Home

Porotherm vazba rohu

Jednoduchý návrh a výstavba z cihel POROTHERM

Cihly Porotherm jsou vysoké 238 mm (Porotherm, AKU, EKO+) nebo 249 mm (Porotherm Profi, T Profi a Profi Dryfix).Cihly s výškou 238 mm se vyzdívají na ložné spáry průměrné tloušťky 12 mm tak, že dohromady tvoří vrstvy zdiva o modulové výšce 250 mm. Doporučená tloušťka ložné spáry se pohybuje od 8 do 15 mm. Stejné výšky vrstev - 250 mm - se dociluje i u cihel se. Postup při zdění cihel Porotherm na pěnu DryFi Vazba rohů z cihel Porotherm 30 Dryfix na pěnu. Fórum Obvodové a nosné zdi. 3. čvc 2017 0 0 1. Zapnout upozornění. linaka. Dobrý den měla bych dotaz. Vázal jste někdo obvodové zdivo (Porotherm 30 Dryfix na pěnu) bez krajní cihly rozměru 175 mm, tak jak je v technickém manuálu od Protherm Stavební materiál pro váš dům. Společnost Wienerberger - výrobce cihel Porotherm, střešních tašek Tondach, lícových cihel a obkladových pásek Terca a cihlové dlažby Penter Porotherm 11,5 AKU Profi Dryfix Broušený akustický cihelný blok P+D pro tl. stěny 11,5 cm na zdicí pěnu Porotherm 11,5 AKU Profi / Porotherm 11,5 AKU Profi Dryfix 115 497 500 Porotherm 11,5 AKU Profi Porotherm 11,5 AKU Profi Dryfix 115 500 500 500 385 115 Porotherm 11,5 AKU Profi Porotherm 11,5 AKU Profi Dryfix Vazba rohu 500 vyplnit.

Vazba zdiva v rozích a napojení na sokl ASB Porta

Porotherm 44 T Profi/Porotherm 38 TS Profi: V této variantě je třeba ve zdivu tl. 440 mm v každé vrstvě v rohu osadit rohovou cihlu. Tuto lze získat ze základního tvaru uříznutím v naznačeném místě na plášti cihelného bloku, tím vznikne doplňkový tvar délky 190 mm 1. Založení první řady zdiva 2. Použití doplňkových cihel v rozích 3. Začištění dořezu 4. Napojení zdiva na obvodové 5. Podmaltování překlad Porotherm falazóelemek külső és belső falazathoz. Profi, Thermo, Klíma és hagyományos téglák Dryfi, vékonyhabarcsos vagy hagyományos technológiákhoz Obr. 5: Vazba rohu s cihlami POROTHERM CB Použitá technologie tenkovrstvého zdění minimalizuje možnost vzniku trhlin v omítce v místech ložných spár. Při zachování tloušťky zdiva dochází k optimalizaci tepelně technických vlastností, významná je i úspora technického vybavení staveniště (není potřeba např Broušená cihla POROTHERM 44 Profi DRYFIX P10 248×440×249 mm 120,40 Kč . 82,33.

Základní Stavební materiály: Porotherm vazba rohu

 1. NORMY 6 NORMY NORMY VŠEOBECNÉ ČSN 73ˇ0540 - 1. až 4. část Tepelná ochrana budov ČSN 73ˇ0821 Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukc
 2. erálnou vlnou a klasické pálené tehly so skvelou cenou priamo od výrobcu
 3. Vazba rohu zdiva (bez nutnosti přemýšlet) Zde jednoznačně vítězí, oproti jiným tloušťkám, zdivo šířky 380 mm, tudíž výrobek Porotherm 38 T Profi. V rohové vazbě nepotřebujete žádné další doplňkové cihly ani dořezy, vystačíte si pouze se základními bloky, otočenými v rohu vždy o 90°
 4. Porotherm 44 T Profi/Porotherm 38 TS Profi: Ve druhé a třetí řadě je třeba v rohu osadit rohovou cihlu. Tu lze získat ze základního tvaru uříznutím v naznačeném místě na plášti cihelného bloku - vznikne tak dořez 190 mm. Porotherm 50 T Profi/Porotherm 38 TS Profi

