Home

Ampérovo pravidlo pravé ruky pro civku

Ampérovo pravidlo pravé ruky pro cívku - YouTub

 1. Ampérovo pravidlo pravé ruky pro cívku je animace, která Vám jednoduše ukáže jak se má magnetické pole v závislosti na proudu
 2. Platí zde tzv. AMPÉROVO PRAVIDLO PRAVÉ RUKY pro cívku, která říká: Uchopíme-li cívku, kterou prochází stejnosměrný proud, do pravé ruky tak, aby prsty ukazovaly směr proudu (od + k -), pak vykloněný palec ukáže směr severního pólu cívky
 3. Pravidlo pravé ruky pro určení magnetických pólů cívky Cívku uchopíme do prvé ruky tak, že ohnuté prsty ukazují směr elektrického proudu v jejícch závitech. Odtažený palec pak ukazuje severní pól. Příklad 1: Cívka je zapojena ke zdroji elektického napětí podle schématu. Urči její magnetické póly. Postup.
 4. cívka, magnetický pól, magnetické pole, civka s proudem, elektromagnet, Ampérovo pravidlo, Ampérovo pravidlo pravé ruky Druh učebního materiálu Pracovní lis
 5. Směr spojený s uspořádanou dvojicí směrů. Jedna z verzí pravidla pravé ruky se užívá v situacích, kde provádíme nějakou operaci s vektory a a b, při které záleží na pořadí operandů a výsledek operace je vektor c, který je na a i b kolmý. Nejběžnějším příkladem je vektorový součin.Pravidlo pravé ruky předepisuje tento postup pro určení jednoho ze dvou.
 6. Animace zobrazuje ampérovo pravidlo pravé ruky pro přímí vodič: Definice: Jestliže palec pravé ruky ukazuje směr elektrického proudu ve vodiči, pak pokrčené..

V pozměněném znění se pravidlo dá uplatnit také pro cívku (Ampérovo pravidlo pravé ruky pro cívku), kde pokrčené prsty ukazují směr proudu v závitech a orientaci magnetických indukčních čar pak značí palec. Ampérovo pravidlo pravé ruky Pro cívku lze použít Ampérovo pravidlo pravé ruky pro cívku, které říká, že pokud ohnuté prsty ukazují dohodnutý směr proudu v závitech, pak palec ukazuje severní pól cívky. Flemingovo pravidlo. Související informace naleznete také v článku Flemingovo pravidlo levé ruky • Ampérovo pravidlo pravé ruky pro cívku (prsty ukazují dohodnutý směr proudu v závitech, palec ukazuje orientaci magnetických indukčních čar) • magnetická síla (působní na přímý vodičv magnetickém poli) • magnetická indukce (vektorová veličina, popisuje sílu magnetickéh Ampérovo pravidlo pravé ruky Voltovo pravidlo pravé ruky Ohmovo pravidlo pravé ruky 8. U kterého obrázku jsou správně zakresleny magnetické póly? 1 3 4 2 9. U kterého obrázku jsou správně zakreslen směr el. proudu? 3 2 4 1 10. Tyto dvě cívky se nebudou přitahovat ani odpuzovat.

