Home

Kopa grošů

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie. (přesměrováno z Kopa grošů) Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání. Tourský groš (1266) Groš (z lat. denarius grossus, tlustý denár) je název různých mincí, velmi rozšířených ve střední a východní Evropě, na Balkáně a ve východním Středomoří ve středověku a v raném novověku Tak stála 1 kopa grošů pražských (českých) 2 kopy míšeňských (1 groš pražský = 2 groše míšeň., 1 peníz bílý pražský = 2 denáry míšeň.). Za Ladislava Pohrobka (1439-57) platil groš míšeň. (zvaný grošík, protože byl menší než groš pražský) 7 peněz bílých po 2 haléřích Kopa grošů. Kopa grošů sami.Pumpičky se nám pěkně rozbušili.Jedná se o groše Karla IV a Václava VI.Bohužel jsem je při tom tahání grošů z díry byli tolik rozrušeni,že jsme zapoměli fotit.Tak jen pár fotek po vytažení.Pokládek skončil v odborných rukou archáčů.A tak na závěr .Zatím netopíme. Besink

Groš - Wikipedi

 1. Kopa grošů. Kategorie: Nálezy a záchranné výzkumy v ČR Zima přicház
 2. Kopa českých grošů měla tedy hodnotu 2 zlaté a 20 krejcarů. V roce 1764 mizí převodem kopy grošů českých a zůstávají pouze zlaté. Při přepočtu čítala se kopa grošů za 1 zlatý a 10 krejcarů
 3. 1 tolský groš (jách. tolar) = 1 kopa míš. grošů 1 tolský groš (jách. tolar) = 70 krejcarů 1 český groš (dř. široký) = 18 peněz malých 1 český groš (dř. široký) = 9 peněz bílých 1 český groš (dř. široký) = 3 krejcary 1 bílý groš (početní jedn.) = 7 peněz bílých. Míšeňský a český groš (grossi Bohemicales
 4. 1 kopa (tj. 60) grošů míšenských ve staré měně bylo rovno 1 tolaru nebo také 1 zlatému rýnskému a 10 krejcarům. 60 krejcarů bylo do 1 zlatého. To tedy znamená... 1 míšeňská kopa = 1 zlatý a 10 krejcarů = 70 krejcarů = tola
 5. 1 kopa míšenských grošů = 60 míšenských grošů = 60 x 7 grošů malých = 420 peněz malých ( dlouhých - odtud zkratka ) Ještě v té době platily i české groše, a to v poměru: 1 groš český = 2 groše míšenské Oblíbenější a více používané ale byly groše míšenské
 6. ci s letopočtem. 1519 - Štěpán Šlik razí novou 27,2g těžkou stříbrnou

Staré míry, váhy a peníz

 1. • hodnota v 15.století - 1 groš = slepice, 1 groš = 18 cihel, 24 až 40 grošů = kráva, 12 grošů = kůň • hodnota v 16.století - 1 groš = uzda, 3 groše = hrábě, 5 grošů = kopa vajec. Tolary • dal razit Jáchym Šlik • ze stříbra v Jáchymově.
 2. Kopa grošů je 60 grošů, tj. 0,60 zlotého. V přepočtu to je asi 3,60Kč. V Polsku nejsou groše, ale grosze, ale jinak s tebou souhlasím. Nahoru. Honza Novák. Nový příspěvek od Honza Novák » pát 29. čer 2018 15:26:1
 3. Jedna hřivna, byl vlastně jedna kopa grošů. Jednoho vola si asi umíme představit lépe. Václav byl na svou dobu i věk pravděpodobně nejen moudrý, ale také vzdělaný a dost pravděpodobně i dobrý člověk. Nenáviděl bezpráví, odmítal otrokářství, byl velikým nepřítelem poprav a byl také mimořádně štědrý k chudým.
 4. Za Václava III. (od r. 1305-1306) byly groše raženy trojího druhu, a sice vážila kopa grošů nejhoršího druhu pouze 7 lotů 13 graenů a platila by 7.16 zl.r.č., kopa grošů prostředního druhu vážila 9 lotů 9 graenů a platila by 8.81zl.r.č., a kopa grošů nejlepšího druhu vážila 11 lotů 9 graenů a platila by 16 zl.r.č
 5. ce představující její hodnotu: pražský, český, míšeňský g.; kopa grošů; 2. (od 17. do 19. stol.

