Home

Passé composé cvičení

Passé composé s être Francouzština. Utvořte tvar passé composé sloves v závorce. Elle (descendre) du train. Ses fils (entrer) dans le jardin. La voiture (passer) sur le pont. Anne et Marie (sortir) de la banque. Elles (se croire) en sécurité. Madame Lavigne (ne pas se perdre) en route Régles : Le Passé composé est formé du présent de l'auxiliaire et du participe passé du verbe conjugué. Ex. j'ai coupé, je suis tombé. Le participe passé est -> en é pour les verbes du 1er groupe, (comme couper = coupé)-> en i pour les verbes du 2e groupe, (comme franchir = franchi)-> en u le plus souvent pour les verbes en -re ( comme attendre = attendu Passé composé. Doplňování do textu. Tento typ cvičení ti pomůže ověřit, zda dobře rozumíš textu či dané problematice. Má dvě podoby - v té jednodušší si vybíráš z variant, ve složitější samostatně vymýšlíš chybějící části. Spusti Nabízím vám několik užitečných cvičení. Jak se tvoří Passé composé. Na úvod připomeňme, že passé composé, neboli složený minulý čas, se tvoří za pomoci sloves avoir nebo être (v případě tzv. sloves pohybu) a příčestí minulého neboli participe passé. U sloves pravidelných, tedy sloves 1. a 2. třídy.

Jazykové testy online - Francouzština: Passé composé s

Passé composé - francaisfacile

Conjugaison du passé composé avec AVOIR - Verbes en -ER Mireille Spalacci / AppuiFLE - Espagne. 2: Le passé composé du verbe PARLER Marc Oddou / Estudio de francés MOddou FLE - estudiodefrances - France. 3: Le passé composé avec AVOIR - Fiche de grammaire + Exercice Tex's French Grammar / University of Texas at Austin - USA. Časování sloves ve všech základních tvarech: vhodné pro pokročilé studenty; slovesa jsou časována v přítomném čase, passé composé, budoucím čase, imparfait a subjonctivu. Pročvičování slovesných tvarů podle jednotlivých časů a způsobů: participe passé (potřebné u passé composé), budoucí čas a subjoncif

Právě jste se seznámili se základním minulým časem ve francouzštině - s passé composé - a chcete nabyté znalosti ukotvit? Nabízím vám několik užitečných cvičení. Jak se tvoří Passé composé Na úvod připomeňme, že passé composé, neboli složený minulý čas, se tvoří za pomoci sloves avoir nebo.. (v passé composé) J'ai parlée. J'ai parlé. Je suis parlée. Pro zvratná slovesa se používá stejné pomocné sloveso, jako pro slovesa pohybu. Ano nebo ne? Ano. Ne. Platí to jen někdy. Jak vypadá slovosled ve větě v passé composé, kde je významovým slovesem zvratné sloveso? Osoba - pomocné sloveso - participe passé - zvratné.

Le passé composé est un temps formé de l'auxiliaire avoir ou être au présent suivi du participe passé du verbe conjugué.. J'ai joué avec mon chien. Je suis retourné(e) à l'école. 1. Verbes conjugués avec l'auxiliaire être a) les 16 verbes suivants et leurs composés (s'ils en ont Uses of Imperfect and Compound Past tenses-French - Learn French [Test] Generally, the Passé Composé is used to relate events while the Imparfait is used to describe what was going on in the past, states of being in the past, or past.

Passé composé, - learn French [Test] French exercise Passé composé, created by radi23 (18-07-2008) with The test builder · Click here to see the current stats of this French. Vědomostní testy online. Angličtina, čeština, němčina, matematika, filmy, seriály, knihy, historie a jiné, zábavné i poučné Passé composé ou imparfait ? 1. Voici une histoire au passé racontée par le narrateur A: Hier, il faisait beau, j'étais de bonne humeur et j'avais envie d'aller dehors.Alors j'ai mis mes chaussures et je suis sorti. Dans la rue, il y avait beaucoup de monde Cvičení. Mettez les verbes à l'infinitif au Passé composé ou à l'Imparfait. Quand je suis rentré chez moi, la télé MARCHER à fond. Quand je suis rentré chez moi, ma femme me ACCUEILLIR avec un baiser. Quand le train est arrivé, nous FAIRE encore la queue au guichet