Ampérovo pravidlo pravé ruky. Položíme li na cívku pravou ruku tak, aby prsty směřovaly od + k - , pak palec nám ukazuje severní pól magnetu. Kontakt. Radiohistorie - A.Petrželka, Brno, ČR mail: raml zavináč seznam tečka cz. Na katalogu typů podle vývojových řad občas spolupracuje pán Marián Laco ( SR ). Jestliže palec pravé ruky ukazuje směr elektrického proudu ve vodiči, pak pokrčené prsty ukazují orientaci magnetických indukčních čar. Z tohoto pravidla lze snadno odvodit Ampérovo pravidlo pravé ruky pro cívku , které zní následovně: Cívku uchopíme do pravé ruky tak, že ohnuté prsty ukazují směr elektrického proudu. 1/ Kontrola vypracovaných cvičení v pracovním sešitě proběhne ve škole 30. 11. Čtvrtek 12. 11. Komentář k dnešní písemné práci: Elektromotor. Bodové ohodnocení: 30 - 32 (1); 26 - 29 (2); 20 - 25 (3); 10 - 19 (4); 0 - 9 (5) Bodování je přísné z důvodů: pracujete z domova, můžete využívat veškeré studijní materiály a třeba i něco opsat; otázky jsem použila i. Přitom při změně polarity na zdroji se magnetické póly vymění. Znázornění magnetického pole kolem cívky Ampérovo pravidlo pravé ruky Cívku uchopíme do pravé ruky tak, že ohnuté prsty ukazují směr elektrického proudu v závitech cívky, palec pak ukazuje na severní magnetický pól

Download Ampérovo pravidlo pravé ruky pro cívku Download video Ampérovo pravidlo pravé ruky pro cívku directly from youtube. Just chose the format and click on the button Download. After few moments will be generated link to download video and you can start downloading Pro vodi č s proudem : Ampérovo pravidlo pravé ruky (APPR): Nazna číme uchopení vodi če do pravé ruky tak, aby palec ukazoval sm ěr proudu. Zahnuté prsty pak ukazují sm ěr (orientaci) magnetických induk čních čar (viz obrázek) Orientace indukčních čar závisí na směru proudu ve vodiči a k jejímu určení se používá Ampérovo pravidlo pravé ruky (pro přímý vodič). Naznačíme-li uchopení vodiče do pravé ruky tak, aby palec ukazoval dohodnutý směr proudu ve vodiči, pak prsty ukazují orientaci magnetických indukčních čar - AMPÉROVO PRAVIDLO PRAVÉ RUKY o cívku jakoby uchopíme pravou rukou tak, že prsty ukazují směr proudu palec ukazuje severní pól N cívky - změna polarity zdroje → změna MP (přepólování) - magnetické pole je i uvnitř cívky, kterou prochází elektrický prou

Download Ampérovo pravidlo pravé ruky pro cívku Stiahnite si video Ampérovo pravidlo pravé ruky pro cívku priamo z youtube. Stačí zvoliť požadovaný formát a po kliknutí na tlačidlo Download bude vygenerovaný odkaz na stiahnutie videa Ampérovo pravidlo pravé ruky pro cívku.. Chcete stiahnúť len zvuk z videa vo formáte mp3 Ampérovo pravidlo pravé ruky pro cívku.Student vlastními slovy popíše, jaké parametry cívky ovlivňují velikost a směr magnetického pole uvnitř dlouhé cívky (solenoidu). Výukové cíle: Student dovede změřit velikost magnetické indukce pomocí Hallovy sondy. Student umí demonstrovat závislost velikost Ampérovo pravidlo pravé ruky(pro přímý vodič) Naznačíme uchopení vodiče do prvé ruky tak, aby palec ukazoval dohodnutý směr proudu ve vodiči, prsty pak ukazují orientaci magnetických indukčních čar. Magnetické pole cívky s proudem. Pravidlo pravé ruky pro cívku Ampérovo pravidlo pravé ruky pro cívku: Cívku uchopíme do pravé ruky tak, že ohnuté prsty ukazují směr elektrického proudu v jejích závitech. Odtažený palec pak ukazuje severní pól cívky - Ampérovo pravidlo pravé ruky pro vodič s proudem Magnetické pole cívky s proudem - str. 15 - žlutý rámeček - str. 11 - obrázek d) - str. 15 - Ampérovo pravidlo pravé ruky pro cívku s proudem (v Poznámce) + obrázek - str. 16 - úloha 5 a) - vyřeš do sešitu 3) Na další online hodinu si pomysli odpovědi na otázky a úkoly.