Groš, latinsky denarius grossus (tlustý denár) - stříbrná mince rozšířená po pol. 13. stol. v celé Evropě (prvně ražena ve Francii 1266).V českých zemích zaveden v roce 1300 měnovou reformou Václava II. (pražský groš) . Početní jednotkou se stala kopa grošů, která představovala 720 parvů (haléřů). Ražba pražských grošů zastavena v roce 1547 KOPA Početní jednotka 60 kusů, používala se od roku 1300 v českém mincovnictví (kopa grošů). Kopa (sexagena) jest 60 kusů stejného druhu. Na kopy počítalo se as nejprve v hospodářství, na př. k. vajec, otýpek, záhonů a p. Čtvrt kopy jest mandel

Grošové období - ražby Václava II

- denní mzda nádeníka v létě 8 grošů, v zimě 6 grošů - boty selské 1 kopa a 15 grošů, boty telecí ženské 36 grošů, boty pro děvečky 30 grošů, jednoduchý pánský plášť 16 grošů, ženské kytle s živůtkem 16 grošů, ženská sukně s živůtkem 20 grošů. Po roce 1619 za inflac Brzy se také ujalo počítání na kopy grošů (60 kusů), přičemž kopa odpovídala jedné hřivně. Produkce kutnohorské mincovny byla obrovská a pohybovala se od jednoho do několika milionů grošů ročně. Díky měnové reformě byly všechny mince vyražené na našem území velmi kvalitní a respektovány též jako platidlo v. Kopa (sexagena) jest 60 kusů stejného druhu. Na kopy počítalo se as nejprve v hospodářství, na př. kopa vajec, otýpek, záhonů a p. Čtvrt kopy jest mandel. Do mincovnictví dostala se kopa zaražením pražských grošů r. 1300 a šířila se s nimi do všech zemí, kde mincovali groše, zejména do Míšně Pro vstup do cechu byl roku 1454 poplatek jedna kopa grošů a platilo se stále po částech v suché dny (tj. středa, čtvrtek, pátek a sobota po první neděli postní, dále po Letnicích, po Povýšení sv. Kříže a po sv. Lucii). Právě v tyto dny se konala různá zasedání a události veřejného života Z jedné pražské hřivny (253,17 g) 15-lotového stříbra (938/1000) je raženo 64 pražských grošů (3,95 g). Základní početní jednotkou je kopa grošů (sexagena grossorum), která se rovná 60 grošům nebo 720 parvům. Zavedením nové mince byl ukončen oběh denárů i brakteátů a jejich cyklické obnovování (renovatio monetae)

pomocní plavci 9 grošů. vozkové 9 grošů. poslíček 9 grošů. pět tisíc hřebů šindelových 1 kopa 1 groš. mýdlo a kolomaz 2 groše. pomocní nádeníci 18 grošů. tesaři (za týden) 1 kopa 5 grošů. kolníci (čtvrtek a sobota) 28 grošů. dlaždiči mostu (týdně) 33 grošů. skalník (týdně) 10 grošů. kovář Havel 11. Typy pražských grošů. Pražský groš Václava II.Nález Pražských grošů na území okr. Klatovy - obec Křenice. Z pražské hřivny se razilo 64 grošů, velmi rychle se prosadila početní jednotka kopa grošů (tj Právě bylo v Kutné Hoře ukradeno velké množství pražských grošů 1 kopa 20 a (1170) = bílý groš (albus) [1 kopa míšenských = 30 bílých grošů] Z kopy se stala peněžní početní jednotka, používaná pro účetní evidenci 1373 - byl uzavřen arcus magnus. V týdnu po neděli 1. května byla udělena mistru Petrovi, zedníkům a jejich pomocníkům zvláštní odměna, jedna kopa grošů. 1373, v týdnu po neděli 3. dubna - mistr Jindřich dostal zaplaceno 30 grošů za práci na soše sv. Václava

