Home

Antika prezentace

ŘECKO přelom 3. a 2. tis.př.n.l. - příchod řeckých kmenů příznivé podmínky - ze severu hory-ochrana před vpádem jiných kmenů, z jihu moře-styk s vyspělými kulturami rychlý rozvoj vlastních kulturních tradic; vytvoření osobité kultury, která později ovlivnila rozvoj evroé kultury 3 období řecké antické literatury: archaické(8.-6.st.př.n.l.)-rozvoj. Antika na Facebooku. Antika funguje také na Facebooku. Vedle upozornění na nové články zde naleznete novinky a zajímavosti o antické době, dnešní odkazy na staré Řecko a Řím i další věci, které se na web nehodí nebo nevejdou. Stránky naleznete zde Úvod » Starověk » Antika - Řecko (obecně, období, kolonizace, Sparta, Atény) Ale jinak prezentace vypadá dobře. Odpovědět. Dobrýden (fučiminakule, 30. 5. 2020 11:33) Je tam minimum informací a nepomohlo mi to. Ale jinak prezentace vypadá dobře PRAVDOVÁ, Markéta. Interaktivní hra - Antické Řecko. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 23. 01. 2018, [cit. 2020-11-18]

Antická literatura - Český jazyk - Maturitní otázk

KŘESŤANSKÁ ANTIKA Karel Švuger DVK/ 2. ro čník Kv ěten 2012 Obrazová dokumentace, základní pojmy, souvislosti VY_32_INOVACE_DVK21/0 Antika na Facebooku. Antika funguje také na Facebooku. Vedle upozornění na nové články zde naleznete novinky a zajímavosti o antické době, dnešní odkazy na staré Řecko a Řím i další věci, které se na web nehodí nebo nevejdou

ANTIKA - Nové článk

Prezentace může sloužit k opakování učiva nebo k aktivizaci žáků před nebo během výkladu učitele. Žáci pracují s textem, obrázky, mapou a učebnicí. Odpovídají na otázky, srovnávají uvedené skutečnosti a vyjadřují vlastní názory Prezentace si klade za cíl seznámit žáky s historicko-společenským. kontextem starověké řecké literatury. Nejen slovy, ale hlavně obrázky. přibližuje antické umění - architekturu, sochařství, jazyk. METODICKÝ POKYN: -- Prezentace. obsah exkurze projekty ZMP maturitní témata prezentace slovníček pojmů otázky. Úvod do studia. Dějiny kultury; Teorie umění; Evroé památky UNESC

Hodnoceni a interpretace odborneho textu

ANTIKA. Základní údaje. Komentáře. Deník. Videa. Fotografie. Náklady. Voda. Oblíbeno u Údaje o prezentaci: (prezentace přesunuta do archivu, jelikož nebyla aktualizovaná více jak půl roku) Skupina v níž je akvárium zařazeno. ARCHIV akvária malá (41 až 80 litrů) Autor prezentace 1) Archaické období - 9. stol. př. n. l. až 500 př. n. l. Homér - *epos Illias a Odyssea mu jsou připisovány, nejstarší známé texty, vycházejí z mýtických představ o světě, odrážejí i skutečné historické události(trojská válka), slepý básník - handicap je mnohdy doprovázen nadáním, slepota zostřuje vnitřní vidění, Homér vidí ví Antika - Řecká kultura. ŘECKÁ KULTURA Na evroé půdě se nejstarší civilizace vytvořily v Egejské oblasti. Egejské moře umožňovalo snadné spojení mezi četnými ostrovy i mezi pobřežími Malé Asie a jižních částí Balkánského poloostrova. Kontakty jednotlivých oblastí po souši však znesnadňovala vysoká pohoří. Ulož.to je v Čechách a na Slovensku jedničkou pro svobodné sdílení souborů. Nahrávejte, sdílejte a stahujte zdarma. Kredit umožní i stahování neomezenou rychlostí