uchopíme-li vodič do pravé ruky a máme-li natažený palec ve směru proudu, pak zahnuté prsty ukazují orientaci mag. Indukčních čár; MIČ cívky. také pro ni platí Ampérovo pravidlo pravé ruky, cívku uchopíme pravou rukou, tak aby zahnuté prsty ukazovaly směr proud v závitech cívky, natažený palec ukazuje směr. AMPÉROVO PRAVIDLO: Nebo též pravidlo pravé ruky je pravidlo udávající směr působení magnetického pole v okolí vodiče, kterým protéká elektrický proud. Vloží-li pozorovatel pravou ruku na vodič tak, že prsty ukazují ve směru proudu a dlaň je odvrácena ke směru pozorování, potom palec ukazuje směr magnetického pole v.

Vítězslav Prokop: Pokus

 1. Ampérovo pravidlo pravé ruky Od: kaccie 09.02.19 00:09 odpovědí: 1 změna: 09.02.19 04:55 Chci se prosím zeptat,když mám použít Ampérovo pravidlo pravé ruky a mám třeba příklad jak na obrázku a mám zadane kde je N a S, ale co když to v tom příkladu nebudu mít zadané
 2. Pravidlo pravé ruky. Použití pravé ruky. systém souřadnic je zobrazen vlevo, pravotočivý vpravo. V matematice a fyzice je pravidlo pravé ruky běžná mnemotechnická pomůcka, která usnadňuje zapamatování znaménkové konvence pro vektory v pravotočivém souřadném systému Existuje několik variací pravidla, ale všechny se.
 3. Ampérovo pravidlo pravé ruky (konečný model pro soubor světelně-kinetických plastik Sto let elektřiny pro Zengerovu tranformační stanici v Praze) Zdeněk Pešánek Soubor čtyř světelně kinetických plastik vytvořil Zdeněk Pešánek na objednávku Elektrických podniků hlavního města Prahy
 4. Ampérovo pravidlo pravé ruky procívku Položíme-lipravourukunacívkutak,abyprstyukazovalysměrproudu Pro každou feromagnetickou látku existuje teplota, při jejímž překročení se feromagnetická látka stává paramagnetickou. Tato teplota se nazývá: Curieovateplota

Ampérovo pravidlo pravé ruky pro cívku je animace, která Vám jednoduše ukáže jak se má magnetické pole v závislosti na proudu V matematice a fyzice je pravidlo pravé ruky běžná mnemotechnická pomůcka, která usnadňuje zapamatování znaménkové konvence pro vektory v pravotočivém souřadném systému Ampérovo pravidlo pravé ruky pro přímý vodič, kdy nám prsty pravé ruky ukazují požadovaný směr: Požadovaný směěr čeho, co se tím míní? (Ampérovo pravidlo pravé ruky pro cívku), kde palec ukazuje směr proudu v závitech Platí Ampérovo pravidlo pravé ruky: Naznačíme-li uchopení vodiče do pravé ruky tak, aby palec ukazoval dohodnutý směr proudu ve vodiči, pak prsty ukazují směr indukčních čar. Síla působící na vodič s proudem v magnetickém poli (magnetická síla): , kde B je magnetická indukce ([B]=NA-1m-1=T - Tesla) a je úhel. Fyzika pro 9.ročník - elektromagnetické jevy Radim Smetana, 9.C (7.11.2004) 1. Pravidlo pravé ruky. uchopíme cívku do pravé ruky, prsty dle el.proudu, palec ukazuje jih cívky uchopíme palec do pravé ruky, prsty dle el.proudu, ruka ukazuje sever cívk