Le passé composé, l'imparfait et le plus-que-parfait. Choisissez la réponse correcte pour chaque phrase Umfangreiche Sammlung von Aufgaben zum Thema passé composé für das 4. Lernjahr in Französisch am Gymnasium und in der Realschule. Alle Arbeitsblätter werden als PDF angeboten und können frei heruntergeladen und verwendet werden, solange sie nicht verändert werden Passé composé s être: Začátečník / A1-A2: Vyberte správně vytvořený tvar passé composé. Passé composé s être: Mírně pokročilý / B1-B2: Utvořte tvar passé composé sloves v závorce. Passé composé s être: Pokročilý / C1-C2: Utvořte tvar passé composé sloves v závorce. Passé composé se zájmeny: Začátečník.

Passé composé

To, kde se používá passé composé a kde imparfait, se nejsnadněji určí podle toho, zda je sloveso dokonavé nebo nedokonavé.Když je sloveso nedokonavé, tak musí budoucí čas vytvořit pomocí slovesa budu (např. budu plavat). Když je sloveso dokonavé, tak se budoucí čas tvoří bez pomocného slovesa budu (např. zaplavu) Passé Composé во французском — это сложное время, в образовании которого участвуют два глагола -вспомогательный (avoir — иметь или être — быть) и смысловой (спрягаемый глагол), от которого образуется причастие прошедшего.

Passé composé s pomocným slovesom avoir Passé composé s pomocným slovesom avoir sa minulé príčastie nezhoduje v rode ani čísle s podmetom vety. Príklady: J´ai dansé à la discothèque. Tancovala som na diskotéke. Tu as mangé de la viande. Jedol si mäso. Il a joué au football. Hral futbal. Nous avons chanté une chanson. Complète les phrases en choisissant à chaque fois le temps qui convient (imparfait ou passé composé) et en conjuguant les verbes. Il y a un mois, (je/décider) de partir en voyage. Passé composé. Action unique et terminée qui a eu lieu dans le passé Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon

Passé composé :: Francie má váše

Vede deník s daty a cvičení dělat poznámky o svém postupu: Konečně pochopili passé composé vs imparfait! Pamatoval konjugace pro venir! Pak se můžete ohlédnout přes tyto milníky, když máte pocit, že nikam. Nenamáhejte Za chyby Je normální, dělat chyby, a na začátku, budete lépe dostat několik vět v průměrné French. Ale, abych se přiznala, takovéhle frontální cvičení zařazujeme jen občas, dáváme přednost spontánním pohybovým aktivitám . Ale prohrábla jsem knihovničku a doporučuji knihu Cvičíme s malými dětmi kolektivu autorů, nakl. PORTÁL. Najdete zde náměty pohybových dovedností pro děti od 3 do 8 let Tento týden probereme část gramatiky z Unité 4 - bude to passé composé s pomocným slovesem être. Konečně budete moci používat šel-šla jsem a nejen byl-a jsem.... Ale někteří z vás už to umí:o) A tady cvičení, kde už máte doplňovat oba typy passé composé. Způsob zakončení Forma výuky cvičení Vyučující Mgr. Petra Krejčí Cíle Cíl předmětu:výuka francouzskéhor jazyka je zaměřená na osvojení základních gramatických a lexikálních dovedností nutných pro řešení testovacích cvičení na úrovni A1 podle SERR. Součástí přípravy jsou dva zkušební testy

Video:

Milí osmáci, děkuji za zaslaná cvičení na passé composé. Jde vám to! Dnes budeme pokračovat v pracovním sešitě str. 44/ 3, 45/3 - doplňujete správné tvary minulého času Eli L. nám do školy přinesla skvělou hru: Základka aneb škola hrou. Určitě stojí za to si vědomosti zábavnou formou zopakovat :) Děkujeme Eli Cvičení na passé composé vs. imparfait (k dialogu z minula) HRA Lingua Ludica: pozor na vyjádření časových údajů (časové předložky en, dans, il y a, pendant, depuis, pour): Jako připomenutí si zkuste přeložit těchto pár větiček :-) - Pracuji tady už šest let. - Měl úkol hotový za 10 minut. - Za týden jedeme na hory zápor v passé composé Na s. 100-102 v učebnici jsou vyčasovaná nepravidelná slovesa + vzory I. a II. slovesné třídy, sledujte poslední sloupec a zopakujte si tvary těchto sloves v passé composé u sloves, která známe. NĚMECKÝ JAZYK Učebnice strana 29 + pracovní sešit strana 26, cvičení 19. Znovu si v učebnici přečtěte Wi

