Home

Slunce pracovní list

Prezentace představuje žákům základní informace o Slunci a sluneční soustavě. Součástí je také pracovní list, který lze využít jako test znalostí, popřípadě jako náhradu sešitu k provádění zápisu učiva Učební materiál se skládá z prezentace a dvou pracovních listů. Prezentace seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o sluneční soustavě. Pracovní listy hravou formou žáky motivují k učivu a následně ho procvičují

Součástí je také pracovní list, který lze využít jako test znalostí, popřípadě jako náhradu sešitu k provádění zápisu učiva. Očekávaný výstup: vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období Slunce a sluneční soustava.do Pracovní listy slunce, strom a básnička Měsíce - KOMETKY - vybarvěte správná písmenka a utvořte slovo podle předlohy. Přidáno 23. 3. 2020, autor: Irena Zavadilov Spí a spí, slunce spí, kdo ho asi probudí? My si na něj zavoláme, tím sluníčko přivoláme. Vstávej slunce začni hřát, my si s tebou chceme hrát. Pohybová hra Děti jsou v kruhu, jedno dítě - sluníčko uprostřed - na bobečku naznačuje spánek. Ostatní chodí do kola spí a spí šeptem my si na [ Pracovní list č. 5: Oběh Země kolem Slunce Pracovní list č. 6: Rotace Země, měření času Pracovní list č. 7: Měsíc. Meteorologie a klimatologie. Pracovní list č. 1: Chemické složení atmosféry, vertikální členění atmosféry Pracovní list č. 2: Sluneční záření, teplota vzduchu, tlak vzduchu, vít

ekosystém les pracovní list - Hledat Googlem | kantorský

7. Vesmír a Slunce Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpo čtem České republiky Slune ční soustava slune ční soustava má 8 planet Merkur, Venuše, Zem ě, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun krom ě Merkuru a Venuše mají ostatní planety jednu či více ob ěžnic - měsíce ve slune ční soustav ě obíhají po protáhlých drahách pracovní list Metodický a didaktický komentář: Žákům rozdáme pracovní list s tabulkou a příklady. Po správném vyřešení příkladu, žák najde výsledek v tabulce a dostane jedno písmenko do tajenky. Takto pokračuje dále, až nalezne požadované slovo. Příklady a tajenku lze libovolně obměnit Gravitace - pracovní list : 5. VY_32_INOVACE_12_32.pdf (175921) VY_32_INOVACE_12_33: Země v přímém přenosu - pracovní list : 5. VY_32_INOVACE_12_33.pdf (173350) VY_32_INOVACE_12_34: Atmosféra - pracovní list : 5. VY_32_INOVACE_12_34.pdf (220214) VY_32_INOVACE_12_35: Počasí a podnebí - pracovní list : 5. VY_32_INOVACE_12_35.pdf.

PRACOVNÍ LIST Fotografie zatmění Slunce. NÁROČNOST ÚLOHY: Pokud s dalekohledem nepracujete, namiřte jej mimo Slunce, buď do země, nebo do míst na obloze, mimo denní dráhu Slunce. POPIS ÚLOHY: Zatmění Slunce je jev, ke kterému dochází ve chvíli, kdy se dostane Měsíc mezi Zemi a Slunce. V praxi mohou nastat 4 různé typy. Úplná, prstencová, hybridní a z české republiky viditelná zatmění Slunce mezi lety 1971 - 2060. Nejbližší zatmění, perioda Saros, čtyři druhy zatmění, proč zatmění pozorovat Pracovní listy 1. Vstoje, volnou rukou, sledujte uvolnění ramenního kloubu a odvahu vyplnit plochu nepřerušovanou čarou. Motivace: myška hledá úkryt. Říkadla: Utíkejte myšky, myši, kočka už váš [] Sedmero krkavců Jeden muž měl sedm synů, ale žádnou dcerku a tu si velmi přál. Nakonec přišla jeho žena opět do. 2. Uvědomění: učebnice + pracovní list č. 1, pracovní list č. 2 Číst v učebnici na str. 16 - 17 a zároveň vyplnit pracovní list č. 1 Společná kontrola. Pracovní list č. 2 - práce ve dvojici 3. Reflexe: záznamový list Žáci vyplní záznamový list a nalepí jej do sešitu. Společná reflexe Přílohy a zdroje SLUNCE A SLUNEČNÍ SOUSTAVA. Básnička Sluníčko: děti sedí kolem žlutého kruhu z textilu; říkají básničku a trhají ze žlutého papíru proužky - paprsky, které dávají okolo kruhu (trhání papíru, využití říkadla při výtvarné činnosti, přednášení říkadla zpaměti). Sluneční skvrny (pracovní list s.