Kopa grošů byla peněžní jednotka, užívaná v Českých zemích od roku 1300, čítající 60, později i více grošů. Václavské náměstí v Praze je široké 60 m, a jako poslední uvádím, že 60. léta 20. století byly významným obdobím v hudbě, moderních dějinách a vzdělání v ČSSR Vývoj českého mincovnictví po 955-1210 měna denárová 1210-1300 brakteátové období 1300-1548 měna grošová; l groš = 12 parvů; početní jed. kopa grošů (= 60 grošů); 1384 zavedeny tzv. peníze (l groš = 7 penízů); 1519-20 tolary 1548-1750 měna tolarová; stříbrný zlatník = 60 krejcarů; 1573-1619 ražen bílý groš (tříkrejcar), napojoval se na říšský měnový. 1 kopa grošů míšenských = 1 dolar jáchymovský. 1 zlatý rýnský = 60 krejcarů . Ceny: radlice = 24 grošů. kočár = 4 kopy. kůň kočárový = 30 kop. kuře = 2 groše. slepice = 4 groše. kapoun = 8 grošů. kopa raků = 3 groše. malé prase = 7 grošů. tele = 1 kopa 20 grošů. štika = 10 grošů. vepř krmený =4 kopy 45 grošů Základní jednotka - hřivna kopová (= 60 grošů), ale moravská kopa měla 64 grošů. Převody : 1 zlatý moravský = 30 grošů = 90 krejcarů [141] 1 zlatý moravský = 30 grošů = 210 denárů ( viz například smlouvy o předání hodonínského panství

Kolik parvů je jeden groš a kolik grošů dělá kopa? I to se dozvíte v nové knížce z pera Jana Cihláře. Legendární stříbrná mince se v Českém království razila téměř 250 let. Příběh pražského groše je tedy zároveň i obrazem našich dějin 3 Kopa = 60, tedy 250 kop = 1500 grošů míšeňských 4 tj. tehdy používanou 5 Jednotky: str = strych = 0,285 ha, wl = věrtel = 1 strychu = 0,071 ha, cž = čtvrtec = 1 věrtele = 0,018 ha 6 Celkem byla výměra polí, luk a zahrad 20,6 ha, což odpovídá klasifikaci celolánu. Desátku - panu faráři církvenickém Z každého lánu se platilo půl hřivny stříbra /1 hřivna, později též kopa grošů, bylo 60 grošů/. Dále zde byli dva dozorci, kteří dohlíželi na to, komu jsou platby posílány a dva podsedkové, kteří neměli téměř žádné pole a vykonávali posílky Již delší dobu se platilo zlatými a krejcary, ale do roku 1764 existovaly také kopy grošů. Když byly kopy grošů v roce 1764 zrušeny, byly kursy jednotlivých měn přepočítávány následovně: 1 kopa (60) grošů = 1 zlatý 10 krejcarů. 1 zlatý = 60 krejcar

Pokud jde o ceny, tak slepice měla stát cca 2-4 BG, husa cca 4-6 grošů, kopa vajec cca 5 grošů, pár bot cca 18 grošů, kůň cca 15-20 kop. Nové téma Další příspěvek. Stránka: 1 • Sběratel.com » Ocenění, určení a identifikace minc. Zástupci Otakara Holického začali v roce 1588 spor s Janem Bezdružickým z Kolovrat o částku 141 kopa českých grošů s úroky, v němž pokračovala Dorota Smiřická. V roce 1589 vydala plnou moc svému úředníkovi Jiřímu Hanákovi k vedení pře. Jelikož soud jí dal za pravdu, převzala správu majetku ručitelů dluhu Podle ní připadá po smrti vdovy po majiteli dvora v Záblatí Janu Špičkovi jedna kopa grošů z ročního důchodu králi. Dále se uvádí, že jmenovaný Špička vlastnil také dvůr v Přesece. Další zmínky o Záblatí jsou z let 1405 - 1408, kdy se Jan Žižka, v té době ještě neznámý vladyka, potýkal během dobývání. Jelikož veliké obtížnosti jsou stran úroků, které se v tomto království zachovávají - takže z desíti kop jedna kopa grošů úroku se bere - skrze to mnozí dědičné statky své, kteří na nich poctivě živnost mají, je prodávají a na takové úroky si půjčují