Starověké Řecko, případně Antické Řecko, je označení pro období řeckých dějin ve starověku.V širším pojetí zahrnuje dobu od příchodu řeckých kmenů do egejské oblasti v 2. tisíciletí př. n. l. až po dobu nadvlády římské říše a formování říše byzantské (4.-6. století n. l.). V užším smyslu pak období samostatné antické řecké společnosti a. Klasické období tzv. Attické / od 5. st. př. n.l. Největší rozkvět Atén za vlády demokrata Perikla (461-429 př. Kr.).Rozvoj filozofie, vědy a umění. V tomto období zvaném zlatý věk nabyla aténská Akropole své klasické podoby. R. 429 př. Kr. vypukl v Aténách mor, kterému podlehl i Periklés Antika na Facebooku; Mapa webu; Pohanství, křesťanství a báje. Náboženský život patří neodmyslitelně ke starověku a antice, už proto, že právě sem řadíme vznik náboženství, které je v Evropě dodnes nejrozšířenější a právě v císařském Římě nabíralo první síly, až nakonec ovládlo celý stát a se. Prezentace; Cizí jazyky ⇩ Antika - jeden ze 2 zákl. pilířů evroé vzdělanosti (druhým je křesťanství) období - kosmologická filozofie => sjednocující prvek = hledání prazákladu (hledají pralátku, ze které všechno vzniklo

Dějiny světa - Starověk - Antika - Řecko (obecně, období

Obrázky Google. Nejpropracovanější vyhledávání obrázků na webu. Rozšířené hledání obrázků: Inzerujte s Googlem Vše o Googl Pronikání češtiny, česky psaná literatura Dějepisná próza Kronika česká - Kosmas (děkan svatovítské kapituly), latinská, r. 1125 Duchovní píseň - Svatý Václave 12./13. století, později zpěv za celý český národ Alexandreis - rytířský epos, neznámý autor, oslava Alexandra Makedonského Dalimilova kronika - česky, veršovaná, do r

Interaktivní hra - Antické Řecko - Digitální učební

Antika = schopnost člověka posoudit jednání z více úhlů = božský hlas v nás Křesťanství = ozvěna Božího hlasu Osvícenství = schopnost neomylně vedoucí k mravnosti (J.J.Rousseau); mravní zákon v nás (I.Kant) Dnes = míra morálního jednání, hlas odpovědnosti svědomí obsahuje vědění člověk hovoří sám se sebo Antická filozofie Řecká filozofie vznikla v 6. století př.n.l. v Malé Asii, v období klasického Řecka (Milét, Efes). Filozofie se v té době zabírá především otázkou bytí (ontologie) a podstatou člověka (filozofická antropologie). Období antické filozofie lze rozdělit na 3 období: předsokratovská filozofie (6.-4.st. př.n.l.) klasické období (5.-4.st.př.n.l.

ANTIKA - Spart

Římské císařství - životopisy římských císařů, interaktivní mapa římské říš Druh učebního materiálu Prezentace Druh interaktivity Výklad Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání základní vzdělávání -druhý stupeň Typická věková skupina 14 -15 let / 9. ročník Období tvorby DUM 7/201 Téma Antika Druh učebního materiálu Prezentace, výklad Metodický pokyn Pracovní list slouží k vysvětlení základních charakteristik antické literatury Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autor Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ

Sparta ve starověku - Digitální učební materiály RV

 1. Antika. období starověkého Řecka a Říma a jejich kultura . 8. stol. př. n. l. - 6. stol. n. l. jeden z hlavních zdrojů evroé kulturní tradice. Literární žánry pěstované v antice. hrdinský epos. lyrická poezie. Prezentace aplikace PowerPoint Last modified by
 2. . Anotace: Tento výukový materiál představuje bajku jako žánr malé epiky. Žáci se seznámí s definicí bajky, základními prvky a představí si též spisovatele, kteří bajkám věnovali pozornost
 3. Přírodní podmínky Nejstarší evroé civilizace a státy se vytvořily v egejské oblasti. Střídají (Antické Řecko, Dějepis referát
 4. Prezentace k Římu je tady! Od Romula a Rema, etruských králů a augurů až po krizi republiky. Přejdi s Hannibalem Alpy, hlasuj se senátory o zákonech dvanácti desek, postav se jako tribun proti nespravedlnosti pyšných patricijů! ANTIKA. Samé olivy, víno, svalnatý Héraklés a bůh srkající nektar z poháru. Ale nejprve.