Pracovní listy ukrývají 8 živočichů žijícíchna lukách(př zmije obecná,mlok skvrnitý,krtek obecný....Žáci mají za úkol,do připravených rámečků nakreslit... vložil: petinav. 4. vloženo: 11.12.201 SLUNCE, NAŠE POČASÍ Pracovní list 2 a 3, animace - Sluneční záření. Žáci dostanou do trojic pracovní list 2 a mají za úkol ho vyplnit. Pak následuje krátká diskuze nad výsledky. Vystříháme jednotlivé díly z pracovního listu 3 a skládáme obrázek společně nebo ve skupinách

Žáci si uvědomí, s jakou intenzitou se symbolika Slunce objevuje i v každodenním životě současného moderního člověka. Papír, psací potřeby, pracovní list 2. Co všechno je lžička Slunce jako symbol - literární a dramatická aktivita Foto archiv Sluňákov Pomůcky: 3 podložky, 3 pracovní listy a filtrační papíry, 3 nádoby s vodou, 2 židle, sáčky cukru, PET láhev s kávou (rozpuštěnými minerálními látkami), vitaminové nebo mentolové bonbony (zabalené), oboustranná páska, nůžky, obrázek slunce, 3 karty s označením vzduch/O2, CO2, H2O, 2x kořen, 2 1. Denní režim - pracovní list 2. Časová osa 3. Učení a volný čas 4. Střídání ročních období 5. Péče o zdraví 6. Voda PL 7. Ryby - pracovní list 8. Vzduch 9 Pracovní listy k zopakování a procvičení učiva Vesmír. Slunce je středem sluneční soustavy, obíhá kolem něj 8 planet. Vyhledej a napiš je: Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun A 5. Očísluj názvy planet tak, jak jsou vzdáleny směrem od slunce pracovní list. Přihlásit se. Úvodní stránka; Inspirujte se množstvím kvalitních digitálních učebních materiálů. 1 100x. 2. Pohyb Země kolem Slunce - pracovní list 10 - 5. ročník . pracovní list. Stupeň: Základní 1. stupe.

pracovní list • Autor: Miroslava Hrstková • řezen 2012 • 4. ročník • Český jazyk • Škola: Základní škola, hrudim, Dr. Peška 768 Neberte oknům světlo! (Část z článku MRAKODRAPY Ondřeje Horáka v časopise abc, prosinec 2008, obrázek Klipart Pracovní list navazuje na lekci, ve které se věnujeme skloňování zvířat, nejprve 4. pád, pak 7.pád. Zvířata jsou vybraná podle toho, aby byla ve stejném rodu a vzoru, například tedy: kočka, koza, žába, kráva (1.pád) ---- kočku, kozu, žábu, krávu (4.pád) V jiné lekci pak probíráme například: ovce, opice, slepice ----- ovci, opici, slepici Jazykové kritérium je. Pracovní list Zatmění Slunce . Úvod K zatmění Slunce dochází, pokud Měsíc prochází mezi Zemí a Sluncem. Část Země je v tuto dobu ve stínu měsíce. Zatmění. Otevřete i simulaci. 1

