Home

Interpretace literárního díla

E-kniha: Palimpsesty, heterotopie a krajiny | Knihy

Interpretace a analýza literárního díla - Jiří Pechar

Interpretace a analýza literárního díla Autor: Pechar, Jiří Nakladatel: Filosofia EAN: 9788070071632 ISBN: 80-7007-163-X Popis: 1× kniha, vázaná, 288 stran, česky Rozměry: 14,5 × 21 cm Rok vydání: 200 Interpretace a přijetí literárního díla. Česko; Pedagogické aspekty; Psychologické aspekty; Slovensko; Spojené státy americké; Kafka, Franz, 1883-1924; Literárněvědné rozbory; Literární historie; Literární kritika; Literární náměty; Literární tvorba; Literární věda; Literární výchova; Literární život; Naratologie; Stylistika; Tvůrčí psan Kniha: Bílá nemoc Spisovatel(ka): Karel Čapek Přidal(a): efka.havlickova Literární historie Společensko-historické pozadí Politická situace hospodářská krize 1929-33 ovlivnila politický i kulturní vývoj → reálný pocit ohrožení německým fašismem V ČSR se objevují fašistické skupiny (později napadají Čapkova díla) Druhá polovina 30. let - 1933 A. Hitler se.

zasazení úryvku do kontextu literárního díla místo, prostředí (způsob zobrazení, jeho role) - různé možné způsoby čtení a interpretace textu - domněnky a fakta - komunikační situace (např. adresát, původce, účel, typ projevu) 2 Seminarky.cz - Velký katalog - obsahuje referáty, maturitní otázky, seminární práce, skripta, čtenářský deník, přednášky, diplomové práce a dalš Kompozice literárního díla (především prózy). Při rozboru kompozice se zaměřujeme na to, z jakých prvků je dílo vystavěno a jak jsou tyto prvky řazeny, sledujeme způsob vyprávění a osobu vypravěče a nepomineme ani prolínání řeči autorské a řeči postav Další díla: Tartuffe (censurováno), Don Juan, Misantrop, Zdravý nemocný (typ hypochondra) Literárně-historický kontext. Příslušnost k literárnímu směru: Molière tvořil v klasicistním období, kdy ve Francii absolutisticky vládl král slunce Ludvík XIV. Klasicismus z lat. classicus = vynikající, vzorový je.

Interpretace a přijetí literárního díla Knihy

[20] Srov. k tomu J. Hoffmannová, Interpretace literárního textu, in: Stylistika a, Trizonia, Praha 1997, s. 26 a 30. Naše řeč, ročník 88 (2005), číslo 1, s. 1-8. Předchozí Z dopisů jazykové poradně. Následující Marie Čechová: Příznakovost systémová a situačně-kontextov Hlavní stránka > Výsledky hledání: 650_7a:interpretace literárního díla Hledej: všechna pole název autoři klíčová slova datum zveřejnění instituce typ dokumentu název konference ISBN/ISSN číslo projektu plný text číslo záznam

2. Které jsou základní složky výstavby imaginárního světa literárního díla? 3. Význam prostoru v literárním díle. 4. Význam času v literárním díle. 5. Objasněte rozdíl mezi stabilní a proměnlivou postavou literárního díla. OTÁZKY KE KAPITOLE ČÍSLO 10: 1. Enigma v uměleckém textu. 2 Zobrazeno 1 - 10 z 13 pro vyhledávání: 'interpretace a přijetí literárního díla' Řazení podle relevance od nejnovějšího od nejstaršího podle autora podle názvu Výsledků na stránku 10 50 10

Bílá nemoc - Interpretace literárního díla RozborKnihy

Kniha: Interpretace - Zdeňka Kalnická Knihy

Posouzení díla z dnešního literárního kontextu; Nadčasové dílo, velmi oblíbené -> mnoho dramatizací. Téma morálně zkažené společnosti (nehledě na historické podání díla) je i dnes bezpochyby velice aktuální. Podobné rozbory děl: Krysař - rozbor knihy (3) Lakomec - rozbor knihy (10) Krysař - rozbor knih Interpretace a analýza literárního díla . PECHAR, Jiří. Interpretace a analýza literárního díla. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 2002. 286 s. ISBN 80-7007-163-X. Other formats: BibTeX LaTeX RIS Basic information; Original name: Interpretace a analýza literárního díla.