Již v prvním díle se žáci seznámí s časováním pravidelných sloves 1. třídy v přít. čase, s některými nepravidelnými slovesy, s otázkou, záporem, některými slovesnými vazbami, minulým časem (participe passé a passé composé s avoir) pravidelných sloves 1. třídy a blízkou budoucností Opakování: Vocabulaire de l´hébergement, Gramatika 3. lekce - passé composé, domácí úkol, str. 93/3 a,b 27.4. Grammaire de la lecon 3, les dialogues, le vocabulaire: Dans le restauran Tabulky Lamino: Rychlokurz pro začátečníky - Francouzština (efektivně za čtyři týdny) ; Zábavná a efektivní metoda jak, se naučit francouzsky. Poutavý příběh, který vás provede celým kurzem. Jasně strukturované krátké lekce - rychlý pokrok a trvalé výsledky. Jednoduchá a názorná vysvětlení gramatiky a cvičení pro upevnění. platí zde také to, co platilo i v passé composé pro slovesa s être, to znamená, že přebírají e/s v souvislosti s tím, kdo to říká. POUŽITÍ: - stane-li se nějaký děj před jiným. PŘÍKLAD: j'ai compris, comme tu avait dit (rozuměla jsem, co říkal Další užitečné odkazy . Francouzský institut (Institut français de Prague) : www.ifp.cz. Slovník česko-francouzský a francouzsko-český

PASSÉ COMPOSÉ (složený minulý čas

 1. Passé composé. Kahoot! Vetemetns et couleurs. Do sešitu (pak pošli fotku) nebo na počítači vypracuj cv. Č. 4 na str. 18 a (stačí napsat slovní spojení, které nahrazuje zájmeno), b (Přepiš celé věty.) Vypracovat cvičení v pracovním listu, který pošlu do ZADÁNÍ v Teams. List obdržíte nejpozději v pondělí 12
 2. ulých časů passé composé a imprafait (Je regradais la télévision et le téléphone a sonné. - Sledoval jsem televizi a telefon zazvonil.) pravidlo o shodě
 3. ulého času (passé composé), kladný rozkazovací způsob, osobní zájmena přímého a nepřímého předmětu
 4. Provádění poslechových cvičení je efektivní způsob, jak vylepšit hru ve francouzském množném čísle. Je vhodné si zvyknout naslouchat rodilým mluvčím francouzštiny, jak uspořádávají svá podstatná jména, přídavná jména a příslovce. Rozdíl mezi French Passé Composé a Imparfait; Poslední lekce francouzštiny.
 5. z cvičení diskuse ve skupině Avoir à + inf. Pohovoří o druzích partnerství ve Francii, včetně registrovaného partnerství Lexikální jednotky: Rozšíření slovní zásoby potřebné k vyjádření názoru o různých modelech rodiny Fonetika: [e ] x [ε] ve tvarech passé composé a imparfait audionahrávk

Dobrý den, mám velký zásobník pohybových a dramatických her, které jsem si přímo s dětmi vyzkoušel v praxi v MŠ. Malý zlomek her je na mém soukromém webu www.garyl.estranky.cz a pokud někdo budete mít zájem o nějaké specifika pak rád pošlu hry mailem michaeelnovotny@seznam.cz.Opravdu mám v mailu dvě e Tvary podle pořadí důležitosti jsou přibližně: présent, impératif, infinitif, participe passé pro passé composé a trpný rod, futur simple, imparfait, participe présent, subjonctif, plus-que-parfait, conditionnel passé a passé simple, (passé antérieur). (Cvičení cahier, Panorama II, 1.lekce) Vazby slovesa s předmětem Výukový materiál slouží k seznámení žáků s francouzskými čísly od 1 do 10 a k následnému procvičení získaných znalostí formou písničky, hádanky, různých cvičení a her. K ověření získaných znalostí je určen kvíz (RESPONSE). Passé composé s použitím slovesa etre - https://domino.nidv.cz/objekt/8 Přednášející: Cvičící: Dana Saláková (gar.), Markéta Havlíčková, Hana Kindlová, Dana Lisá Předmět zajišťuje: katedra jazyků Anotace: Kurz je určen pro mírně pokročilé studenty, kteří se tento jazyk již dříve učili, znají základní slovní zásobu a gramatické jevy a chtějí navázat na dosaženou úroveň 2.7.2020 - Explore Jana Simerska's board Francouzština on Pinterest. See more ideas about Francouzština, Jazyk, Francouzské dezerty