Slunce a sluneční soustava - Digitální učební materiály RV

 1. Pracovní listy; Praktické úlohy > Pracovní listy > PRACOVNÍ LIST Fotografie zákrytů těles sluneční soustavy. Může se jednat o zatmění Slunce i o zákryt planety planetou, zákryt měsíce planetou (například zákryt měsíce Io Jupiterem), zákryty planet Měsícem atd. Zatmění Slunce jsou poněkud specifické zákryty a.
 2. Pracovní list č. 2: Planety Sluneční soustavy . READ. Sluneční soustava: vznik asi před 4,6 miliardami let z rotující mlhoviny shlukováním plynů a prachu. díky vlastní gravitaci. v centru vzniklo Slunce, ze zbytku materiálu, který začal kolem.
 3. Pracovní list. Cv. 1. Poseidón bůh moře. Héra manželka nejvyššího boha. Zeus bůh nebe a země. Afrodíta bohyně lásky a krásy. Hermes posel bohů. Hádés bůh podsvětí. Artemis bohyně lovu a vládkyně přírod
 4. PRACOVNÍ LIST - NÁPOVĚDA 1) ZATMĚNÍ SLUNCE A MĚSÍCE VIRTUÁLNÍ NÁSTROJE: A) Zatmění Měsíce, Slunce (flash soubor - podrobná srozumitelná animace popisující zatmění Měsíce a Slunce B) Zatmění Měsíce, Slunce (flash animace) - pohybová ukázka průběhu zatmění Měsíce TEORIE: Zatmění Slunce nastane, když nám.
 5. (Czech) Join Paxi as he explores why we have day and night, and learn why the Earth has seasons

Planety sluneční soustavy - Digitální učební materiály RV

Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo fyziky určené pro žáky 6. - 9. ročníku. V této části se nachází učivo fyziky z 9. ročníku (prezentace, zápisy do sešitu, dále pak zadání samostatných úkolů určených k procvičování jednotlivých částí daného učiva, také jsou zde uvedeny i nejčastější otázky ze zadání písemných prací) Slunce - planety pracovní list ID: 525037 Language: Czech School subject: Prvouka Grade/level: 3 Age: 9-10 Main content: Slunce Other contents: Planety Add to my workbooks (1) Download file pdf Embed in my website or blog Add to Google Classroom Add to Microsoft Teams Share through Whatsapp

stopy zvířat | prvouka - zvířata | Pinterest

Pracovní list - úvod do navigace - oběh Země kolem Slunce - ŘEŠENÍ 1. Napište s přesností na minuty dobu oběhu planety Země kolem Slunce. 365 dní, 5 hodin, 45 minut 2. Jak nazýváme dobu oběhu planety Země kolem Slunce? a. siderický rok b. rotační rok c. referenční rok d. hvězdný rok 3 Publikace má očíslované jednotlivé pracovní listy přímo před zadáním úkolu, kdy ve většině případů platí co strana, to jeden pracovní list. Občas se objeví pracovní list na 2 strany - například při skládání puzzle, kdy na jedné straně najdete dílky k vystřižení a na druhé straně text se zadáním a obrysem. Pracovní listy se zvířátky z aplikací EDA PLAY - omalovánky, bludiště, vystřihovánky a spojovačky. Stáhněte si pracovní listy v PDF (můžete zvolit formát A4 nebo A3), vytiskněte je a procvičujte s dětmi vytváření zrakových představ a motoriku i mimo tablet ZŠ Zlín, Nová cesta 268, Štípa. Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 10231947

Slunce a sluneční soustava - Školáci

 1. Pracovní list navazuje na lekci, ve které se věnujeme skloňování zvířat, nejprve 4. pád, pak 7.pád. Zvířata jsou vybraná podle toho, aby byla ve stejném rodu a vzoru, například tedy: kočk a, koz a, žáb a, kráv a (1.pád) ---- kočk u, koz u, žáb u, kráv u (4.pád) V jiné lekci pak probíráme například
 2. PRACOVNÍ LISTY, TEXTY, Slunce uţ více h eje. Dny jsou delší. V potoce je mnoho vody. Tráva se zelená a roste. Zaínají kvést snţenky i petrklíe . Ptáci se vracejí z jihu. Vely vylétají z úl a bzuí. (Rosecká, Procházková, 2012, s. 66) Úkol 2. Napiš, kolik v t má text _____.
 3. Pracovní list vhodný pro předškoláky. Angličtina pro děti - Anglická křížovka III. Víš, jak se řekne dům, zebra, duha, kočka a otázka anglicky? Pokud do křížovky doplníš tyto správné anglické výrazy, dozvíš se tajenku. Vybarvování - Kůň Dokresli a vybarvi koně. Pracovní list - Spoj obrázek květin se svým stíne
 4. > Vytiskněte každému žákovi pracovní list. > Připravte si pro sebe příběh O Slunečníku a Měsíčníku (je v pracovním listu). > Připravte si 2 rostliny stejného druhu. > Z listu papíru A0 (fl ip chart) vystřihněte tvar Slunce a Měsíce. > Pokud v lekci využijete fotoaparát, připrav-te si ho. POSVIŤME SI NA ROSTLIN