 1. Domovská stránka; Vyhledávání: interpretace a přijetí literárního díla Doporučená témata mezi výsledky: . interpretace a přijetí literárního díla (87) ruská literatura (28) interpretation and reception of literature (26
 2. Karel Lippmann: Interpretace a misinterpretace literárního díla. středa 15. května 2019 · Štítky: interpretace, literatura, názory, poezie, smysl výuky literatury. PhDr. Jiří Kostečka vyzval na stránkách ASČ středoškolské učitele češtiny, aby se vyjádřili k textu, v němž se nejmenovaný student pokusil interpretovat.
 3. Četbu literárního díla chápeme jako literární komunikaci, která je pro nás speciálním případem komunikace obecně. Korekci symbolična (např. popření pravdivosti výroku Ježek je alegorie) zajišťují naproti tomu sekundární procesy našeho vědomí (v Crickově názvosloví jednotky vědomí)
 4. Anotace: Diplomová práce Interpretace literárního díla a pojetí stylu vybraného autora se zabývá literární interpretací, stylem a jazykovými prostředky typickými pro tvorbu české spisovatelky Heleny Šmahelové v knihách Dobrá mysl a Dora a medvěd určených pro dětské čtenáře
 5. literární interpretace: v této souvislosti obhajuje jist˘ pojem literárního díla a jisté pojetí vztahu díla a textu. Souãástí knihy je v˘kladov˘ slovník klíãov˘ch pojmÛ. Kniha navazuje na autorovu monografii V˘znam a komunikace (Filosofia, Praha 1998). Obû publikace jsou v˘sledkem grantov˘ch projektÛ podporovan˘c
 6. áře se zúčastnili nejen odborníci čeští a slovenští, ale též hosté z Itálie
 7. Čtenář literárního díla jako subjekt recepce dekóduje autorovu výpověď ve smyslu vlastního čtenářského očekávání. Liba (1987: 123) uvádí, ţe stupeň adekvátnosti, tj. ideálního porozumění a maximálního osvojení díla závisí na individuálním recepčním vzorci čtenáře. Čtenářská interpretace s

Jak na rozbor literárního díla? - Seminarky

Obsah se snažíme každým dnem aktualizovat, ale občas nám něco unikne. Pokud jsi nenašel, co jsi potřeboval, tak nám napiš na naší podporu a my to napravíme - Kontak literární vědec František Kautman (Kautman 1996, 5-30), že interpretace literárního textu znamená jeho transcendenci do širší oblasti, než jakou je sám text, a znamená v naprosté (1931) nebo O poznávání literárního díla (1937), s marxizujícím přístupem Waltera Benjamina nebo Györge Lukácse, s tzv. tema

na vytvoření původního literárního díla (próza, poezie, esej, teoretické a publicistické dílo) / včetně překladu do českého jazyka Jsme jedním z mála alternativních zdrojů podpory nekomerčních aktivit v oblastech tvorby a interpretace slovesného i dramatického umění, vědy a publicistiky interpretace a přijetí literárního díla See: recepce literárního díla See: literární interpretace

Stylistická interpretace literárního textu (Karel Čapek) Anna Dytrtová Bakalá řská práce 2008 . SOUHRN Ve své práci se zabývám stylistickou interpretací noetického díla Karla Čapka - trilogií Hordubal, Pov ětro ň, Oby čejný život. Tento román jsem si zvolila pro jeh Úvod do studia literatury a interpretace díla 1999; Trvání v proměně. Česká literatura 19. století 2010; Česká literatura 19. století 2002; všech 24 knih autora. Kniha Úvod do studia literatury a interpretace díla je Interpretace a analýza literárního díla 2002; Být sám sebou: pojem identity a jeho meze 1995; Prostor imaginace 1992; Dvacáté století v zrcadle literatury 1999; Lacan a Freud 2013; všech 23 knih autora. Kniha Interpretace a analýza literárního díla je

interpretace a přijetí literárního díla. věda. vědecká metodologie. interpretace textů. interpretace a přijetí literárního díla Other term: recepce literárního díla See also: literárněvědné rozbory (g) interpretace textů Linking entry: interpretation and reception of literature Conspect: 82.0 - Literatura (teorie) Collection kind: Subject terms file References (2) - Subject terms file (1) - Encyklopedi