Passé composé de l'indicatif - La conjugaiso

Passé composé - Le Point du FL

Cvičení 6 : Passé composé. Podtrhněte správnou variantu! 1. Paul a terminé / est terminé ses études de médecine. 2. Ils s'ont rencontrés / se sont rencontrés l'an dernier. 3. Paul et Alice ont faites / ont fait connaissance. 4. Les jeunes filles sont allées / sont allé au cinéma. pédiatre m/f dětský lékař Doma pak student aktivně pracuje v on-line kurzu, kde je pro něj připravena řada cvičení na procvičování slovní zásoby, gramatiky, poslechu a psaní. Během výuky se používají PW prezentace, interaktivní tabule, internet. L27- zvratná slovesa v passé composé; prázdnin Pro studenty, učitele a překladatele francouzštiny jsme napsali recenze zajímavých webů, projektů, organizací, pomůcek a výukových materiálů, které souvisejí s francouzštinou, její výukou nebo cestováním do francouzsky mluvících zemí. Pokud hledáte konkrétní téma, použijte box vpravo nahoře. Pokud se o francouzštinu zajímáte, určitě zde naleznete stránky. Mluvnice: slovesa 2. a 3. třídy, zvratná slovesa, minulý čas passé composé, zájmena osobní samostatná, zájmena vztažná a tázací, základní číslovky 11-100, nepravidelné tvoření plurálu podstatných a přídavných jmen, stupňování přídavných jmen, tvoření příslovcí, číslovky řadové Cvičení jazykové.

Online cvičení z francouzštiny Franina

Již v prvním díle se žáci seznámí s časováním pravidelných sloves 1. třídy v přítomném čase, s některými nepravidelnými slovesy, s otázkou, záporem, některými slovesnými vazbami, minulým časem (participe passé a passé composé s avoir) pravidelných sloves 1. třídy a blízkou budoucností Cvičení l - Espaces 1, p.148 . Classez les souhaits par groupes : Education, nature, politique, santé, social, sécurité le passé du subjonctif. Příklad: C´est dommage . que vous n´ayez pas pu je složený slovesný tvar, třeba jako passé composé. Stejně se skládá ze slovesa pomocného (avoir-être) , zde v subjunktivu. Jazyky se dají učit i zábavně! Důkazem je světová novinka ArchimedesCool, výuka jazyků s filmy. Vaším novým učitelem se stane John Travolta nebo jiný oblíbený herec. Z filmů ArchimedesCool si vybere každý, od dětí po seniory. S ArchimedesCool nebudete jen sledovat filmy s titulky, ale budete mít co do činění s rafinovaně propracovanou interaktivní metodou. Film. Gramatika: Présent + Passé composé - opakování Témata pro konverzaci, čtení a poslech: Slovní zásoba - nábytek, servírování, domácí činnosti Psaní: Krátké vyprávění podle komiksové ilustrac 9.A - práce na týden od 23. - 27.3.2020. Edufix.cz <info@edufix.cz> vzhledem k aktuální situaci související s uzavřením škol a vzhledem k dalším opatřením, která se každým dnem zpřísňují, jsme se rozhodli školám i studentům pomoci s výukou a přípravou na důležité zkoušky:. Přípravné online kurzy na Přijímací zkoušky na SŠ ZDARMA

Cílem kurzu je připravit studenty na získání certifikátu DELF úrovně B2. Přihlásit se do něj může každý, kdo si již osvojil základy francouzského jazyka (úroveň B1) a má chuť udělat si certifikát, který je mezinárodně uznáván Le passé composé / minulý čas složený (2) : volba pomocného slovesa a shoda příčestí minulého Aussi / non plus Zájmeno y Příslovce : déjà, encore, jamais, avant, après Trpný rod. Avant de commencer tes exercices, tu peux choisir ton niveau (collège, primaire, CE1, CM2, 6ème...) et ta rubrique (toutes les rubriques conjugaison , seulement la rubrique Participe Passé ). Tu peux aussi te tester dans toutes les matières et/ou dans tous les niveaux en n'effectuant aucune sélection minulý čas - le passé composé předmět přímý vztažná zájmena předložky některé formy podmiňovacího způsobu fonetika o student pojmenuje a popíše věci kolem sebe o požádá, popřeje Realizována PT výchova, Multikulturní výchova Slovní zásoba o číslovky od 100 - 1999 o obchody, výrobk

