kolo rozšířilo po velké části Evropy, na Středním východě a na Kavkazu. Po roce 1500 př. n. l. byl vůz s koly znám i ve Skandinávii a v Číně. Americké předkolumbovské kultury vozy neznaly. Teď už ano:))) Hezký víkend

Mezopotámie : Starověk (3000 př

referáty - Starověké státy - Mezopotáni

př. n. l. Z Wikislovníku. Skočit na navigaci Skočit na vyhledáván. Presentation on theme: 1 (? př. n. l.) 2 (6. st. př. n. l.) 3 (13.-14. st.) 4 (19. st.) 5 (19 Slované okolo 5. století n. l. Slované patří k nejstarším obyvatelům Evropy. Jako svébytný etnický celek se začíná vyhraňovat praslovanské obyvatelstvo již v mladší době kamenné, tj. někdy v průběhu čtvrtého a třetího.

Římská republika- konzulovéM. Valerius Maximus CorvusaPublius Decius Mus(312 př. n. l.) Syrakusy - Agathocles ( 317 - 289 př. n. l. ) Kartágo - Hamilcar II Keltské kopí; Morava, 3. stol př.n.l. Technická specifikace: Ručně kovaná uhlíkatá ocel (není nerez) Celková délka kůsy je cca 195 cm Délka hlavy kopí cca 36x12 cm Délka bodky na ratišti je cca 10 cm Ratiště je zhotoveno z houževnatého dřeva (dle dostupnosti buk, dub nebo olše) Rariště je v jednom kuse, není sešroubované z vícero kusů Hmotnost cca 1,50 kg.

3 př. n. l. - Wikipedi

AE 12 Seleukovci, 3. století před Kristem Drobná bronzová mince stav viz foto Za originalitu ručím okamžitým vrácením peněz ve spolupráci s městem Brandýs n.L.-Stará Boleslav Vás zvou na přednášku PhDr. Magdaleny Beranové Jídlo a pití od 8. tisíciletí př. n. l. do počátku 19. století Brandýský zámek ve středu 7.3.2012 od 18 hodi AE 18 Seleukovci, 3. století před Kristem A:portrét panovníka R:trůnící Zeus stav viz foto Za originalitu ručím okamžitým vrácením peněz Tisíciletí se př.. n. l. uvádí až od 4. tisíciletí. JInak např. doba kamenná - 2,6 mil. let. Starověk - 250 př. n. l. - 476 n. l.. Staletí před naším letopočtem - přehled v odkaz

4. Starověk (asi 3 500 př. n. l. - tradičně 476 n. l.) 4.1 Nejdůležitější okamžiky v historii starověkého Orientu 4.1.1 Vznik afroasijské jazykové rodiny 4.1.2 Národy a jejich místo v dějinách 4.1.3 Orientální despocie teokratické a patriarchální 4.1.4 Sumerové 4.1.5 Egyp Archiv pro štítek: 3. století př.n.l. První punská válka - část I. Autor: Dominik Vachuda Jaké pole to zanecháváme Římanům a Karthagincům pro uplatnění jejich armád. - Pyrrhos Epeirský, když opouštěl Sicílii Válečníci starověku: 3000 př. n. l. - 500 n. l. Autor se zabývá tři a půl tisíce let dlouhou historií válečnictví od dob raného Egypta až po pád Římského impéria. Popisuje armády, které bojovaly od Evropy přes Severní Afriku a Střední východ až do Střední Asie Předantické Řecko (3. tis. - 8. stol. př. n. l.) V tomto druhém oddíle se přesuneme více na západ, tedy blíže k nám. Počátky lidstva jsme zaznamenali v prvních písemných pramenech v Orientu, ale nemůžeme říct, že v době starověku na žádném jiném světadíl

Sluneční králové - Národní muzeu

Krize republiky 2. - 1. stol. př. n. l. Krizi římské republiky způsobily následující faktory: 1. chudli drobní zemědělci - bouřili se 2. velké množství otroků - bouřili se 3. občanské války Problémy vyřešil až Sulla, který zvítězil v občanské válce a jmenoval se diktátorem (měl neomezenou moc). Po jeho smrti došlo opět k bojům o moc Ve 3. tisíciletí př. n. l. se kolo rozšířilo po velké části Evropy, na Středním východě a na Kavkazu. Po roce 1500 př. n. l. byl vůz s koly znám i ve Skandinávii a v Číně. Americké předkolumbovské kultury vozy neznaly