HELUZ není jen špičková cihla, ale komplexní stavební systém. Vyrábíme cihly s různými parametry, stropy, překlady a komíny. Nabízíme také materiály pro zdění - lepidla na cihly, tepelněizolační malty, omítky a zdicí pěnu. Z našich výrobků tak může vzniknout celá hrubá stavba Porotherm 19 AKU Profi jsou dodávány zafóliované na vratných pa-letách rozměrů 1180 x 1000 mm. 72 ks/pal - hmotnost palety cca 1270 kg VAZBA ROHŮ A KOUTŮ Porotherm 19 AKU Profi / Porotherm 19 AKU Profi Dryfix 372 375 190 375 315 375 125 Porotherm 19 AKU Profi Porotherm 19 AKU Profi Dryfix Porotherm 19 AKU Profi Porotherm 19 AKU. Ismerje meg Porotherm termékeinket - téglák külő és belső falazathoz, áthidalók, födémelemek, gerendák, és egyéb kiegészítők kiváló minőségben, kerámiából, az egészséges és energiahatékony otthonért - Vazba slouží k rovnoměrnému rozložení sil působících v konstrukci i k vizuální úpravě povrchu u režného zdiva. Existují její různé varianty, které si nyní ukážeme. Ukázka cihelných vazeb. Na následujícím obrázku jsem si pro Vás připravil ukázku vazeb zdí tloušťky - 30, 45 a 60 cm

Cihly Porotherm 19 AKU jsou dodá-vány zafóliované na vratných paletách rozměrů 1180 x 1000 mm. - počet cihel 72 ks/pal - hmotnost palety cca 1240 kg VAZBA ROHŮ A KOUTŮ Porotherm 19 AKU 372 375 190 375 375 315 190 375 125 Porotherm 19 AKU Porotherm 19 AKU Vazba rohu 375 190 190 40 420 375 375 190 vyplnit zdicí maltou M1 Přesné pórobetonové tvárnice Ytong vhodné pro nosné i nenosné stěny, od nízkopodlažních přes patrové stavby Rohové tehly v každom druhom rade toho istého rohu musia byť oproti rohovej tehle v predchádzajúcom rade otočené o 90°. Pevné spojenie medzi polovičnou koncovou a rohovou tehlou sa docieli nanesením lepiacej malty alebo murovacej peny do styčnej škáry medzi oboma tehlami Vazba rohu PDOWD SUR WHQNp VSiU\ Porotherm Profi SiV\ ]GLFt S Q\ Porotherm Dryfix) 125250. Title: Model Created Date: 2/8/2015 7:37:09 PM. Porotherm 38 TS Profi 250250250 380 250 250 248 250 380 Porotherm 38 TS Profi Porotherm 38 TS Profi Vazba rohu 120380. Title: Model Created Date: 2/8/2015 7:52:56 PM.

Vazba rohů cihel Porotherm 30 bez použití doplňkových

 1. . 10 mm. K tomu se používá nivelační přístroj s latí a vyrovnávací souprava. Vedle soupravy je na urovnání maltového lože potřebná hliníková lať o délce alespoň 2 m
 2. Prezentace s názvem Zásady správného zdění z cihel Porotherm CB zajímavým, snad i poutavým způsobem a vhodnými grafickými prostředky seznámí žáky s důležitými pravidly při zdění, jak zpracovávat cihly a jak pokládat. Žák se naučí zásady vazby těchto cihel v rohu a v přímé zdi
 3. keramickÉ tvÁrnice porotherm. výška nebroušených tvárnic 238 mm. tlouštka. malty ve spáře 12 mm . vazba rohu zdiva z tvÁrnic porotherm. brouŠenÉ tvÁrnice porotherm . vÝŠka tvarovky 249 mm. tlouŠtka spÁry 1 mm. brouŠenÉ tvÁrnice porotherm . spojovanÉ . lepÍcÍm tmelem
 4. →vyv ázání rohu zdiva Porotherm Zdivo Porotherm Zdivo tv árnicov é - z leh čených beton ů-materiál: škv árobeton, struskobeton , p órobeton, liaporbeton apod.-pln é (vyleh čeny mikrop óry ), nebo i vyleh čen é dutinami - dutiny mohou být vypln ěny tepeln ěizola čními materi ály;-velikost - do v áhy 30kg
 5. . 100 mm při obvyklé výšce tvárnice 250 mm. Nedostatečná vazba zdiva může mít za následek vznik trhlin v omítce především v místech uložení nosných překladů, u.