Francouzština online výukové materiály a zajímavosti z

 1. Asi to nejhorší, čím francouzština straší své zahraniční učence, jsou francouzské časy a časování francouzských sloves. Kdy použít passé composé, imparfait, passé simple nebo plus-que-parfait? A podobně v přítomnosti i budoucnosti
 2. , interakce Ž-Ž. Žáci pokračují v práci ve skupině - novou slovní zásobu si vyhledávají ve slovníku (mohou využít pravý sloupec poznámek pro překlad). Učitel se ptá na slovesa v otázkách, které mají žáci najít a podtrhnout. Žáci poté vypracují cvičení
 3. 5. La vie saine - donner des conseils. 6. La vie saine - écrivons un questionnaire. 7. Témoignage d'un centenaire - le passé composé des verbes conjugués avec « avoir ». 8. Handisport en France. 9. Je me suis levé à 9 heures - le passé composé des verbes conjugués avec « être ». 10. Qu'est -ce que tu as ? Jaké máš.
 4. Tajemstvím osvojování francouzské gramatiky je cvičení při psaní a poslechu, a to platí zejména pro zvládnutí mnoha předložek. Udělejte si zábavu sledováním francouzských pořadů a filmů nebo sbíráním francouzské knihy pro děti. Nečekejte, až k vám jazyk přijde! Rozdíl mezi French Passé Composé a Imparfait
 5. Les élèves doivent compléter un texte avec les verbes au passé composé. Les élèves plus avancés pourraient utiliser seulement les images de la deuxième page pour raconter l'histoire au passé composé.Si vous aimez cette fiche, vous pouvez en trouver d'autres sur le même sujet ic
 6. Nouveautés du site https://www.francaisfacile.com Calendrier : Noël Jeu du coffre ce soir, à partir de 20 h 05/12/2020 20:28 - Nouveau test de bridg : Système judiciaire - Lexique (**) 04/12/2020 07:29 - Nouveau test de astuce80 : Pronoms toniques (*) 03/12/2020 05:59 - Nouveau test de maitane : Adjectifs de nationalité (*) 02/12/2020 06:52 - Nouveau test de shmooutzy : Présent : verbes.

passé composé je pro appeler- j´ai APPELÉ. ACHETER -kupovat, SE LEVER - vstávat, SE PROMENER- procházet se. Má v infinitivu také němé e jako appeler, ale v písmu se zde střídá e za è. j´ach è tE. tu ach è tES. il, elle ach è tE. nous achetons. vous achetez. ils, elles ach è teENT. passé composé je pro acheter - j. Exercise. Complete the gaps with the imperative for the 2 nd person singular (tu). (parler/avec elle) ! [Talk to her!]|Present-tense form of the 1 st person singular. The pronoun is omitted.|We remove the er-ending and add e. (finir/ton exercice Pomozte studentům praktikovat, kdy používat reflexní slovesa ve francouzštině tím, že ilustruje příklady sloves používaných pravidelně a reflexivně 24 mars 2014 - Exercices Adjectifs Possessifs Httpcocinaenfranceswordpresscom. best ou optimal resume gallery exle resume ideas alingari - Jennies Blog - optimal.