 1. AMPÉROVO PRAVIDLO PRAVÉ RUKY (pro přímý vodič): Je to pravidlo udávající směr působení magnetického pole v okolí vodiče protékaného el proudem na magnetické množství. Když uchopíme vodič elektrického proudu pravou rukou tak, že palec ukazuje směr proudu, ostatní prsty ukazují orientaci indukčních čar
 2. Ampérovo pravidlo pravé ruky Když uchopíme vodič elektrického proudu pravou rukou tak, že palec ukazuje směr proudu, ostatní prsty ukazují orientaci indukčních čar. Ampérův zákon Ampére odvodil vztah pro silové působení magnetického pole na vodič, kterým protéká proud
 3. Ampérovo pravidlo pravé ruky Chytíme-li si vodiþ do pravé ruky, tak natažený palec ukazuje směr elektrického proudu ve vodiþi a pokrþené prsty znázorňují směr magnetických indukþních siloþar. Z toho odvodíme Ampérovo pravidlo pravé ruky pro cívku, které nám říká, že uchopíme-li cívku d

Magnetické pole cívky s proudem - Digitální učební

 1. André Marie Ampére (1775 - 1836) - slavný fyzik a zakladatel elektromagnetismu. Ampérův zákon a ampérovo pravidlo pravé ruky
 2. pravidlo pravé ruky pro vodič pohybující se v mg. poli: Vložíme-li pravou ruku do magnetického pole tak, aby indukční čáry vstupovaly do dlaně a palec ukazoval směr pohybu vodiče, tak potom prsty ukazují směr indukovaného proudu (princip činnosti dynam - indukované napětí). Opět se potvrzuje tvrzení, že indukované.
 3. Pro Ampérovo pravidlo pravé ruky si postačí pamatovat, že palec směřuje k tomu konci vodiče, kde je připojen záporný pól zdroje. Pole proudového závitu a válcové cívky. Mag. indukční čáry obklopují závit vodiče a jsou uzavřené. Válcovou cívku si můžeme představit poskládanou z jednotlivých proudových závitů
 4. Magnetické pole cívky. Podobně jako je možné znázornit magnetické pole přímého vodiče s proudem, je možné znázornit i magnetické pole vodičů s proudem ve tvaru závitu nebo cívky. (Nekonečně) dlouhá válcová cívka s velkým počtem závitů, jejichž průměr je mnohem menší než délka cívky, se nazývá solenoid.Stočíme-li solenoid do prstence, dostaneme toroid
 5. Ampérovo pravidlo pravé ruky: Cívku uchopíme do pravé ruky tak, že ohnuté prsty ukazují směr elektrického proudu. Palec napjatý rovnoběžně s osou cívky pak ukazuje severní magnetický pól cívky. Ampérovo pravidlo - animac
Stacionární magnetické pole | Black Blog

Pravidlo pravé ruky - Wikipedi

POLI náboj Q, který proteče vodičem za čas t můžeme vyjádřit pro sílu, působící na vodič s proudem protože se všechny náboje pohybují stejnou rychlostí a za čas t urazí dráhu l, můžeme mg. sílu vyjádřit jako směr síly - pro kladný náboj - Flemingovo pravidlo levé ruky pro záporný náboj - opačný směr. 3) Formulujte Ampérovo pravidlo pravé ruky pro cívku. 4) Jakou veli činou lze charakterizovat velikost magnetického pole? Popište tuto veli činu (název, zna čka, jednotka). 5) *Popište p ůsobení magnetického pole na vodi č, kterým prochází elektrický proud (obrázek). 6) Formulujte Flemingovo pravidlo levé ruky VY_32_INOVACE_09-01 Vznik a znázornění magnetického pole Vznik magnetického pole Magnetické pole je forma hmoty,která se projevuje silovými účinky na tělesa v něm umístěná Má svůj původ v pohybu nabitých částic (elektrony v atomu,vodiče s proudem) Má vždy severní pól N a jižní pól S Vzniká kolem: trvalých magnetů vodičů s proudem Znázornění magnetického. Zjistíme, že uvnitř solenoidu jsou pilinové obrazce rovnoběžné a tedy magnetické pole je homogenní. 4 Pilinové obrazce kolem solenoidu Ampérovo pravidlo pravé ruky pro cívku: Uchopíme cívku do pravé ruky tak, aby prsty směřovaly po proudu, pak odkloněný palec ukáže severní pól cívky