3)Vazáková vazba je uložena příčně, zatímco běhounová se ukládá podélně. Ve výsledku to znamená, že zeď stavěná vazákovou vazbou přibývá pomaleji, ale je silnější. Při zdění na jednu cihlu má tloušťku 30 cm. 4)Vazba rohu zdi tlusté 30 cm vyžaduje vložení čtvrt cihly, tzv. pásku Proč si vybrat pálené cihly PROFIBLOK? Jsou vyrobeny z osvědčeného přírodního materiálu, který je garancí jistoty, trvanlivosti a pevnosti Proč vybrat vápenopískové cihly KMB SENDWIX? Jsou navržený přímo pro nízkoenergetické a pasivní domy. Vyrobeny z tradičního a prověřeného materiálu Detail použití POROTHERM překladu 7 ve stěně tloušťky 300 mm (2006). Horizontální kontinuální míchačka PFT HM Kritické body trasy dopravy betonové směsi Vazba rohu obvodové stěny systém V případě cihelného systému POROTHERM CB je minimální délka vazby 0,4 x 249 = 100 mm (obr. 21). na styčnou plochu poloviční koncové cihly se nanese malta pro tenké spáry a tím dojde k pevnému spojení s rohovou cihlou 20 obvodová stěna z broušených cihel dokončená vzorová vazba rohu s použitím všech doplňkových.

Obr. 1 Model vazby soklového rohu Porotherm T Profi 3850 ..

Porotherm Ovéñené Yešení pro cihelné zdivo 1/2 ÖSN EN 771-1 Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix 248 250 VAZBA ROHÙ, KOUTÚ A OSTÈNí Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix Tepelnéizolaöní vnéjší stëna Broušený cihelný blok pro tl. stëny 44 cm na zdicí pénu Použití Cihly broušené Porotherm 44 EKO Obrázek 2 Příklad vazby rohu a ostění z cihel klasického formátu (290/140/65mm) zapuštěné kapsy pro izolant u oken a dveří vazba 1.vrstvy vazba 2.vrstvy Obrázek 3 Příklad vazby rohu a ostění ze zdicích prvků skupiny 3 s použitím v cihelně vyrobených doplňkových cihe c. provÁdĚnÍ zdiva z cihel porotherm download Stížnost Komentář Vazba zdiva . Zdivo má vodorovné = ložné spáry a svislé = styčné spáry délkový modul nx125mm. V současné době existují také nízké cihly Porotherm o výšce 155mm pro tloušťku zdiva 440, 365 , 300 a 240mm. Cihelný blok: 1 - systém dutin, 2 - zazubený bok cihly, zámkové spoje bez malty Skladba rohu obvodové. Porotherm 30 T Profi Dryfix 248 250 VAZBA ROHÙ, KOUTÚ A OSTÈNí zdivo na le idlo Porotherm D bez omítek l) s 1)3) bez ornítek 2) W/rn.K m2. ix.extra 0,062 4,82 0,067 5,15 0,065 4,63 W/m2.K 020 0,19 0,21 0,20 s omítkami 0,069 4,97 1) v suchém stavu 2) pii praktické vlhkosti podle ÖS

Tipy pro jednoduchý návrh a realizaci staveb z cihel Porotherm

Koncové cihly ve vazbě rohu - Podklad pro navrhování

N VAZBA ROHú, KOUTÙ A OSTÉ Z - pro zdivo tl. 140 mm POROTHERM 44 P+D VAZBA ROHù, KOUTÚ A OSTÉNí 125 190 125 250 1251 z z POROTHERM 30 P+D VAZBA ROHú, KOUTÙ A OSTÉNí 125 250 '50 25mr Délka trámeëkù 1750mm — na nosne zatvo 140 mm kešení nadokenního pFekIadu a pozedního vénce POROTHERM strop ti. 270 mm 8000mm (po 250 mm) Mv Vhodné je nejprve založit tvárnice v rozích stavby a při výškové nerovnosti základu jako první tvárnici v nejvyšším rohu. Přesah zdiva přes základ nebo nosnou konstrukci by neměl být větší než 1/5 šířky zdiva, pokud projekt nestanoví jinak. První vrstva tvárnic se založí do vápenocementové malty. Tloušťka. Polok řížová vazba K Akustické zdivo: Porotherm AKU tl. 365, 300, 250, 190, 115 mm *w1) →vyv ázání rohu zdiva Porotherm *w1) Zdivo Porotherm *w1) 1.2.b) Zdivo tvárnicové - z leh. Porotherm Mansonry - es.scribd.com Mansonry type