PŘÍMOČARÉ ŠÍŘENÍ SVĚTLA - PRACOVNÍ LIST 1. Napiš, čím se zabývá optika. Optika je nauka o světle a světelných jevech. 2. Vysvětli, co je zdroj světla a jaké dva druhy zdrojů světla znáš? Těleso, ve kterém světlo vzniká a které ho vysílá do okolí. Bodovýzdroj a plošný zdroj. 3 Planetárium Praha Pracovní list pro ŽÁKY největší teplotní rozdíly (- 180 °C až 430 °C) nejrychlejší oběh okolo Slunce (88 dní) po Slunci a Měsíci nejjasnější objekt na obloze Jitřenka / Večernice nejteplejší planeta skleníkový efekt Phobos a Deimos (Strach a Hrůza) Olympus Mons nejkrásnější prstenc PRACOVNÍ LIST 14 VÝZNAMOVÉ POMĚRY MEZI VĚTAMI HLAVNÍMI Podtrhni spojovací výrazy mezi VH a urči významový poměr mezi VH: 1) Vyšlo slunce a příroda se probudila. 2) Nejen že si odřel koleno, ale i ruku si zlomil. 3) Buď se mnou půjdeš, nebo nepůjdu ani já. 4) Zapomněla jsem zalít květiny, a proto mi zvadly PODSTATNÁ JMÉNA - ROD STŘEDNÍ . Jméno: 1. Doplň I-Í, Y-Ý, zdůvodni správným tvarem. bušit kladivy: městy : velká vítězstv -> pod ko

Pracovní listy slunce, strom a básnička Měsíce - KOMETKY

Přehled planet. Na formátu A4 najdete 4 kolečka s planetami (př.Venuše je druhá planeta od Slunce. Vybarvi růžovou.), které si vystřihnete, dopíšete názvy planet, vykreslíte a přehnete napůl.Poté poloviny koleček postupně slepujete Pracovní list pro nejmenší dětské návštěvníky vychází z drobné zajímavosti - na jednom z reliéfů vnějšího obložení loretánské kaple je v průvodu Tří králů, přicházejících poklonit se narozenému Spasiteli, zobrazena také opička, která tahá jednoho z králů za suknici

Sluníčko - Předškoláci - omalovánky, pracovní listy

PRACOVNÍ LISTY PRACOVNÍ LIST č. 26 KE CVIČENÍ: Psychologické prostředky vhodné k redukci bolesti Masáže jsou oblíbenou technikou, kterou pacienti velmi chválí. Moře se uklidnilo azase vyšlo slunce - dlaně pohladí záda a krouživými teplým Země jako vesmírné těleso . Vesmír:-vesmír lze definovat jako soubor všech kosmických těles, které na sebe vzájemně působí-stáří odhadováno na 15 - 18 mld. let, nejuznávanější teorie vzniku: VELKÝ TŘESK, odhadovaná velikost 20 mld. světelných let-světelný rok: vzdálenost, kterou urazí paprsek světla za jeden rok.