Ampérovo pravidlo pravé ruky pro cívku

Úkol je dobrovolný. Kdo si chcete opravit známku z testu (rezistory), vypracujte řešení všech příkladů v zadání. Ideálně využijte Váš pracovní sešit - přehledný zápis vyfoťte nebo naskenujte a odevzdejte zde, řešení v jiné formě akceptuji jen po domluvě Pro určení pólů lez užít Ampérovo pravidlo pravé ruky pro cívku, které zní následovně: Cívku uchopíme do pravé ruky tak, že ohnuté prsty ukazují směr elektrického proudu v jejích závitech. Odtažený palec pak ukazuje severní pól cívky.

Ampérovo pravidlo pravé ruky pro cívku. Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons. Protéká-li vodičem elektrický proud, vytvoří se kolem něho magnetické pole. Toto pole je tím silnější, čím větší proud vodičem protéká. André Ampére zjistil, že cívka opatřená jádrem má okolo. V roce 1827 postuloval tzv. Ampérovo pravidlo pravé ruky pro přímý vodič = palec ukazuje dohodnutý směr proudu ve vodiči, prsty orientaci magnetických indukčních čar a Ampérovo pravidlo pravé ruky pro cívku = prsty ukazují dohodnutý směr proudu v závitech, palec ukazuje orientaci magnetických indukčních čar

Ampérovo pravidlo pravé ruky - YouTub

d. Magnetické pole vodiče - Ampérovo pravidlo pravé ruky e. Magnetické pole cívky - Ampérovo pravidlo pro cívku f. Intenzita magnetického pole g. Magnetická indukce h. Magnetický indukční tok i. Magnetizační (Hysterézní) smyčka j. Elektromagnet k. Elektromagnetické relé l • pro p římý vodi č: Ampérovo pravidlo pravé ruky: palec ukazuje dohodnutý sm ěr proudu ve vodi či, prsty ukazují orientaci magnetických induk čních čar pravidlo pravoto čivého šroubu: (viz dopl ňující materiály): pokud se pravoto čivý šroub pohybuje ve sm ěru proudu, pak sm ěr rotace šroubu udáv Země jako jeden velký magnet. Ampère dále zkoumal magnetické vlastnosti elektřiny a vymyslel tzv. pravidlo pravé ruky, později známé jako Ampérovo pravidlo. Když chytneme vodič do pravé ruky tak, že palec ukazuje směr elektrického proudu, ostatní prsty pak ukazují orientaci magnetických indukčních čar Ampérovo pravidlo pravé ruky (pro přímý vodič) uchopíme-li vodič tak, že palec ukazuje směr proudu (od + k -), pak zahnuté prsty ukazují orientaci indukčních čar. Magnetická síla. Magnetická síla je důsledkem vzájemného silového působení magnetu a vodiče s proude

Magnetické pole - WikiSkript

Magnetické pole - Wikipedi

Test

Při řešení úlohy využijte Ampérovo pravidlo pravé ruky, abyste určili směr indukčních čar v okolí vodiče s proudem. Ampérovo pravidlo pravé ruky Palec pravé ruky dáme tak, aby ukazoval směr elektrického proudu ve vodiči Ampérovo pravidlo pravé ruky: Nazna číme-li uchopení vodiče do pravé ruky tak, aby palec ukazoval dohodnutý sm ěr elektrického proudu ve vodi či, zbývající prsty ukazují orientaci magnetických induk čních čar. Pedagogická poznámka: Další komplikací p ři výuce magnetismu je velký po čet pravidel pro ruce Ampérovo pravidlo pravé ruky 4. Ampérův zákon. 5. Flemingovo pravidlo levé ruky 6. Elektromagnetická indukce 7. Lenzův zákon 8. Wehneltova trubice. Magnet. Různé pro žáky (5) Testy z fyziky (33