Francouzština - passé composé(2

 1. Passé composé: j' Futur simple: je Imparfait: je 3. Réécris la phrase, remplace le mot souligné par un pronom. Je cherche un manteau. - Je LE cherche. J'aime bien cette robe. - Je trouve ce jean très bien. - Vous prenez ces bottes? - Tu veux essayer ce chemisier? - Vous voulez essayer ces chaussures? - Comment tu trouve.
 2. čtvrtek se blíží, a tak máte na e-learningu dva nové články o podstatném tématu - passé composé, které jsme v předchozí hodině brali (je to mezi nejnovějšími články napravo, příp. v sekci gramatika - slovesa). Podívejte se na to zejména vy, kteří jste chyběli, ale ani ostatní by se neměli bát si to zopakovat
 3. L'Accord du Participe Passé en Français Grammaire L'accord du participe passé en français est souvent une source d'erreurs pour les étudiants de français
 4. ulých časů passé composé a imparfait. Interaktivní test s hlasovacím zařízením. Úrověň B1. Poté je vloženo pět různých cvičení on-line na rozlišení těchto dvou časů. Práce je zakončena interaktivním testem s 10 otázkami s jednou správnou.
 5. Vážení studenti, připomínám, že byste si měli opakovat slovíčka z 1.lekce 2.učebnice. Dále cvičení z l.lekce s passé composé /a nezapomenout futur proche/
 6. čas le passé composé (zvratná slovesa) Student dokáže vést či zapojit se do jednoduché konverzace o bydlení, popíše místo, kde bydlí, dokáže vést jednoduchou konverzaci na každodenní témata, vyprávět o svých každodenních aktivitách, orientuje se v mapě Francie. 6 Jídlo, situace v restauraci, francouzsk
 7. Jul 6, 2015 - This Pin was discovered by EKlan. Discover (and save!) your own Pins on Pinteres

PASSE COMPOSE VS IMPARFAIT - tolearnfrench

Powerpoint Présentation modèle exemple - passé composé 22.10.2011 10:53 Jules César.ppt (197,5 kB) Úvodní stránka Novinky KROUŽEK FRJ SEKCE FRANCOUZŠTINA oddíl devoirs - obsahuje různé domácí úkoly a cvičení. oddíl chansons - odkazy na francouzské písničky Devoir - exercices passé composé, imparfait Zpracoval/a: AdamOb Pokročilost: pokročilí Sloveso Faire - cvičení Zpracoval/a: Nicolacie Pokročilost: začátečníci Budoucí čas- porozumění textu úkol Zpracoval/a: Nicolacie Pokročilost: začátečníc

PASSE COMPOSE TESTS - tolearnfrench

 1. F Slovní zásoba lekce 3 + gramatika dělivý člen str.24. Příprava na test Passé composé. RJ UČ str. 101/3.3: D učivo vloženo na classroom - nemáte-li heslo, kontaktujte d.kavkova@zspetriny.cz. Z Prostudujte si výběr z projektu Českého rozhlasu rozděleni svobodou - soubor Zem 9 Rozděleni svobodo
 2. iprojekt Ma chambre. vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovíd
 3. a) Už sešly dolů. (rod činný, passé composé) b) Už jsousnesenydolů. (rod trpný, čas přítomný). Trpnýrod je ve francouzštině častější než v češtině. Je to způsobeno tím, že francouzský slovosled je víceméně pevný; obvykle vyža duje podmět v čele věty
 4. Slovenská inzercia, Inzercia, hyperinzercia, inzeráty, bazár, predaj - lacno, súkromná a firemná inzercia zdarm
 5. Manipulace (praktická cvičení) Cíl gramatický - rozlišit případy použití passé composé a imparfait. Vzdělávací cíl v sobě zahrnuje např. znalosti o odlišném systému cizího jazyka od mateřského jazyka, kulturně-jazykové znalosti, tzn. reálie neboli poznatky spjaté s kulturou a historií jiného národa..
 6. 46 Ainsi que l'a fait observer M. l'avocat général au point 47 de ses conclusions, il convient de relever que, si le mécanisme spécifique prévoit que c'est la personne qui a l'intention d'importer le produit en question qui doit démontrer que l'obligation de notification a été remplie, cette disposition, en raison de l'utilisation de la voix passive dans la plupart des.

Francouzština — testi

 1. L Apport linguistique et culturel francais a l Europe; Du passé aux défis de l avenir. první. Lask: Plejada; Oficyna Wydawnicza Leksem, 2012. s. 235-242, 8 s. ISBN 978-83-60178-01-9. info; POUČOVÁ, Marcela. L image de Mauric Auguste Benovsky dans la littérature pour la jeunesse. In Miroslava Novotná Colette Gautier (eds.)
 2. Digitální učební materiály - DUMy ke stažení - vyhledávání - VeŠkole.cz. Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely
 3. Podívejte se, co Dáša Nováková (da_novkov) objevil(a) na Pinterestu - celosvětově největší sbírce oblíbených věcí
 4. v passé composé a ve futur proche a to jak v kladu, tak v záporu. Prostřednictvím cvičení v každé kapitole mají studenti možnost ověřit si naučenou látku a poté svoje výsledky porovnat s řešením
 5. ulého roku. 8 Člověk a jeho okolí, popis místa bydliště, bydlení, životní situace, sociální situace, volný čas, le passé composé, l'imparfait, vztažná a ukazovací zájmena
 6. le passé composé avec être et avoir. 2 décembre 2020 2 décembre 2020. Conjugaison du futur. 1 décembre 2020 2 décembre 2020. Grammaire - Guide FLE - GRAMMAIRE et CONJUGAISON [] Lien vers le site 1 [] Conjugaison - Guide FLE - CONJUGAISON [] Lien vers le site 2 [
 7. 22.1.2018 - Explore Alžběta Dřímalová's board FR QL2 - unité 2 on Pinterest. See more ideas about francouzština, novoroční předsevzetí, předsevzetí