Kopa grošů LovecPokladu

16 grošů = 1 zlatý dukát, 1 zlatý dukát = 19 008 Kč 1 kopa grošů (60 ks) = 71 280 Kč Pokud vezmeme údaje od Ing. Romana Vaverky pro některé komodity, tak: 0,5 kg chléb (4 p) = 396 Kč Minimum na stravu/den (6 p) = 594 Kč Slepice (1,5 Gr) = 1782 Kč Sekera (6 Gr) = 7128 K 5 grošů kopa vajec; 9 až 12 grošů = sud piva; 15 grošů = chomout; 18 grošů = boty; 45 grošů = korec žita; Kolik si tehdy vydělali? tesař 3 groše denně; havíř 6 grošů týdně; šafářka 210 grošů ročně; 17. století - tolar, zlatník (60 krejcarů) 3 1/2 krejcaru = loket plátna; 5 krejcarů = slepice; 14 krejcarů. Platba z lánu byla půl hřivny stříbra /1 hřivna, později též kopa grošů, bylo 60 grošů/. V r. 1290 bylo uvedeno již 36 lánů polí, z nich 8 vinařů mělo pět a půl lánu. Peněžní renta z lánu byla jedna hřivna stříbra a naturální dávky 10 stychů /asi 930 litrů pšenice, 6 kuřat a dva sýry/

Léta etc. LVI v outerý po hromnicích Zigmund položil za grunt IIII kopy gr. z toho puštěno Anně Rouskový I kopa gr. ostatní a do truhlice správa vložie do sirotčí, Lídě sirotku Klímovu III kopy gr. a ještě zůstává Zigmund za ten grunt i co III kopy gr. při lonským kladení zadržal XLII kop VI gr., z toho ještě náleží Lídě sirotku Klímovu IIII kopy gr. a. (míšeňských grošů) a 11 gro (grošů) bylo (25980+4763=30743,-Kč). Na přepočet v roce 2017 zloděj ukradl 13.100.000 českých korun. Z hřivny stříbra se razilo 60 grošů (= kopa). 1 míšeňský groš = 7 denárů, nebo 12 haléřů (penízků), zvaných parva (menší) Nález grošů v Lužanech u Hořic, NČČsl 11- 12, 1935- 1936, s. 111, Kronika Dřevěnice 1934 a ústní sdělení Z. Militkého a Stanislava Chudoby, kronikáře Lužan v dubnu 1998. M: OMaG Jičín inv.č. 3059. kopa grošů - Čechy, Václav IV. groš (60), nedbalé ražby - slepice v Praze 4 groše, na venkově 2 a 1/2 groše, husa v Praze 10 grošů, na venkově 6 grošů, kopa vajec v Praze 10 grošů, na venkově 5 grošů - kůň 16 až 18 kop grošů, kolo k vozu 12 grošů, sud piva 9 až 12 grošů, korec žita 44 až 45 grošů, korec ječmene 32 grošů

3 groše = hrábě 4 1/2 groše = strych ovsa 5 grošů kopa vajec 9 až 12 grošů = sud piva 15 grošů = chomout 18 grošů = boty 45 grošů = korec žita výdělek: tesař 3 groše denně havíř 6 grošů týdně šafářka 210 grošů ročně J_H_ I'm so long lets smoke tea Groš (z lat. denarius grossus, tlustý denár) je název různých mincí, velmi rozšířených ve střední a východní Evropě, na Balkáně a ve východním Středomoří ve středověku a v raném novověku Jedna hřivna, byla vlastně jedna kopa grošů. Jednoho vola si asi umíme představit lépe. Václav byl na svou dobu i věk pravděpodobně nejen moudrý, ale také vzdělaný a dost pravděpodobně i dobrý člověk Kopa grošů českých, k. míšeňská. Sedm kop míšeňských zaplaceno býti má. Pr. I. 92. Kopa grošův = hřivna stříbra, z ní 60 (později 64, 70, 80 ovšem špatnějších) grošův. L. Vz Gl. 103. Schází mu z kopy groš. Prov. Spadlo mu s kopy = schudl. Šm. — K. Je dobrá (vybraná) kopa = ferina (vz Chytrý, Vtipný). Č