Ampérovo pravidlo pravé ruky :: Radiohistori

13. Zapiš Ampérovo pravidlo pravé ruky pro přímý vodič s proudem a pro cívku s proudem. 14. K čemu využíváme Flemingovo pravidlo levé ruky? Zapiš ho. 15. Co udává Curierova teplota? 16. Popiš atomy diamagnetické a paramagnetické. 17. Popiš látky diamagnetické, paramagnetické, feromagnetické. 18 Toto pravidlo, známé pod názvy pravidlo plavce, pravidlo pravé ruky či pravidlo palce, pak Ampérovi zajistí navždy místo v dějinách fyziky. Ampére pak svůj poznatek o elektromagnetismu rozvíjí a vypracuje nakonec promyšlenou a matematicky zpracovanou teorii sil, které nazývá silami elektrodynamickými

Pravidlo pravé a levé ruky? - Poradte

Úvod do problematiky stacionárního magnetického pole. V hodině prokážeme existenci magnetického pole v okolí vodičů s proudem. Definujeme pojem magnetická indukční čára. Určíme tvar magnetického pole u přímého vodiče a definujeme orientaci jeho indukčních čar (Ampérovo pravidlo pravé ruky) Velikost této síly je 5 ampérů krát 2 metry krát 1 tesla. A to se rovná 10 newtonů. A jediné co zůstává, je určit směr síly, kterou magnetické pole působí. Zde použijeme pravidlo pravé ruky. Můžete si představit jednu kladnou částici jdoucí tímto směrem a použít pravidlo pravé ruky. Připravíme si ruku. Podrobnější informace naleznete v článku Ampérovo pravidlo pravé ruky.. V okolí elektrického vodiče lze orientaci indukčních čar určit pomocí Ampérova pravidla pravé ruky pro přímý vodič.Podle tohoto pravidla platí, že pokud palec ukazuje dohodnutý směr proudu ve vodiči, prsty ukazují orientaci magnetických indukčních čar.. Platený obsah, PR materiály a tlačové správy

HIC 08: Vyvoj fyzikalni chemie

9. ročník :: FYZIK

Download Andrea Voštinárová / Odovzdávanie ceny Dávida a ceny Lekár roka 2014 Stiahnite si video Andrea Voštinárová / Odovzdávanie ceny Dávida a ceny Lekár roka 2014 priamo z youtube. Stačí zvoliť požadovaný formát a po kliknutí na tlačidlo Download bude vygenerovaný odkaz na stiahnutie videa Andrea Voštinárová / Odovzdávanie ceny Dávida a ceny. AMPÉROVO PRAVIDLO PRAVÉ RUKY pro cívku, která říká: Uchopíme-li cívku, kterou prochází stejnosměrný proud, do pravé ruky tak, aby prsty . ukazovaly směr proudu (od + k -), pak vykloněný palec ukáže směr severního pólu cívky Pro praktické počítání dvourozměrných případů však budeme používat upravenou verzi. V té můžeme použít definici vektorového součinu pomocí úhlu α, který vektory ds a r svírají. Ampérovo pravidlo pravé ruky. Magnetické siločáry jsou uzavřené křivky a tečna v libovolném bodě ukazuje směr magnetické indukce.