vazba rohu zdi tlouŠŤky mm (1 - prvnÍ vrstva, 2 -druhÁ vrstva) VAZBA PŘIPOJENÍ ZDI TLOUŠŤKY MM (1 - PRVNÍ VRSTVA, 2 -DRUHÁ VRSTVA) ZALOMENÉ OSTĚNÍ (1 - PRVNÍ VRSTVA, 2 - DRUHÁ VRSTVA Zatím to vidím tak, že 20 cm polystyren na porotherm budeme jen lepit. Max. výška bude okolo 9 m, z toho však cca 1,5 m pod úrovní terénu - vjezd do sklepní garáže. Za předpokladu dodržení základní technologie, správně namíchané lepidlo, čistý polyš i porotherm, neočekávám problémy čímž ovšem netvrdím, že. 2. do rohu použít ocelový úhelník, 3. do rohu použít dřevěný hranolek. U kolmých spojů se používá šroub se zapuštěnou hlavou. Podle rozměrů hranolů je třeba zvolit průměr a délku šroubů.( Mohu pro Vás udělat výpočet) V tabulkách Datenblatt se dají najít potřebné délky podle síly spojovaného materiálu Vyjímkou jsou univerzální nízké cihly POROTHERM 30/24 N, které mají všechny čtyři boční plochy bez zazubení či kapes. U těchto cihel se styčná spára promaltovává na celou tloušku stěny, minimální tlouška styčné spáry je 10 mm. Cihly POROTHERM Vazba zdiva Cihly POROTHERM se vyrábějí a odpovídají ČSN EN 771-1

Vyzdívání vnějších cihel vazby rohu a stěn 01

Pero + Drážka Supertherm, Porotherm 365 x 247 x 238 (380, 400, 440) x (248) půlky(tvárnice pro zdění ostění oken a dveří), rohové(vazba rohu), koncovévazba tepelně izolačního ostění oken a dveří), vyrovnávací(pro dozdívku mimo modul), nízké cihly 2/3 výšky. 6. Keramické příčkovk 24 POROTHERM 44 R Si rohová cihla POROTHERM 40 R Si rohová cihla PTH TM 250 XPS tl. 30 mm Vazba rohu z cihel POROTHERM 44 Si PTH TM XPS tl. 30 mm Vazba rohu z cihel POROTHERM 40 Si Vazba rohu s použitím doplňkových koncových cihel K a 1/2 K a rohové cihly R. Řešení soklu: První vrstva cihel v tloušťce stěny 300 mm, další vrstvy o tloušťce stěny 400 mm, resp. 440 mm (VLEVO). Ostění otvoru s použitím doplňkových koncových cihel K a 1/2 K (VPRAVO)

Běhounová a vazáková vazba, půdorysné a výškové moduly nejrozšířenějších tvárnicových systémů, založení tvárnicového zdiva, napojení nosných stěn a příček. Technologie konkrétních systémů. Keramické tvárnice, pórobetonové tvárnice, keramzitové tvárnice, škvárobetonové tvárnice. Zásady a chyby při. Dále se kontroluje poloha dveřních a okenních otvorů, správné vyzdění ostění, položení překladů, napojení vnitřních stěn, vazba zdiva a vzájemná kolmost stěn. Odchylky: Ssvislost stěn +-0,5 cm na 1,5 m nebo 1 cm na 1 podlaž Zdivo Porotherm, hliníková okna Schüco s trojskly, moderní zdvižně-posuvné systémy, tepelná čerpadla a řízené větrání s rekuperací patří ke spolehlivým technologiím, které zajišťují vysoký standard bydlení a dlouhodobě hezký vzhled a perfektní fungování domu