Rozbor uměleckého díla - Kompozice literárního díla

Pechar, Jiří: Interpretace a analýza literárního díla. Kód skladu 80-7007-163-X. Typ: Nový produkt. ISBN. 14) Kubínová , M.: Sondy do sémiotiky literárního díla. Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, Praha 1995, strana 101 - 102. 15) Blíže Mukařovský, J.: Obecná estetika Podobné jednotky. Nejen jazykem českým : studie o vícejazyčnosti v literatuře / Hlavní autor: Mareš, Petr, 1954- Vydáno: (2012) Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz : poetika literárního díla 20. století / Vydáno: (2002) Imaginace a myšlení ve hře dějin / Hlavní autor: Pechar, Jiří, 1929- Vydáno: (2017 Interpretace literárního díla/textu. Na společné maily byly zaslány informace k četbě na úterý 30. 4. a další důležitá sdělení. Poslední aktuality. 17. 9. 2020 Dr. Koten upozorňuje na vypsané zkušební termíny. Ve STAGu jsou vypsány termíny zkoušení z literatury 19. století a z úvodu do studia (24. 9.). Prosím.

Lakomec - rozbor díla k maturitě Rozbor-dila

 1. Interpretace a analýza literárního díla Jiří Pechar V teoretické rovině přináší tato kniha informace o francouzské tematické kritice, o některých literárněvědných metodách inspirovaných psychoanalýzou, o poetice prózy, jak byla rozpracována francouzskými strukturalisty, o strukturalistickém přístupu k poezii i o.
 2. Portaro - Webový katalog knihovny. {{file.type}} {{file.size| bytes}} {{file.name}
 3. interpretace a přijetí literárního díla. textová analýza. vnímání literárního díla. česká literatura. světová literatura. literary studies. interpretation and reception of literature. textual criticism. perception of literature. Czech literature. world literature. studie
 4. Album starých pohlednic - Západočeské lázně: Album alter Ansichtskarten - Westböhmische Bäder Josef Brtek epu
 5. Tvořivá interpretace Ve středu 6. března od 14:30 v doktorandské místnosti v pátém patře (CN-525/526) se uskuteční setkání doktorandů KBO s doc. Ondřejem Hníkem. Na setkání tentokrát přijde speciální host - Mgr. Linda Wiedermannová, která se mimo jiné úspěšně věnuje propagaci tvořivé interpretace literárního.

Všechny informace o produktu Kniha Interpretace a analýza literárního díla - Pechar, Jiří, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Interpretace a analýza literárního díla - Pechar, Jiří Vyhledávání: interpretace a přijetí literárního díla Zobrazuji 1 - 10 z 1,213 pro vyhledávání: 'interpretace a přijetí literárního díla', doba hledání: 0,29s Výsledků na stránku. Seřadit podle. Vybrat vše . RSS Poslat emailem Uložit hledání. 1. 001759334. Knihy. Ideově umělecké problémy recitátorovy práce. Chápání literárního díla, ale rovněž tvůrčí osobnosti a určité umělecké epochy jako časově strukturovaných událostí umožnilo Staigerovi vykládat tyto fenomény shodně coby výraz stylu, přičemž sám svůj interpretační přístup nazýval stylovou kritikou Vyhledávání: interpretace a přijetí literárního díla Zobrazuji 1 - 10 z 721 pro vyhledávání: 'interpretace a přijetí literárního díla', doba hledání: 0,54s Výsledků na stránku. Seřadit podle. Vybrat vše . RSS Poslat emailem Uložit hledání. 1. 000372843. Knihy. Minalo i săvremennost /. LEADER: 01543nam a2200409 a 4500: 001: 000643936: 003: CZ BrMZK: 005: 20100604160754.0: 007: ta: 008: 030106s2002 xr f cze d: 015 |a cnb001189145 : 020 |a 80-7007-163.

interpretace a přijetí literárního díla See also: hermeneutika See also: textová analýz k tematice rozboru literárního díla z jazykového hlediska obecně jsme nalezli pouze dvě starší publikace: * JANOUŠEK, Miroslav. Obecný nástin postupu při rozboru literárního díla :Určeno pro stud. filologických oborů filozof. fak. Olomouc : Univerzita Palackého, 1988. 50 s. ; 20 cm