Magnetické pole – WikiSkripta

Stáhnout Ampérovo pravidlo pravé ruky pro cívku

Abychom mohli určit, co způsobuje magnetické pole kolem prstence, je potřeba si připomenout Ampérovo pravidlo pravé ruky pro cívku. Jak zní? Pomocí Ampérova pravidla pravé ruky pro cívku určete, jaký směr bude mít při zapnutí proudu v primárním obvodu magnetická indukce (magnetické indukční čáry) uvnitř prstence Ampérovo pravidlo pravé ruky (pro přímý vodič): Vodič uchopíme do pravé ruky tak, aby palec ukazoval dohodnutý směr proudu ve vodiči, prsty pak ukazují orientaci magnetických indukčních čar. Rozdíl mezi magnetickým a elektrickým polem: elektrické pole. Ampérovo pravidlo pravé ruky využíváme k určení orientace magnetických indukčních čar. Pro přímý vodič s proudem: Přiložíme pravou ruku k přímému vodiči s proudem tak, aby natažený palec ukazoval směr proudu, zahnuté prsty pak naznačují orientaci mag. ind. Čar. Pro cívku s proudem: Přiložíme levou ruku k cívce. Ampérovo pravidlo pravé ruky-položíme-li pravou ruku na cívku tak,aby prsty ukazovali směr proudu v závitech,pak odtažený palec ukazuje: k severu,směr indukčních čar uvnitř cívky-Pokud nastavíme pravou ruku tak,aby palec ukazoval směr proudu,pak ostat.prsty ukazují indukční čár jejich směr je dám pravidlem (Ampérovo pravidlo) pravé ruky. Uchopíme-li vodič do pravé ruky tak, aby palec ukazoval směr proudu ve vodiči, prsty ukazují směr siločar. Tak jako u permanentních magnetů se dvě magnetická pole sčítají anebo se jejic

Stacionární magnetické pole, F - Fyzika - - unium

Ampérovo pravidlo pravé ruky a) pro určování směru indukčních čar kolem přímého vodiče s proudem: Naznačíme uchopení vodiče do pravé ruky tak, aby palec ukazoval dohodnutý směr proudu ve vodiči, prsty pak ukazují orientaci magn. indukčních čar. b) pro určování směru indukčních čar cívky s proudem: Pravou ruku. Ampérovo pravidlo pravé ruky neznamená, že Ampér levou neměl. Raketoplán je plán rakety. Jednotkou elektrického odporu je George Simon Ohm. Archimedův zákon: Při plavání chlapce v kapalině působí na hocha dvě stálé síly, které jsou v rovnováze, dokud se neutopí. Trajektorie se zabývá trajekty Ampérovo pravidlo pravé ruky Cívku uchopíme do pravé ruky tak, že ohnuté prsty ukazují směr elektrického proudu v závitech cívky, palec pak ukazuje na severní magnetický pól. pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDÉLÁVÁNí LA OV Jestliže palec pravé ruky ukazuje směr elektrického proudu ve vodiči, pak pokrčené prsty ukazují orientaci magnetických indukčních čar. Ampérovo pravidlo pravé ruky pro cívku Cívku uchopíme do pravé ruky tak, že ohnuté prsty ukazují směr elektrického proudu v jejích závitech

Stiahnúť Ampérovo pravidlo pravé ruky pro cívku

Ampérovo pravidlo pravé ruky. Uchopíme vodič do pravé ruky tak, aby palec ukazoval směr proudu ve vodiči. Prsty ukazují směr magnetických indukčních čar (magnetického toku Φ) Rozsahy pro měření izolačních odporů jsou 2 MΩ, 20 MΩ a 200 MΩ. 2.) pomocí Ampérova pravidla pravé ruky AMPÉROVO PRAVIDLO PRAVÉ RUKY (PPP): Cívku uchopíme do pravé ruky tak, že ohnuté prsty ukazují směr elektrického proudu v závitech cívky, palec pak ukazuje na severní magnetický pól. 1.3. PŮSOBENÍ MAGNETICKÉHO POLE NA CÍVKU S PROUDE 3. pravidlo levé ruky k určení směru vychýlení vodiče 4. pravidlo pravé ruky pro určení severního pólu cívky s proudem 5. katodová trubice 6. polární záře VI 27­17:12 PŮSOBENÍ MAGNETICKÉHO POLE NA VODIČ Michael Faraday •anglický chemik a fyzik (18. a 19. století) •objevitel elektromagnetick Ampérovo pravidlo pravé ruky: Položíme-li pravou ruku na cívku. tak, že pokrčené prsty ukazují. dohodnutý směr proudu, pak palec ukazuje orientaci . indukčních čar (polohu severního pólu) Ampérovo pravidlo pravé ruky Pro přímý vodič Naznačíme-li uchopení vodiče do pravé ruky tak, aby palec ukazoval dohodnutý směr proudu ve vodiči, pak prsty ukazují orientaci magnetických indukčních čar