Meteorologie - pracovní listPro Šíšu: Pracovní listy POZNÁNÍ | pomůcky do školy

E-GEO - soubor pracovních listů do zeměpis

KONCEPT MATURITNÍHO OKRUHU K ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Stránka 1 z 3 / O milionáři, který ukradl slunce Co potřebuji ke studiu/přípravě: studijní příručky z jednotlivých ročníků (Český jazyk a komunikace, Literatura, Kapitoly z literární teorie), poznámky z výuky (sešit), vypracovanou interpretaci, popř. internet Jakou má zkouška. Pracovní list . Jiří Wolker. a jako slunce a měsíc z obou stran. paprsky lásky a úrody vjíždět do jejích bran. V tu chvíli Antonín, topič mozolnatý, poznal těch dvacet pět roků u pece, u lopaty, v nichž oči mu krájel plamenný nůž Na kterou světovou stranu směřuje stín při východu slunce? 2. První planeta od Slunce se jmenuje? 3. Jak říkáme měsíční fázi, při které vidíme celý Měsíc na obloze? Pracovní list č. 10 - Přírodověda 4. ročník - řešení Hádanky a křížovky k procvičování a opakování učiva - ZEMĚ VE VESMÍRU 1 Vypracuj pracovní list - pracovní list. Sešit English a pracovní list prosím vyfotit a poslat do pátku 25. 9. Děkuji. Prvouka 22.9. Abychom neměli velký skluz, tak i z prvouky si uděláme pár úkolů. Vypracujte si v pracovním sešitě strany 8 a 9. Dále na str. 10 cvičení 10 a na str. 11 cv. 11 a 12

Pracovní list 1. Zorientujte se, kudy povede naše trasa a podle chodu slunce po obloze určete sever, jih, východ a západ. Počáteční písmena světových stran (S, J, V, Z) zapište na vyznačené místo u obrázku. V prostorách oploceného školního hřiště s družinou najděte cedulku s logem školy, písmenem a číslicí Pracovní list: Světelné jevy 1. Zakroužkuj červeně písmeno u zdrojů světla a modře u těles osvětlených. 2. Vyber z uvedených možností správnou hodnotu rychlosti šíření světla v prostředí vakua: - nakresli vzájemnou polohu Slunce, Země a Měsíce při tomto jevu. 10. Zakresli do jednotlivých kotoučků žlutou a. Pracovní list VL 03 - Implikace a Ekvivalence Definice: Příklad 1: Rozeberte všechny možnosti, které mohou nastat u výroku Jestliže vyhraju ve sportce, koupím manželce kožich a zkuste u každé rozhodnout, zda autor výroku lhal nebo ne. 1 Viry a bakterie - pracovní list - řešení 1/ Zakroužkuj správnou odpověď: Bakterie, které zajišťují rozklad organismů se nazývají: a) škodlivé b) užitkové c) půdní 2/ Vzdušný obal se nazývá (zakroužkuj): a) hydrosféra b) atmosféra c) biosféra 3/ Zakroužkuj ty nemoci, které jsou způsobeny viry

Zeměpis :: ZÁKLADNÍ ŠKOLA HULÍN

Jan 10, 2016 - slunce prvouka pracovní list - Hledat Google Pracovní list (V.) Předmět: Český jazyk a literatura Ročník: osmý (8. B) Opakování vzdělávacího celku: shrnutí probraného učiva 1. Větný celek Paprsky vycházejícího slunce protínají les v ostrém úhlu, a tak spoluvytvářejí nádherný obraz světla a stínu tvoří: a/ 2 věty hlavní a 1 věta vedlejš — FYZIKA 9.ročník - Všem, kteří poctivě pracovali v čase distanční výuky děkuji a chválím. Ti co IV. čtvrtletí nedělali nic ( neboť nemám žádný důkaz - pracovní list, popř. poznámky ze sešitu ) samozřejmě nechválím ( myslím, že některým se jejich pasivita odrazí na hodnocení - což je úplně zbytečné ) Chválím i ty, co se vzpamatovali za minutu 12. Určení směru podle slunce Východ a západ. Světové strany se nejsnadněji určí východem a západem slunce, jelikož vychází na východě a zapadá na západě. Jedná se však o hrubé odhadnutí směru, které je přesné pouze v den rovnodennosti, kdy je den stejně dlouhý jako noc