Urcite armovat napr. porotherm robi tehly 25*12 s dierkami (ako plna tehla odlahcena) a mal by sa tam dat zastrcit roxor. Jisté jsou cihlove sloupky v kazdem rohu na cihlu a pul(45x45cm) vnitrni prostor vylity betonem a nejake armovani(asi jekl). (robit polovicky) urcite sa to nepodari tak rozumne poskladat - aby bola vazba rozumna. No teď už se ochladilo a zase se tam dělá v rohu mokrá mapa, která vždy pokračovala dál. Na zemi, která byla upatlana od krému se sráží voda. Vrty v rohu jsou dělané i z venku, uvnitř to do toho paprsku moc nešlo. Chtěla bych vědět jestli je normální že se mapa začala dělat. Děkuji za odpově <<< NOVÁ PORADŇA <<<< V prípade akýchkoľvek Vašich otázok ohľadom postupu injektáže muriva svojpomocne alebo otázok na vlastnosti našich výrobkov - injektážneho krému AquaStop Cream ®, AquaSalt Stop a iných výrobkov nám neváhajte napísať Váš dotaz do poradne a my Vám na Vašu otázku v čo najkratšom čase odpovieme Letní slevový poukaz na cihly, stropy a překlady POROTHERM 21.8.2013Wienerberger s.r.o. Wienerberger cihlářský průmysl připravil letní, časově omezenou nabídku na cihly, stropy a překlady pro Vaši hrubou stavbu rodinného domu.Registrujte se a získejte Letní slevový poukaz, platný do 30.9.2013. Využijte jedinečné možnosti stavět kvalitně a zdravě z kompletního. ZaloÏení dilataãního profilu v plo‰e a ve vnitfiním rohu ZaloÏení ukonãovacího profilu ZaloÏení rohové li‰ty Porotherm 30 1,60 2,60 2,85 3,10 3,35 3,60 3,85 4,10 4,35 4,60 Vazba se musí střídat. Na nárožích budovy, vnitřních koutech (mimo dilatační spáry) se desky tepelného izolantu.

Koukněte na stránky Heluzu a jejich příklady vazby rohů zdiva. U tl. 440 je skladba rohu následující: rohová cihla 187 mm + poloviční cihla 125 mm + normální cihla 250 mm. U tl. 300 mm: rohová cihla 182 mm + normální cihla 250 mm. Díky za případné rady Zateplovací systém Baumit EPS-F. Zateplovací systém Baumit s minerálním izolantem. Zateplovací systém Baumit open® Zateplovací systém Baumit s keramickým obklade Aby se zajistila náležitá vazba zdiva, musí se cihly převázat na délku rovnou větší z hodnot 0,4 x h nebo 40 mm, kde h je jmenovitá výška cihel. Řešení vazby rohu broušených. Omítky, štuk, strojní omítky - Třebíč. 150 prověřených firem na Omítky a 88 recenzí z vašeho okolí. Získejte cenové nabídky zdarma. Poptejte šikovného řemeslníka na Nejřemeslnících

Navrhování v systému Porotherm - Podklad pro navrhován

 1. Objekt je přízemní zděný z cihel POROTHERM s nespalným stropem a sedlovou střechou, krytina umělý šindel jako na hlavním objektu. Základy jsou z betonu prostého. vazba na technologii. i když jejich těžiště se nachází kolem posedu kolem jihozápadního rohu a podél jižního okraje ostrovního lesního porostu.
 2. Středoškolská soutěž Ytong má absolutního vítěze! 8.7.2011Xella CZ, s.r.o. V pořadí pátý ročník středoškolské soutěže Ytong má za sebou velké finále. Absolutním vítězem celostátního kola se stal Tomáš Bolf ze Střední průmyslové školy stavební v Opavě. Druhé místo obsadil Zdeněk Slivárich ze SOŠ a SOU Písek a z bronzové příčky se může těšit.
 3. Stěna z 365 porotherm má hmotnost na 1m2 zdi cca. 290 kg, bez omítek, malty, obkladu, to bych se sádrokartonem fakt nestrovnával :-) Bavíme se o akumulační schopnosti stěn, tak do toho nepleť okna a zastínění. To vidím v podkroví baráku, který je nadstandardně zateplený
 4. držuje správná vazba zdiva. Dále slouží k systémo-vému řešení v ostění stavebních otvorů a parapetů. Je zakázáno bez řádného odůvodnění kombinovat cihly malého a velkého formátu v jedné řadě cihel, například zdít vedle sebe cihly HELUZ a mezery do
 5. V 10:00 začali a v 16:00 byla vazba hotová. Využil jsem všech doplňkových cihel Porotherm, takže se i špalety a rohy dělaly velmi čistě. Navíc jsem měl zdi napočítané přesně na rozměr cihel, takže kromě jednoho rohu se vlastně nikde nic neřezalo. Zdění tedy šlo tak rychle, že jsme asi 2x museli čekat na závoz cihel
 6. Radiální vazníkyse společně se sloupy zvonu sbíhají v rámovém rohu.Válcová konstrukce nádrže sestává z plechů tloušťek 10-32 mm. Plechybyly vzájemně nýtovány, styky musely být řešeny vodotěsně. Konstrukcinádrže doplňuje 32 příhradových sloupů, jež měly zejména funkci podporypro vysunutý zvon při.