Ampérovo pravidlo pravé ruky Využití elektromagnetu Cívka s proudem v mag. poli Elektromotor Elektromagnetická indukce (na blízko, na dálku) Svítící stříkačka (výrobek) Střídavý el. proud Efektivní napětí Generátor el. proudu Transformáto o formuluje, aplikuje Ampérovo pravidlo pravé ruky pro směr mg. indukčních čar o počítá mg. sílu, mg. indukci o formuluje, aplikuje Flemingovo pravidlo levé ruky o počítá mg. pole vodiče, rovnoběžných vodičů s I o popisuje mg. pole cívky o formuluje, aplikuje APPR pro cívku o popisuje chování částice s nábojem v mg. pol Ampérovo pravidlo pravé ruky. Naznačíme-li uchopení vodiče do pravé ruky tak, aby palec ukazoval dohodnutý směr proudu ve vodiči, pak prsty ukazují orientaci magnetických indukčních čar. Nápověda c) Joulovo teplo. Vztah pro okamžité napětí. Ampérovo pravidlo pravé ruky pro přímý vodič (palec ukazuje dohodnutý směr proudu ve vodiči, prsty orientaci magnetických indukčních čar) a Ampérovo pravidlo pravé ruky pro cívku (prsty ukazují dohodnutý směr proudu v závitech, palec ukazuje orientaci magnetických indukčních čar) Ampérovo pravidlo pravé ruky. 2. Závislost mag. pole na počtu závitů cívky. 3. Magnet. pole cívky a elektromagnet. 4. Působení mag. pole na cívku s proudem. 5. Elektromagnetismus. 6. Elektromotor (Nezkreslená věda) 7a. Elektromotor - výklad 7b. Elektromotor - animace. 8a. Elektromagnetická indukce - 1. část - výkla Ampérovo pravidlo pravé ruky Naznačíme-li uchopení vodiče do pravé ruky tak, aby vztyčený palec ukazoval dohodnutý směr proudu ve vodiči, pak prsty ukazují orientaci magnetických indukčních čar. 7. 1. MAGNETICKÉ POLE VODIČE S PROUDE

 • Loreal peeling dm.
 • This is it michael jackson skladby.
 • Spirála symbol.
 • Škoda fabia ambition výbava.
 • Mojedílna cz vodařská brno jih.
 • Vtipné kostýmy na karneval.
 • Kunětická hora sopka.
 • Hulk hogan height.
 • Ebay klaine anzeige.
 • Leroy merlin bielsko biala.
 • Jak prokouknout kolegy i obchodní partnery příručka bývalého experta fbi.
 • Nukleotid chemie.
 • Tetovani srdce se jmenem.
 • Kb plus karta.
 • Třicet případů majora zemana epizody.
 • Sportovní kamera recenze.
 • Co na bolavé chodidla.
 • Listerie priznaky.
 • 0 50 caliber.
 • Vinný sklep mikulov.
 • Crocs c10 11.
 • Toms zimní boty.
 • Ahmos.
 • Jak narovnat žaluzie.
 • Jeff dunham peanut 2.
 • Soft chocolate chip cookies.
 • Přehrávač hudby do pc.
 • Avatar 1 cz dabing cely film.
 • Jak zařídit obchod.
 • Martes sport leták.
 • Lisovani cd.
 • Rotace pánve.
 • Pokestop.
 • Černá hora snowpark.
 • Paradigma rod.
 • Dírková komora.
 • Lg pračka aplikace.
 • Romeo a julie čtenářský deník kompozice.
 • Arches akvarelový papír.
 • Face happy wheels.
 • Druhy lásky.