Identita literárního díla - Lubomír Doležel | Databáze knih

Hobit - rozbor díla k maturitě Rozbor-dila

 1. interpretace a přijetí literárního díla. See also: sémantika. See also: hermeneutika. See also: textová analýza. interpretace posvátných textů. See: recepce literárního díla See: literární interpretace.
 2. Povaha literárního díla je do značné míry určena skutečností, že jde o umělecký fakt (systém) stavějící na bázi jazyka, tedy média, jež má už samo znakový charakter. Při [339]vymezování specifické znakovosti literárního díla pak Vaňko vychází ze známé teze sovětské moskevsko-tartuské školy o.
 3. Kurz má za cíl seznámit zájemce o studium bohemistiky s jazykovědnými a literárněvědnými tématy, kterým je na střední škole věnována spíše okrajová pozornost. Účastníci zdokonalí svou schopnost interpretace literárního díla a seznámí se s přístupy, které lze využít při jazykové analýze
 4. interpretace a přijetí literárního díla. interpretace a přijetí literárního díla. See: recepce literárního díla Show all. Documents for download {{file.type}} {{file.size| bytes}} {{file.name}} Detail MARC Field: Ind: Field content.

Analýza a interpretace literárního díla — PS

interpretace literárního díla. Ti, kdož nás již znáte, víte, že vás čeká objevování Ameriky - nuže směle, jen směle, za chimérami našich bezesných nocí, za bludičkami našich dní! Východiskem našich úvah budiž všehomír či nekonečno - ve své celistvosti, úplnosti a totalitě Portaro - Webový katalog knihovny. System version {{portaroVersion.date | date:'d.M.yyyy H:mm:ss'}} ({{portaroVersion.branch}} {{portaroVersion.value}}

Kniha: Průvodce díly světové a české literatury | Knihy

Interpretace básnického textu - RV

Zobrazuji výsledky 1 - 12 z 12 pro vyhledávání 'interpretace a přijetí literárního díla' Seřadit 1 . 7 steps to a comprehensive literature review : a multimodal & cultural approach. Výklad je prokládaný úryvky z literárních děl, ukázkami interpretace textu a vysvětlujícími komentáři.Hlavní tematické celky:•Struktura literatury (literární druhy a žánry)•Struktura literárního díla (téma a motiv, děj, čas, prostor, postava, vypravěč, kompozice, jazyk)•Struktura verše (poezie a próza, verš a. Požadavky na četbu: 3 tituly (1 kniha z okruhu A, 2 knihy z okruhu B). Vybraný titul se nesmí překrývat s knihou zadanou k referátu (v jarním ani podzimním semestru) interpretace a přijetí literárního díla. interpretace posvátných textů.

Kniha: Guido List – Petr Pytlík | KnihyKniha: Obraz válek a konfliktů – Vít Schmarc; kolTeorie Literatury | Odborná literatura a právnickáTeorie literatury - učebnice pro střední školy | Učebnice Mapy
 • Bruslení moravské budějovice.
 • Letní kino prostějov program.
 • Trampolína fitness king recenze.
 • Barbie panenky levně.
 • Bolave koleno tvaroh.
 • Nokia lumia zune pc suite download.
 • Nejlepší tobogány světa.
 • Werden časování.
 • Google courses.
 • Golden yacca účinky.
 • Restaurace brno sever.
 • Mramorova deska kuchynska.
 • Jak se starat o piercing ve chrupavce.
 • Meteorolog vzdělání.
 • Xanax nežádoucí účinky.
 • Domácí klimatizace.
 • Miniaturní kamera do auta.
 • Can bus infotainment.
 • Aktivní a pasivní prvky logistiky.
 • Sada štětců dermacol.
 • Film čiara download.
 • Kraus show 2019.
 • David bowie skladby.
 • Výroba banneru online.
 • Barcelona katalansko.
 • Rybník šeberov.
 • Obrázek k vytisknutí.
 • Lexaurin a pes.
 • Jak zhubnout stehna rychle.
 • Concorde pocet cestujicich.
 • Hlídání psů mladá boleslav.
 • Vinobrani namesti miru.
 • Ventilátor do wc s časovačem.
 • Česká filharmonie má vlast rudolfinum.
 • Download gta 4 free pc full version.
 • Lucie hrdá blog.
 • Barcelona katalansko.
 • As above so below meaning.
 • Kognitivní psychologie kniha.
 • Cvrček.
 • Belidlo na kůži.