Francouzsky-s-Irénou

Maturitní otázky - školní,profilové 1. Notre famille ( la définition du mot, le rôle de la famille dans la vie, les problèmes que l'on peut rencontrer dans les familles, la description de votre propre famille) et notre maison (la description de votre maison ou appartement, la description de votre chambre, les différents logements, les différences entre la vie en ville et à la. Minulý čas « le passé composé » Na CD audio nebo audiokazetách jsou dialogy, písničky, rozhovory, fonetická cvičení atd. DVD s autentickými dokumenty a scénkami, které navazují na témata v lekcích, je vhodným doplněním práce ve třídě. Oficiální stránky Vysoké školy chemicko-technologické - moderní vědecké instituce se špičkovým uplatněním absolventů Všechna další cvičení dokončit do 15. 4. Na mou školní e-mailovou adresu prosím zaslat aktivitu 2 (ve Wordu, ve formátu obrázku či dle možností), která bude hodnocena známkou s váhou 1. Pracovní list (aktivita 3) prosím taktéž zaslat na mou školní e-mailovou adresu (doplněnou přímo v

Quia - Le passé composé, l'imparfait et le plus-que-parfai

26-may-2017 - Explora el tablero Collège Salle de classe de Virginia Profe FLE, que 2681 personas siguen en Pinterest. Ver más ideas sobre Frances vocabulario, Uñas francesas, Clases de francés passé composé x imparfait passé récent časový výrazy a předložky neurčitá zájmena ukazovací zájmena budoucí čas prostý - le futur simple nepravidelná slovesa fonetika Receptivní řečové dovednosti student se zorientuje v obtížnějším textu týkajícím se běžných téma

Passé composé - Übungsköni

interaktivní cvičení - kvízy, křížovky, gap-filling testy, pexesa, přiřazování, třídění; v závěru každé lekce souhrnný test v podobě interaktivního kvízu; přidané dokumenty - přepisy poslechů, doplňkové texty a fotografie k francouzským reáliím, zajímavé odkazy na we Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 . Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace . Vzdělávací obor: Cizí jazyk - francouzský jazyk . Vyučovací předmět francouzský jazyk vychází z charakteristiky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, a dále rozvíjí průřezov

 • Ukrajinska kuchyne.
 • Bounty fotopast.
 • Sony xperia l1 kryty.
 • Steam klíče zdarma.
 • Piz buin cruelty free.
 • Klippan triofix se základnou.
 • Prim elton chrono.
 • Saprofyt.
 • Iphone hodinky damske.
 • Rakovina slinivky ve 30 letech.
 • Slaný dort pro chlapy.
 • Missandei.
 • Carrie kirsten song.
 • Norman atlas.
 • Harry potter jim kay.
 • Omar sharif knihy.
 • Email c z.
 • Nosit na přání přítele plenky.
 • Očkování proti rakovině děložního čípku vzp.
 • Autofolie ostrava cena.
 • Nejlepší zábavní park v čr.
 • Rozkroky slavných.
 • Benda trade.
 • Vlhkomilné traviny.
 • Punkce cysty vaječníku.
 • Curacao alkohol.
 • Umělý trávník na zeminu.
 • Jak se dabuje.
 • Irský chléb.
 • Shyby bolest predlokti.
 • Cites povinné doklady.
 • Eko semis.
 • Moučníky ze žloutků.
 • Pc hry ke stažení zdarma plné verze porse.
 • Únor 2019 pracovní hodiny.
 • Pokemon kostým.
 • Příprava na didaktický test z angličtiny.
 • Loreal colorista.
 • Důl františka karviná.
 • Peltierův článek ventilátor.
 • L lysin lékárna.