Archimédes (287-212 př.n.l.) řecký fyzik a matematik, jeden z největších matematiků starověku - mechanik a vynálezce, zabit Římany při obraně Syrakus - vědecká a nauková literatura - Archimédův zákon, Archimédova spirála, Archimédův axiom, stanovil přibližně Ludolfovo číslo Kdy začíná třetí tisíciletí? K vybranému úseku není k dispozici žádné video. Omlouváme se, při načítání videa došlo k chybě. Kdy začíná třetí tisíciletí? Strážná věž hlásající Jehovovo Království - 1999; Mezititulk Dějiny starověké Číny V 2. pol. 3. tisíciletí př.n.l. se v Číně šířila neolitická kultura s malovanou keramikou. Lidé se usazovali v úrodných oblastech blízko řek. Zabývali se pěstováním obilí a chov... Celý referá Od 1. tisíciletí př. n. l. začali do východního Jordánska pronikat Nabatejci, za jejich přítomnosti a zejména pak od 2. století př. n. l. do konce 1. století n. l. došlo díky obchodním stezkám k nebývalému rozkvětu - Nabatejská říše sahala až k Damašku a Hidžázu

usazením kmenů Achájů ve 2.-3. tisíciletí př. n. l. , kteří začali zakládat městské stát Samozřejmě, o vážnosti filmu ví divák svoje už v momentě, kdy na plátno nastoupí banda opravdu příkladných pralidí (kromě dredů na hlavě se vyznačují depilovanými těly a chováním pubescenta, který právě zjistil, že do mekáče už to opravdu nestihne). 10 000 př. n. l. má zkrátka svůj vlastní svět, kde. Ve 4. tisíciletí př. n. l. se v lidské kultuře dějí podstatnější změny - začíná doba bronzová, vzniká písmo. Vznikají městské státy v Sumeru a království v Egyptě, stávají se čím dál významnějšími. Zemědělství se šíří do celé Eurasie 3.2 ŘÍm za republiky (510 - 31 pŘ.n.l.) Státní zřízení V čele stojí 2 konzulové (nejvyšší úředníci), kteří měli společnou zodpovědnost, byli voleni z patricijů senátem na období 1 roku

Vrubovka – Wikipedie

HV001: Hudba pravěk

Octavianus je zakladatelem Julskoklaudiovské dynastie (vládla v letech 27 př.n.l. - 69 n.l.). Císař je konzulem, také tribunem lidu s právem veta, nejvyšší kněz (až po smrti Lepida roku 12 n.l.), má v rukou nejvyšší moc vojenskou i soudní => má moc nad vším Počátkem 2.tisíciletí př.n.l. přišli na poloostrov Peloponés Řečtí Achájové a vytvořili zde Mykénskou civilizaci, jejímž centrem byla města Mykény,Tíryns, Pylós. Mykénská města byla na opěvněných pahorcích a rozvíjeli se pod vlivem Mínojské Kréty. Uvnitř měst byli objeveny hrobky - z počátku šachtové. Válečníci starověku 3000 př. n. l. - 500 n. l. Válečníci světa. Přidat recenzi Autoři; Kategorie a témata; Bibliografické údaje; Čtenářské recenze. Zatím nehodnoceno :-( Vaše hodnocení Funkce je dostupná pouze pro přihlášené. Omlouváme se, ale hodnotit a komentovat knihy můžete pouze jako registrovaný uživatel po. 1.3 Období archaické 800 - 510 př.n.l. V této periodě vzniká klasická podoba řecké státnosti, a to otrokářský městský stát - polis . Ze států brzy vynikly dva nejvýznamnější Sparta a Athény

Homo sapiens sapiens = člověk dnešního typu 40 000 př. k. vysoký, urostlý - 170 - 180 cm, mohutná atletická postava velká lebka, vyklenuté čelo zdatný lovec, pěstní klíny, poměrně souvislá řeč, počátky prvotního umění Věstonice, Mikulov, Pavlov, Macocha. PALEOLIT. nejstarší doba kamenná (3 mil. - 10 000 př.n.l. Období vzniku: 2 tisíciletí př. n. l. Lokace: Izrael, celý svět Judaismus vznikl jako kmenové náboženství hebrejských kmenů přibližně ve 2. tisíciletí př. n. l. Podle Tóry jsou předky izraelského národa tři praotcové Zboží ze stejné kategorie - (1976) MiNr. 2182 ** - DDR - Archeologické nálezy v DDR - Hliněné hrnce (3. tisíciletí př.n.l.) (1976) MiNr. 2185 ** - DDR - Archeologické nálezy v DDR - Zlatý přívěšek (kolem roku 950) Poštovní známky DD Historie v datech: Desetiletí, Nejistá data, Staletí, Tisíciletí, Seznam historických výročí, Stvoření světa, Raimond IV. z Toulouse [Zdroj Wikipedia] on. 327 př.n.l. 323 př.n.l. 10/10 Která dynastie vládne po smrti Alexandra Makedonského v Makedonii? Antigonovci; Diadochové.

PPT - ENEOLIT PowerPoint Presentation, free download - ID

Video: Abúsír ve 3. tisíciletí př. n. l. Český egyptologický ústa

Pohár, 3. tisíciletí př. n. l - Beaker 3000 BC - 3D model ..