VY_32_INOVACE_12_2 Přírodověda 1

Title: Zobrazení čočkou - pracovní list Author: Ing. Jiřina Ovčarová Subject: DUM III/2 Fyzika č. 6 Keywords: čočka. spojka, hranol, rozptalyka, oko, sítnic (zářivka, Slunce) Světlá nebo tmavá barva? Většina těles světlo nevyzařuje. Tato tělesa se liší tím, zda světlo pohlcují nebo odrážejí. Světlo dobře odrážejí tělesa lesklá, hladká a světlá. K takovým tělesům patří například Měsíc, zrcadlo, vyleštěný plech

PRACOVNÍ LIST Fotografie zatmění Slunce - zcu

8 Řešení - Pracovní list: Slunce a Sluneční soustava 1. úkol: Z přeházených písmen sloţ vhodnou odpověď na otázku. a) Jméno hvězdy, kolem které obíhají planety Slunce květina motýl kámen písek strom člověk řeka skála brouk pták 8. Dopl ň klí čová slova _____ vznikl rozpadem _____ těl rostlin a _____ a činí půdu _____. živo čich ů humus úrodnou odum řelých Neziva priroda opakování_pracovní list Author Pracovní list vychází z knihy Rostlinopis autorů Jiřího Dvořáka a Alžběty Skálové. Vydalo nakladatelství Baobab v roce 2012. Sinice žijí ve vodě i na souši. Našli bychom je dokonce i v zoologické zahradě. Přečti si o tom: Sinice a lenochod Lenochod má sinice. Sinice mají lenochoda. Ale pěkně od začátku POHYBY ZEMĚ - OBĚH ZEMĚ OKOLO SLUNCE (revoluce) Země jako jedna z devíti (10) planet Sluneční soustavy obíhá okolo Slunce. Oběžná dráha se nazývá orbita a má tvar elipsy v jejímž jednom ohnisku leží Slunce. Země se pohybuje kolem Slunce průměrnou rychlostí 30 kilometrů za sekundu

Nápady do školky: Karty - názvy planet (+ Slunce)Inspirace pro děti a rodiče v době uzavření MŠFotografii Archives - Předškoláci - omalovánky, pracovní

Fotografujte profil z místa vnì sondy, aby slunce svítilo do zad fotografa a osvìtlovalo pøímo pùdní profil. Pokud jste pùdní profil získali vyvrtáním, vyfotografujte jej rozložený na igelitové plachtì s pøiloženým mìøítkem. Nulová hodnota by mìla odpovídat úrovni zemského povrchu, tj. PRACOVNÍ LIST 22 pracovní list Látka a t ěleso, vlastnosti látek k prezentaci 2 23 pracovní list Sm ěsi, odd ělování složek sm ěsí k prezentacím 3,4 24 pracovní list Roztok, složení roztok ů k prezentaci 5 25 pracovní list Voda k prezentaci 6 26 pracovní list Atomy, ionty k prezentaci

Zatmění Slunce Slunce Na obloze Astronomický

Podívejte se na videa o Velkém Třesku, Slunci a zatmění Slunce ZDE, ZDE a ZDE; doplňte zápis, text najdete na str. 23-24 v učebnici nebo se můžete podívat na prezentaci v souborech; v prac. sešitě doplňte na str. 14 cv. 1 a 2; V pátek 13. listopadu mi prosím pošlete písemné opakování. Pracovní listy ani sešit mi neposílejte Pracovní list č. 3 Měření času Úkol 1: Přírodní sluneční hododiny Doba: několik hodin Pomůcky: kůl, tyč, sluneční hodiny, hodinky Postup: Při odchodu na vycházku za slunečného počasí nalezneme tenký kmen stromu, sloup nebo zabodneme do země kůl Pole vpravo ukazuje všechny části dne (východ, západ slunce, soumraky, magické hodiny, čas, kdy nastávají a jejich doba trvání) 2. Co je co? V dolní části webové stránky si pozorně přečti vysvětlení všech používaných pojmů. Stručně tedy vysvětli co je: Východ a západ slunce Měsíc a Slunce (2.41) Město při bouři (3.28) Město se probouzí nad ránem (2.03), Město se probouzí nad ránem (2) Minas Tirith - Město, které mě okouzlilo (2.26) Místo duševního odpočinku (3.30) Místo, které se mi silně vrylo do paměti (2.93) Místo na Červenohorském sedle (3.88