Numismatický sborník 1960 č.6 - Emanuela Nohejlová-Prátová: Nález pražských grošů Jana Lucemburského a Karla IV. v Hodoníně Numismatický sborník 1963-64 č.8 - Zbyněk Malý: Nález grošů 15.století v Heřmaničkách Numismatický sborník 1965 č.9 - Zdeňka Míková Nález míšeňských grošů ve Vintířově, okr.Chomuto Z každého lánu se platilo půl hřivny stříbra /1 hřivna, později též kopa grošů, bylo 60 grošů/. Dále zde byli dva dozorci, kteří dohlíželi na to, komu jsou platby posílány a dva podsedkové, kteří neměli téměř žádné pole a vykonávali posílky. V r. 1290 bylo uvedeno 36 lánů polí, z nich 8 vinařů mělo pět. Abstract: Jan z Milíkovic prodává krumlovskému klášteru grunt v Krasejovce s platem 1 kopa grošů za 13 kop grošů. Images:. Fórum o Actapublica - tam směřujte příspěvky o této aplikaci, dotazy na funkčnost apod. Fórum o eBadatelna (SOA Praha) - připomínky k této aplikaci směřujte tam Fórum o archivním katalogu AHMP - diskuse o (ne)fungování badatelského systému AHMP, zpřístupňovaných datech, apod. Fórum o genetické genealogii - o testech DNA a všem souvisejícím Rody stěhovavých. Jan Kříž 10 grošů. Racek 31 grošů. Martin Kord 2 kopy. Matěj Poduška 11 grošů. Summa 3 kopy, 26 grošů. Z Zahrádky. Sosnovec 1 kopa, 30 grošů. Ze Břehů. Adam Kučeravěj 2 kopy, 43 grošů, 4 denáry. Z Radvanov. Havel Míza 24 grošů. Jan Tupěj 28 grošů. Jan Kolo uch 21 grošů. Z Jickovic. Kateřina Kašová 2 kopy, 34.

Kolébka rodu – Zaantarovo

Čím se platilo dřív

cs Po bitvě na Bílé hoře se celého Lanškrounska zmocnil místodržící Karel I. z Lichtenštejna, jenž jej 5. prosince 1622 koupil za 9 500 kop grošů českých. WikiMatrix eo Post batalo sur Blanka monto la regionon Lanškroun aĉetis regento Karel la 1-a el Lichtenštejn por 9.500 sesdekoj da ĉeĥaj groŝoj Kopa pražských grošů měla do husitských válek podle odhadu katolického historika profesora Pekaře v Rakouských korunách hodnotu asi 1700 K, a v nynějších penězích tedy okolo 8000 Kč

Přehled platidel v Českých zemích 16

 1. cemi 1 uherský zlatý = 24 grošů, 1 rýnský zlatý = 18 grošů
 2. penÍze nutnost,posedlost,dŮvod k vraŽdĚ a mnoho dalŠ
 3. ine } A nevěsta se ženichem na konci dne odejdou domů s kopou peněz. A nevesta so ženíchom na konci dňa odídu domov s kopou peňazí. Copy to clipboard; Details / edit; en.wiktionary.org. kopec { noun masculine } To je dobré pro tebe, neboť tam také bude kopa.
 4. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.
 5. Tehdy bylo v Dražicích 18 osedlých (hospodářů), 15 lánů rolí (1 lán selský = 18,624 ha X 1 lán královský = 27,945 ha), kteří odváděli pololetně 10 kop úroků (1 kopa = 60 grošů českých) a 23 podsedků (drobných majitelů polností), jenž platili pololetně 1 kopu 9 grošů