Druh učebního materiálu Prezentace Druh interaktivity Výklad Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání základní vzdělávání -druhý stupeň Typická věková skupina 14 -15 let / 9. ročník Období tvorby DUM 7/201 Dionýsos se se svou družinou, v níž byl Silénos - jeho učitel, Satyrové a Mainady (známější jako Bakchantky podle latinského jména Bakchus), vydal na tažení světem - přes Egypt, Indii, Frýgii, Thrákii, Boiótii - tam všude šířil bujné veselí, ale své protivníky nešetřil. Dionýsa a jeho opojný nápoj totiž lidé přijímali se smíšenými pocity i s bázní Autor: Mgr. Pavlína VaculíkováZákladní škola Zlín, Komenského 78, příspěvková organizaceKomenského 78, Zlín - Malenovice, 763 02Školní rok: 2011/2012Určení: 6. ročník ZŠVzdělávací oblast: Člověk a společnostVyučovací předmět: DějepisTéma: Starověká PalestinaAnotace: Materiál slouží jako doplněk výkladu, upřesnění a názorné ukázky pojmů.

Komunikace a prezentace : umění mluvit, slyšet a

b) Antika - starověké Řecko a Řím . Řecko -cca 8.stol. př.n.l. - 476 n.l. tj. zánik říše západořímské - zanechalo lidstvu nejbohatší hudební dědictví - hudba byla součástí jiných uměleckých oborů - literatury, dramatu, tance - byla spojena s náboženskými a společenskými obřad Francie, Larousse 1922 Antika * Antika Strop Parthenónu Sloupy v podobě soch -Parthenón Athény * Antika Řím - Pantheón (125 n.l) chrám je tvořen válcem s vepsanou koulí o průměru 43,2 m z lat. antiquitas= starobylost, starý věk ANTIKA je označení pro kulturu starověkého Řecka a Říma 1000 př.n.l. -476 n.l./ resp. 529 n.l. základ evroé kultury (Řekové > Římané > Evropané Časová periodizace ve vztahu k vývoji divadla: Pravěk (do 4. tisíciletí př.n.l.) divadlo v dnešní podobě neexistovalo, performanční (předváděcí) projevy však ano (obřady, hudba, tanec Klíčová slova: Antika, Řecko, Řím, antické písemnictví, archaické období, Homér, Sapfó, Ezop, bajka, epos Anotace: Prezentace přibližuje oblast antického písemnictví, rozděluje toto období na tři části a blíže se zabývá prvním z nich - archaickým obdobím včetně jeho autorů (Ezop, Sapfó, Homér)

Prezentace - jaroska

Antika - označení pro kulturu starověkého Řecka a Říma. 8.st. př. l. - 5. st. n. l. antická kultura - dodneška považována za symbol něčeho krásného a dokonalého,staví na ní celé evrop. umění - základní rysy: vychází z mytologie, zaměřovala se především na člověka, vícebožstv Studijní materiál Přehled uměleckých směrů - literatura už se na Tebe teší v rubrice Literatura. Nenech ho čekat dlouho :-) Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ .1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: V-2 Název materiálu: Starověké Řecko - shrnut

ANTIKA - AKVARKO.c

Antická literatura - český jazyk literatura online

Maturitní okruhy :: Gymnázium Duchcov

Antika - Řecká kultura - Umění - Referáty Odmaturu

 1. - Informace o výrobcích nábytku, prodeji nábytku a odbornících oboru jsou obsaženy v části KOMERČNÍ INFORMACE s možností vlastní prezentace. - NIS neposkytuje informaci o tom kde je informace, ale informace poskytuje. Systém řeší zejména problematiku dřevěného a čalouněného nábytku
 2. Projekt ESF - část ANTIKA - Egypt, filmové představení Projekt ESF - česko-německé vztahy - Prezentace Projekt ESF - česko-německé vztahy - Vztahy Němců a Židů za 2.světové válk
 3. •antika: věštění •slovanské sudičky •dějiny 20. století jsou dějinami delegace svobody na někoho jiného •Hitler: přebírám veškerou odpovědnost •sekty •extremistické politické stran
 4. Operační program Rozvoj lidských zdrojů E-learningové prvky pro podporu výuky odborných a technických předmětů Číslo projektu: CZ.O4.01.3/3.2.15.2/032
 5. Caligula (37 - 41) Ať si nenávidí, jen když se bojí. Caligula Caligulův původ, jeho nástup na trůn Císař Tiberius určil jako dědice císařské moci svého vnuka Tiberia Gemella a nejmladšího Germanicova syna Gaia Iulia Caesara Germanica, zvaného Caligula, čili Botička. Narodil se roku 12 v Antiu. Syn Germanica a Augustovy vnučky Agrippiny žil v táborech rýnské.
 6. Antika na Facebooku; Mapa webu; 1. 4. 2015 Itálie v předřímském období . Co učinilo z Itálie tak vynikající základnu pro gigantickou říši, jak sem přišli lidé a jak si vedli před tím, než se začaly psát dějiny Věčného města?.