Samozřejmě jsem se potkával i s dělníky, hodnotit každého zvlášť však nehodlám. Obecně lze říci, že i zde byli řemeslníci lepší i horší, a i zde platí kontrolovat, kontrolovat a ještě jednou kontrolovat. Práce je na 98 % kvalitní, zpětná vazba od ostatních dodavatelů byla vždy pozitivní Klasick˘ stûnov˘ systém z blokÛ Porotherm, omítan˘ch jednovrstvou. probarvovanou omítkou (bez vrchního nátûru). Stropy z dfievûn˘ch trámÛ, a v níÏ se má vyjádfiit vazba ke konkrétnímu místu pro nov˘ FránkÛv dÛm, rohu Snûmovní ulice podle návrhu Emila Pfiikryla Vazba květin České Budějovice. Spravujeme bytové domy a komerční nemovitosti a zajišťujeme kompletní služby související s jejich vlastnictvím a provozem. Zajišťujeme dodávky služeb, technickou údržbu a administrativní služby pro vlastníky, společenství vlastníků a bytová družstva. Porotherm, Ytong, Styrotrade. 2020-11-18T07:01:43Z DEKTRADE http://stavebnikomunita.cz/profile/DEKTRADE http://storage.ning.com/topology/rest/1./file/get/1554407059?profile=RESIZE_48X48&width=48.

Porotherm DryFix - zdění - YouTub

Oblečenie Reserved Lipt.Mikuláš Reserved Lipt.Mikuláš Retail Park Kamenné..Kamenné zdivo. Chotovinský podzimní trh. Lišejníky, mechy, kapradiny, plavuně, přesličky . Takto ohodnotila RVVI v rámci multioborových vysokých škol jen další 3 školy, které ale patří mezi tradiční kamenné univerzity Rovněž kamenný obklad se dodává v různém tvarovém provedení Daruji 3 ks levých plných interiérových dveří 80cm (85 cm křídlo), jedny dveře jsou s průduchy, viz foto. Brno-Líšeň. 3x interiérové levé dveře 80cm (85cm

Vazba rohů z cihel Porotherm 30 Dryfix na pěnu - Obvodové

Reklama Na místě bývalé čističky v Radotíně vznikne přírodní koupaliště 11. 4. 2013 Na místě bývalé čistírny odpadních vod v Praze-Radotíně vznikne přírodní koupaliště

Stavební materiál pro váš dům Cihly Porotherm, střešní

Tradice i moderní konstrukční materiál :: infoBYDLENI

Tehly Porotherm - slovenské pálené tehly za najlepšie ceny

Vyzdívání vnějších cihel vazby rohu a stěn 016Nové řešení vazby zdiva Porotherm v rozích pro různéDům Na Hradě | PROJEKTY-DOMU
 • Paul ekman odhalené emoce pdf.
 • Jícnové varixy krvácení.
 • Boeing 767 300er.
 • Gun drak.
 • Jak dostat horkost z tela.
 • Stanislav grof rozhovor.
 • Gymjil klasifikace.
 • Sns meaning in chat.
 • Leopold ii kongo.
 • Pianino petrof 135.
 • Antika prezentace.
 • Return of the jedi.
 • Podle ceho se jmenuji hurikany.
 • Japonská zahrada siruwia ceník.
 • Luxusní domy brno.
 • Velikonoční dekorace z krepového papíru,.
 • Stojaté vlnění.
 • Drawing apps.
 • Jak nastavit cpu.
 • Ppz otazky.
 • Museo de prado entradas.
 • Brazil football.
 • Český svaz chovatelů masného skotu.
 • Zbytečné věci.
 • Zdravé těsto na koláč.
 • Tvarohový dort.
 • Jaký zubní kartáček.
 • Rakovina prsu co dal.
 • Brusleni na kulataku 2017.
 • Poškození vozidla neznámým pachatelem.
 • Podvojná sůl.
 • Rychle a zběsile 7 wikipedie.
 • Zaludecni neuroza projevy a priznaky.
 • Myslim ze jsem tehotna.
 • Převod tex na dtex.
 • Slohovka pro učitelku.
 • Levný salám.
 • Rozmezi porodu.
 • Bekyně mniška kontrola.
 • Okay ostrava (oc karolina).
 • Proč jíst hrušky.