GENEALOGIE • Zobrazit téma - Ještě ty halíře, tolary

 1. splátka 1 kopa grošů (60 grošů ročně). Karvíňský Z HISTORIE OBCE JAK TO BYLO S KARVÍŇSKÝM ? 2.část Když jsme s kolegyní Mgr. Ivanou Lomozovou připravovali knihu Historie Kosovy Hory, prostudovali jsme snad všechnu dostupnou literaturu, zmiňující éru V.V.Karvíňského
 2. Ve středověku se pak převody a placení za velké majetky přepočítávalo na kopy, kdy 1 kopa odpovídala 60 grošům. Pokud tedy někdo kupoval větší majetek, trvalo třeba i půl dne, než se přepočítalo několik desítek kop grošů
 3. Kopa jako ustálené číslo se vůbec neměnila, půl kopy bylo 30 a čtvrt čili ferto 15 grošů. Při těžké hřivně měl ferto 16 a lot 4 groše, při královské ferto 14 a lot 3,5 groše a při hornické ferto 12 a lot 3 groše
 4. u plátců tvořili lidé zabývající se obchodem, především drobným. Jejich majetek tomu odpovídal (1-3 kopy grošů). 70 poplatníků žilo ze zemědělství
 5. Ve váčku za opaskem ho hřála plná kopa blyštivých nových grošů. Pražských, které před nedávnem začal razit král Václav. Těšil se na okamžik, až váček vysype před svou ženu na stůl, až budou společně plánovat co za utržené peníze pořídí
 6. U hřivny na počet se řídilo její rozdělení podle toho, kolik grošů se do ní počítalo. Kopa jako ustálené číslo se vůbec neměnila, půl kopy bylo 30 a čtvrt čili ferto 15 grošů. Při těžké hřivně měl ferto 16 a lot 4 groše, při královské ferto 14 a lot 3,5 groše a při hornické ferto 12 a lot 3 groše
 7. Z hřivny stříbra (253,17 g) se razilo 60 grošů, odtud pochází starý název «kopa grošů» (1 kopa = 60). Groše byly české i míšeňské. Ves Plichtice platila ročně 6 kop 24 grošů, t.j. zjednodušeně 6 kop x 60 = 360 grošů + 24 grošů = 384 grošů za rok. Pro srovnání nádeník si tehdy vydělával 2 groše za den, boty stály až 18 grošů

GENEALOGIE • Zobrazit téma - Zápis z gruntovní knih

Peníze a platy v době RENESANCE - webzdarm

Platidla na českém území - Vykupminci

Groše se počítaly na kopy grošů (60 kusů). 1 Kopa odpovídala 1. hřivně. S grošem byla zavedena měna parvus. Jeden groš měl 12 parvů. Groše razila kutnohorská mincovna v počtu od jednoho do několika milionu grošů ročně Později se pak počet grošů na 1 hřivnu ustálil na 60 ks = 1 kopa. Přibližně v roce 1322 se začaly razit groše míšenské, které se však v průběhu let natolik zhoršily, že v 15.století byly 2 groše míšenské za 1 groš pražský

Kolik peněz je kopa grošů? - 24poradna

Šedesátková soustava se používala i pro peníze (kopa grošů) a dodnes se tu a tam používá (např. pro počítání vajec). Staří Mayové do počítání zapojili i prsty na nohou, a tak měli dvacítkovou soustavu. V té donedávna počítali i Britové, neboť libra měla 20 šilinků Rok 1615 - Kůň stál 42 až 54 tolarů, tele 2,5 tolaru, ovce 2 1/8 tolaru, kilo másla 8 grošů, boty 1,5 tolaru. Tesař si vydělal za měsíc 4 tolary 5 grošů. Panství v Čechách se dalo koupit již za cca 25 000 tolarů, velký dům v Praze za 5 000 -10 000 tolarů Z jedné pražské hřivny o váze 253,14 g se razilo 60 grošů, tedy jedna kopa. Za zmínku stojí zlaté fl orény krále Jana Lucemburského a zlaté dukáty Karla IV., které zvyšovaly prestiž českých panovníků

Václav patron Čechů

Na čtvrtém místě byl další se znakem růže Jáchym z Hradce se 101740 kopami grošů. Pro zajímavost: 1 kopa českých grošů = 60 grošů. 1000 kovaných hřebíků bylo za 10 grošů, den práce na vinohradě byl oceněn 2 groši. Zakladatelem rodu byl Vítek I. z Prčic Počítání výnosů . Poddanské platy · 1 kopa stálého platu z osazené usedlosti se počítá jako výnos 50 kop grošů · 1 kopa stálého platu z pusté usedlosti se počítá jako výnos 25 kop grošů · Výnos z hospody se počítá na 25 let · Obecně: z pustého majetku se počítá poloviční výnos oproti používaném Za 35 kop hřebíkův, kopa po orthu (do prken lešení) 8: 45 - Za 2 1/2 kopy velkých hřebíků, kopa po 30 gr. 1: 15 - Tovaryšům tesařským, 17. Junii jich osmnácte, 18. Junii dvamecitma, 19. Junii den a noc devět a třidcet, 20. Junii patnácti osobám, počítajíc na každého po 20 gr. učiní: 44: 20 - Dvěma mistrům. Výše úročních platů (souhrn ročních dávek) jednotlivců se pohybovala od 6 kop 20 grošů v tomto rozdělení: do 30 grošů 29 případů 30 grošů — 1 kopa 51 případů l kopa — 1 kopa 30 gr. 35 případů 1 kopa 30 gr. — 2 kopy 44 případů 2 kopy — 2 kopy 30 gr. 17 případ Kronika Mimoně - díl desátý Publikováno: 21. listopadu 2016: V dnešním desátém díle Kroniky města Mimoně, sepsané kamarádem Osvaldem Honsem, dokončíme obsáhlou kapitolu o počasí až do roku 2003 a budeme se věnovat času a penězům, které u nás platily