Dějiny kultury Obsah předmětu Základní pojmy Umělecké styly Obsah předmětu dějiny kultury Úvod do studia dějin umění základní pojmy orientace při cestování a pohledu na umělecké památky Teorie umění umění a jeho druhy; výtvarné techniky; umělecké dílo a jeho námět a obsah Estetika základní estetické kategorie ukázky vývoje estetických názorů Historie. tématu, pochopení souvislostí kulturních epoch (tj. románské umění - antika), poznávání kulturního dědictví v českých zemích (památky), rozšíření slovní zásoby vhodná je prezentace ve třídě s využitím počítače, dataprojektoru a plátna Umberto Eco - Skeptikové a těšitelé Xenofón - Oikonomikos (O hospodaření) Artemidóros - Snář Pausaniás - Cesta po Řecku řecký román: Dobrodružství lásk Otázka: Antický Řím Předmět: Dějepis Přidal(a): tterezapavlickova18 PŘÍRODNÍ PODMÍNKY Apeninský poloostrov, není moc členitý (ne moc ostrovů) Příhodné podmínky pro zemědělství, víc orné půdy Na severu Alpy, středem Apeniny Pádský nížina - úrodná oblast Sopky, zemětřesení Největší řeky - Tibera, Pád OBYVATELSTVO Féničané - Korsika, Sardinie, SZ.

Mgr

Video: Hledejte: prezentace-antika-rar Ulož

Autoportrét Název školy - ppt stáhnoutPřípadová studie Wolf Hunt - UniferBetta splendens - nemocBesedy a přednášky - Akce v Ostravě

Kognitivní psychologie je jedna z mnoha psychologických disciplín.Zkoumá vnitřní procesy a struktury zapojené v poznávání prostředí a ve výběru vhodné akce. Zabývá se tematikou pozornosti, vnímání, učení, paměti, řeči, řešením problémů, uvažováním, rozhodováním, myšlením a zpracováváním kognitivních informací obecně Anotace Materiál (DUM - digitální učební materiál) je určen pro práci na interaktivní tabuli, do předmětu JAZYK ČESKÝ pro 7. ročník základních škol. Je součástí tematického okruhu Literární výchova - 7. ročník: antika - 19. století Základní charakteristika uhlíku: protonové číslo.....6. elektronová konfigurace.....[He] 2s22p K otevření dané adresy klikněte na odkaz http://www.stredoskolskaliteratura.kvalitne.cz/index.php?clanek=anticka-literatur - antika = období společnosti, do které se zahrnuje starobylé Řecko a Řím (starověk); datuje se od osídlení Řecka, Peloponésu a západní části Malé Asie, tj. přibližně od 2500 - 2000 př. n. l. až rok 476 n. l., kdy zanikla západořímská říše - stavitelství

 • Anglictina does.
 • Počítač nenaběhne ani do biosu.
 • Foxteriér hladkosrstý chovná stanice.
 • Studium v zahranici.
 • Safír šperky.
 • Obrázky do památníku jednoduché.
 • Jak vypočítat sílu.
 • Hejtování wikipedie.
 • Výklopná helma.
 • Pomůcky pro slabozraké ostrava.
 • Termální okno.
 • Du hast rammstein youtube.
 • Mol břeclav.
 • Vlhké krytí na bércové vředy.
 • Here and now song.
 • Kendrick lamar humble. text cz.
 • Brio bazar.
 • Sňatkový podvodník co to je.
 • Icloud fotky prohlizeni.
 • Variabilní provedení vozidla.
 • Půjčovna odtahovky plzeň.
 • Vkládací pleny bobánek.
 • Proc kocky pri pareni rvou.
 • Neo angin junior.
 • Esperanto slovíčka.
 • Toyota rav4 1998.
 • Porotherm vazba rohu.
 • Meteorolog vzdělání.
 • Smlouva o koupi uměleckého díla.
 • Boj proti terorismu pred 11 zari.
 • Atlas swing brno.
 • Microsoft ceo.
 • Ukazatel směru větru.
 • Big eyes song.
 • Supermarkety online.
 • Elsa a anna hry zdarma.
 • Světové strany na mapě.
 • Omalovánky disney k vytisknutí.
 • Zdravé těsto na koláč.
 • St paul's cathedral wiki.
 • Defining or non defining relative clauses test.