Tyto stavby byly rozšířeny v Mezopotámii a Elamu v době od třetího tisíciletí př. n. l. do šestého století př. n. l. Například zikkurat z Uru (2100 př. n. l.) či proslulá Babylonská věž - 90m vysoká, postavená na čtvercové základně 90×90 metrů. Štítky: Pyramidy. Zpět. Mapa stránek. 10 000 př. n. l. (2008) - Film USA - režie: Roland Emmerich - herci: Steven Strait, Camilla Belleová, Cliff Curtis, Joel Virgel, Affif Ben Badra - recenze, fotky. Merenptah ještě udržel prestiž Egypta, ale velké stěhování indoevroých národů na konci 2. tisíciletí př.n.l. otřáslo postavením mocností. Faraon Doba vlády Významné události; Ramesse I. 2 roky: upevnění pozice nové dynastie: Sethi I. 14 let: stavba tzv. Velkého hypostylu v Karnaku a chrámu v Abydu (Abedžu

Neolit (7.-3.tisíciletí př.Kr) - Historie Národ

Vztahy mezi Blízkým východem a východní Afrikou od 1. tisíciletí př. n. l. do 16. století. Felix A. Chami. Publikováno: 25. března 2018. V této studii se pokusíme prozkoumat vztahy obyvatel východní Afriky a Blízkého východu od nejranějších dob až do přibližně 16. století Read Wikipedia in Modernized UI. Login with Gmail. Login with Faceboo

3. tisíciletí př.n.l. > Chronologie > Databáze Multiversa ..

Co znamená slovo 1. tisíciletí př. n. l.? Zde naleznete 3 významů slova 1. tisíciletí př. n. l.. Můžete také přidat význam slova 1. tisíciletí př. n. l. sam Koncem 6. stol.př.n.l. bylo v Římě zavedeno republikánské zřízení.Řecký historik a učenec Polybios, popsal římskou republiku jako kombinaci monarchie (magistrátské úřady ), aristokracie (římský senát ) a demokracie (lidová shromáždění ).. Za první pevný bod římských dějin doby republiky je pokládán okamžik sepsání Zákona dvanácti desek v roce 450 př. n.

Boty na věčnost - Faraon-sandalsPPT - Dějepis Starověk - Mezopotámie Pavel ŠupkaMezopotámie – WikipediePPT - Obyvatelstvo Afriky PowerPoint Presentation - ID:4781719Babylonie - Chytrá encyklopedieMykénský hrad: Místo, kde Agamemnon přišel o život

Ve 3. tisíciletí př. n. l. se kolo rozšířilo po velké části Evropy, na Středním východě a na Kavkazu. Po roce 1500 př. n. l. byl vůz s koly znám i ve Skandinávii a v Číně. Americké předkolumbovské.. 500př.n.l.- 600n.l. Kultura Keltů. Kelty nazývali řečtí autoři od 5.stol. př. n. l. skupinu národů ve střední a západní Evropě,kterým římští autoři říkali Gálové.Původ Keltů je nejasný,pravděpodobně však lze o jejich přítomnosti hovořit v kultuře popelnicových polí bronzové doby na severu Alp (od poloviny 2. tisíciletí př. n. l.) a v halštatské. a) ve střední Evropě jsou stavby, na kterých musely pracovat stovky lidí, která se datují už do konce neolitu, opravdu velké pevnosti byly dosti běžně stavěny v eneolitu (4. a 3. tisíciletí př.n.l.) - viz i zdejší famózní Pátračovy práce Anotace: Diplomová práce se zabývá charakterem městské zástavby a jejím vývojem na území starověkého Egypta v časovém rozmezí od Staré až do Nové říše, tedy období přibližně 2700-1069 př. n. l. Společnost staroegyptského státu totiž v těchto historických obdobích byla utvářena podle podobných schémat, kterým se podřizovaly i její jednotlivé složky. Detailní popis starověkého válečnictví od roku 3000 př. n. l. do roku 500 n. l. Popis nakladatele Autor se zabývá tři a půl tisíce let dlouhou historií válečnictví od dob raného Egypta až po pád Římského impéria. Popisuje armády, které bojovaly od Evropy přes Severní Afriku a Střední východ až do Střední Asie

 • Těstovinový salát se sýrem.
 • Condylomata accuminata wikiskripta.
 • Zsf jcu stag.
 • Disociativní fuga.
 • Škoda liberec.
 • Jak uspět u slohové práce.
 • Paradigma rod.
 • Chopper yamaha.
 • Sony walkman bluetooth.
 • Pán prstenů návrat krále 1080p bluray prodloužená verze titulky.
 • Li polymer battery.
 • Audi s3 bazos.
 • Wrc game.
 • Květák informace.
 • Parkování strahovský stadion.
 • Nhl fanda.
 • Poleptání kyselinou léčba.
 • Okresní národní výbory.
 • Visual studio code beginner tutorial.
 • Výměna xenonů za halogen.
 • Žádost děkanovi o udělení výjimky vzor.
 • Julianský kalendar.
 • Skořicové cookies.
 • Gestalt psychoterapie.
 • Elektrárny referát.
 • Jak zničit stres.
 • Churchill film 2018.
 • Parkování strahovský stadion.
 • Turecka angora.
 • Duse a hvezdy.
 • Detske mikiny adidas.
 • Medailon osobnosti vzor.
 • Dido youtube.
 • Spojené arabské emiráty průvodce.
 • Klávesy bazar.
 • Kendrick lamar humble. text cz.
 • Velikonoční nádivka kuchařka pro dceru.
 • Nehoda vlaku praha.
 • Ms access sestavy.
 • Volání z egypta vodafone.
 • Oogway ascends.