Kopa grošů čes. = 2 kopám grošů míšeňských. Groše byla měna česká. Mimo tu zdomácněla u nás měna německá t. zv. rýnský zlatý, který = 60 kr., 1 kr. = 7 denárům rýn. Po r. 1623 vybíjeny tříkrejcarové groše, 20 na jeden zlatý. Tolar brán za 1 1/2 zlatého. Kopa grošů čes. = 1 zl. 10 kr. či 70 kr.; kopa. • Mach Kozel (Matěj Bieloch): úroku Svatojiřského 20 grošů, Svatohavelského 20 grošů, Svatojakubského 33 grošů a 1 denár, Vánočního 33 grošů a 1 denár, dohromady za rok v přepočtu (1 kopa = 60 grošů míšenských) 2 kopy 46 grošů 2 denáry. Podle odváděného úroku činila výměra polí cca 14.5 ha - platidlo = groše → 1 lán = kopa grošů (hřivna stříbra = kopa grošů) - na 1 den dostačující 1 groš - devalvace groše - groš oslabuje vůči rýnskému a uherskému zlatému (= pevná měna) x stálé poplatky => sedláci bohatnou x vrchnost chudne - Poplatky : renta, naturálie, desátek, případně zemská da

O české minci - Eldar

Jan z Milíkovic prodává krumlovskému klášteru grunt v Krasejovce s platem 1 kopa grošů za 13 kop grošů. Source Regest: Klimesch, č. 40, s. 98 - 99. Text witnesse Dále v městečku Hostomicích čtyři kopy grošů, čtyřicet grošů a devět malých peněz, a z tamního mlýna šedesát osm strychů. Dále ve vsi Čísovicích jedna kopa grošů. Dále ve vsi Kytíně padesát dva groše a devět malých peněz. Dále ve vsi Dobříči jedna kopa grošů, dvacet jeden groš a šest malých peněz kopa (peněžní jednotka) — stará peněžní jednotka, rozdělená původně na 60, později i na více grošů číslovka vyjadřující celé číslo šedesát - 60 (číslo) veselá kopa - veselý člověk, zřejmě žertovný příklon výrazu kompán (druh, kamarád) ke slovu kopa

groš - ABZ.cz: slovník cizích slo

— Za 2000 hřebíku šindelního po 1 kopě 6 kr. dáno 1 kopa 53 grošů 1 denár. — Více za hřeb šindelní dáno 30 grošů, 6 denárů. — Od zřezání 12 špalků v na prkna po 2 groších 24 grošů. —¦ Za 1 váhu a 2 holi železa v Mirovicích koupeného dáno 1 kopa, 4 groše, 4 denáry tehdejší dobu nesmírná částka - 1 kopa grošů českých měla hodnotu 2 zlatých 20 krej.). Následující strohý přehled majitelů a událostí, vypsaný z přepyš-ských kronik, nám může živě doložit onu dávnou historii. 1599 - Adam Zvoníčků koupil od urozeného pána Viléma Vostrovské Databáze studentů pražské právnické univerzity z let 1372-1419 (zpracovano na základě dochované středověké matriky). Kódovník Měn