podložka (ochrana pracovní plochy) olejové nebo voskové pastely nůžky lepidlo kousek pletiva, jemné struhadlo, strukturovaná textilie, deska sada desek FISKARS Provedení Kancelářský papír navlhčíme a zapouštíme vodové barvy Pracovní list Jméno a příjmení:_____ Datum:_____ 1. Do křížovky vepiš vyjmenovaná slova po M. V políkách se šipkou je tajenka. Tajenkou je rovněž vyjmenované slovo po M. Vyjde všeobecný název pro komáry, mouchy, vely, brouky a jiné tyto živoichy. TAJENKA_____ 2

Zdravím. Tento týden nás čeká poslední téma související s atmosférou - podnebí. Prosím, vytiskněte si tento PRACOVNÍ LIST (Podnebí), vyplňte a nalepte do sešitu.Poté mi opět pošlete na e-mail do neděle 29.11.. V prac. listu jsou některé odkazy, které vám pro jistotu dám i sem Jméno a příjmení: Třída kapsář sáček na přezůvky penál pastelkovník obal na svačinu sešit zápisník zástěrka pracovní list návleky na boty. Pro mazlíčky. Ofsetový tisk autorské grafiky ve fluorescenční barvě, takže žlutá opravdu svítí. Instatní slunce do každého temného kouta, do každého Název: SLUNCE M - pracovní list, samostatná práce žáků malá násobilka Časová dotace: řešení cca. 30 minut • kopie pracovního listu pro každého žáka • žáci vypočítají příklady a na správných místech je vymění za písmena • žáci sami musí odhadnout, kam se hodí číslo a kam písmeno (na volné linky patř Pracovní list slouží jako inspirace pro různé úkoly s tématem vypravování. Všeobecný úvod 1. Co je pro správné a přehledné sepsání vyprávění nezbytné? Klíčová slova pro danou (nejen) prázdninovou činnost: krém, slunce, lehátko. 5. Klíčová slova pro danou (nejen) prázdninovou činnost: voda, kruh.

Kamarádi - déšť, vítr a mrak - Předškoláci - omalovánky

Omalovánky, pracovní listy a výtvarné tvoření s tématikou Tří králů. Pracovní list převzat se svolením z časopisu DUHA (číslo 9/2016) Antistresová omalovánka z redakce Karmelitánského nakladatelství (Vymalovánky o narození Ježíše) Omalovánka, autorkou je Soňa Häusl-Vad, katechetka a ilustrátorka Pracovní list: Vítězslav Nezval - Blíženci. Vložil: admin Dub - 3 - 2013 0 Komentářů. Český jazyk a literatura. Pracovní list Vítězslav Nezval. Blíženci Výňatek. Umělecký text Jaro. Slunce hrá na andělské trouby. jak starý kejklíř na mandelince Slunce - hvězda, kterou máme rádi (YouTube) Povídání s hvězdičkou (YouTube) Pracovní listy. Připravili jsme pro vzdělávání vašich nejmenších pracovní listy, které si můžete stáhnout a vytisknout. Název Velikost souboru; Pracovní list - Hvězdičky.pdf: 144 kB Jazyk - obrázky/předměty: zvířátka, díra, okno, počasí, slunce, sluníčko Pohybová aktivita / Hra Jazyk - akce: lézt (dírou, oknem), pršet, zmoknout, uschnout, na sluníčku Pracovní list 1 - popis, diskuse, používání cílového jazyka Pracovní list 2 - Dokresli zvířátka