Groš - leporelo.inf

koupili od Kunráda Malou Hraštici s poplužním dvorem za 500 kop českých grošů (1 kopa grošů = 60. grošů a toto množství se razilo z 1 hřivny stříbra). Byla to pro ně významná koupě, protože získali statek. zapsaný v zemských deskách, tím nabyli právo sněmovní i právo přísahat ve stoje. V r. 1537 nechali . Technická data:. Foto: Cvikr; účelová známka obědová, foceno mobilem. Jikra: Jikry slovou vajíčka rybích samic (jikrnáčů); u některých druhů jest jejich počet přímo ohromný, např. v okounu 1/2 libry těžkém nalezeno jich 300.000, u jesetera, sledě a j. obnáší až miliony (Všeobecný slovník rad pro každého) Havlu: Slepic: Vajec: Robot ve žních: Petr Strejček na Vocelově usedlosti 24 grošů 24 grošů 1 6 1 den Týž z poustky Šimkovské 24 grošů 4 den. 20 grošů 4den. 1 6 Václav Pechův 33 grošů 33 grošů 1 12 1 den Bartoloměj Pešek 1 kopa 21 grošů 1 kopa 21 grošů 2 20 1 den Martin Krejčí na gruntu Pavla Kováře 15 grošů 15. PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII - řada E - svazek č. 4 Purkrecht statku litovského 1661-1707 3 O purkrechtu Po smrti majitele Kladenského a Červenoújezdeckého panství Františka Adama Euse Mezi dluhy zůstalo i 1 kopa a 54 grošů šenkýři Mikulášovi Střítežskému za pivo - patrno z toho, že Mikuláš pravděpodobně ze zoufalství propadl alkoholu. Z dluhů se již Mikuláš nevymanil do konce svého života. Prožil smutných posledních 20 let svého života. Zemřel 29.11. 1770 ve svých 50 letech

Období vlády prvních Lucemburků 1310-1419. Prameny k období husitské revoluce. Prameny k pohusitskému období a konci středověk Ohledně zlatek v našich končinách můžeme jinak číst: Kopa grošů míšeňských (kopa gr. m.) - 60 grošů po 4 denárech. Do mincovnictví se kopa dostala zaražením pražských grošů kolem r. 1300, za Karla IV. poprvé přicházejí do Čech kopy gr. m., na něž se místy počítalo ještě počátkem 19. století Paměť od popravy: mistru popravnímu od jednej každej osoby 1 kopa grossi albi, to jest 2 zlaté moravské,11 pacholku jeho 1 zlatý moravský, za stravu najeden den 22 grošů. Poslu právnímu při vyvedení od provolání od jednej osoby náleží 6 grossi albi. Na čtvrtém místě byl další se znakem růže Jáchym z Hradce se 101.740 kopami grošů. Pro zajímavost: 1 kopa českých grošů = 60 grošů. 1000 kovaných hřebíků bylo za 10 grošů, den práce na vinohradě byl oceněn 2 groši Peníze a platy v době RENESANCE - php-pohadky. 1 rýnský zlatý = 18 pražských grošů (uherský zlatý = 24 p.g.) 1 kopa českých grošů = 2 kopy grošů míšeňských, 1511 -Vladislav II. Jagelonský razí Dukát -1. českou minci s letopočtem. 1519 - Štěpán Šlik razí novou 27,2g těžkou stříbrnou minci Tolar

 • Cavallino výlety.
 • Noční vidění yukon.
 • Hvězdy zastavárny online.
 • Makléřské zkoušky 2018.
 • Kurz euro online.
 • Email c z.
 • Jak vyčistit štětce.
 • Emancipace římské právo.
 • Ivan rakitić.
 • Pivní lázně humpolec.
 • Příznaky začínajícího porodu.
 • Tabák virginský.
 • Konec stránky klávesová zkratka.
 • Tescoma turnov.
 • As above so below meaning.
 • Carwow youtube.
 • Olivový olej na paty.
 • Yellowstone sopka.
 • Kardiostimulátor jizva.
 • Sony ericsson c905.
 • Jak zařídit obchod.
 • Dude perfect oblečení.
 • Festival psího masa 2019.
 • František hrubín špalíček pohádek.
 • Trudy baby dry fit.
 • Levný salám.
 • Detsky teply overal.
 • Mike and dave need wedding dates freefilm.
 • Nehoda litoměřice dnes.
 • Jak si vybrat ze dvou muzu.
 • Krevety saganaki.
 • Geneticky modifikované potraviny v čr.
 • Access tabulky.
 • Bruno family park brno slatina.
 • Panelový byt 3 1 půdorys.
 • Ikea baterie aa.
 • Vyplatí se životní pojištění.
 • Drmek obecný kapsle.
 • Skin 79.
 • Backstreet boys.
 • Dělení smyslových orgánů.