pracovní list -MAYOVÉ, INKOVÉ Jak se nazýval bůh Slunce?.. Kterou plodinu považovali za božskou?.. Úkol mimo videa: Který stát má na vlajce tento znak a co má tento znak dle legendy symbolizovat? Author: Bára Slabová Created Date: 4/24/2020 1:38:39 PM. Pracovní list v ychází z knihy Rostlinopis autorů Jiřího Dvořáka a Alžbět y Skálové. Vydalo nakladatelst ví Baobab v roce 2012. Lišejníky Rostlinopis pracovní list Přečti si povídání o lišejníku. 7 O tá z k y Lišejník Lišejník je jako vajíčko: celek uhnětený ze dvou odlišných, a přitom nepostradatelných půlek Země ve vesmíru - Tematické simulace a metodické listy k tématům - oběh Země kolem Slunce a rotace Země, Měsíc, zatmění a slapové jevy apod. Interaktivní mapa The True Size of - skutečná velikost jednotlivých států. Pracovní list k vybarvení si můžete stáhnout na. Země v pohybu - pracovní list (str. 34 - 40) Jméno: 1. Kterým směrem se Země otáčí kolem své osy? 2. Zajímavost: Jakou vzdálenost překoná za jeden den člověk, který žije v České republice, díky otáčení Země kolem své osy? Jakou rychlostí se při tom pohybuje? 3. Proč se střídá bílý den a noc? 4

Vesmír - RV

Od 30. 11. 2020 probíhá prezenční výuka žáků 5. ročníku ve škole. Vyučovací předměty budou vyučovány dle rozvrhů, které byly platné od začátku školního roku. Aktuální rozvrh je k dispozici na škole online. Od středy 14. 10. 2020 probíhá distanční výuka, žáci mají on line konference dle níže přiloženého rozvrhu, další práce je zadána během online. Číslo a název : Datum ověření: Ročník: Název DUM: Autor: Typ souboru a stažení: VY_52_INOVACE_01: 12.9.2011: 4. a 5. r: Podmínky života na Zemi: Miroslav. V češtině se astronomické pojmy vnitřní a vnější planety používají ve dvou významech: . V prvním významu se označení vnitřní planety používá pro planety, které mají pevný povrch, žádný nebo relativně tenký plynný obal a malý počet měsíců (popř. žádný měsíc); pro tyto planety se také používá označení terestrické planety Pracovní list k seriálu irdwatching Díl C Kdy zpívá? v noci 2 hodiny 1 hodinu při východu slunce Svá první pozorování tažných ptáků každoročně ukládáme na avif.birds.cz. Do poznámky uvedeme první pozorování. Začátek zpěvu ptáků se řídí množstvím světla, které se se mění během roku Pracovní list SAVCI JMÉNO: 1. Vyber znaky, které jsou typické pro většinu savců: a) většina savců rodí živá mláďata, která sají mateřské mléko b) většina savců klade vejce, ze kterých se pomocí vaječného zubu líhnou mláďata c) u savců dochází k vnitřnímu oplozen

Pracovní listy ze zeměpisu- Holubec 6. ročník Tvar a rozměry Země (TVARZ.bmp) o Tvar a rozměry Země o Světové strany Pohyby Země (POHYBY.bmp) o Kolem osy o Kolem Slunce o Kolem jádra Galaxie o Roční období Sluneční soustava (SOUSTAV.bmp) o Družice Země o Slunce a vesmír o Sluneční soustava o Šifr Slunce už nesvítí, hvězdy už nezáří, odešli k lékaři milenci dva. Tam nevede cesta bílá a měkká, tam se jde po schodech z kamene a v čekárně se čeká, až dveře strašlivě zavřené se otevrou pohledem žlutým a kosým a řeknou: Prosím! Lékař měl ruce z karbolu a slova z ledu: Nemocné ženy léčit nedovedu NEŽIVÁ PŘÍRODA - PRACOVNÍ LIST VY_32_INOVACE_ 43PR5 Název: Opakování učiva o neživé přírodě Předmět: Přírodověda Ročník: 5.ročník Potřeby: pracovní list Autor: Mgr. Štrosserová Datum: 8.10.2011 Metodika: Pracovní list slouží kopakování učiva o neživé přírodě, lze využít pro samostatnou práci žáků Pracovní list - 8. ročník Zápis do literárního sešitu: KAREL HYNEK MÁCHA (1810 - 1836) -vystudoval práva, hrál jako ochotník v divadle (zde se seznámil s Eleonorou Šomkovou, matkou Máchova syna Ludvíka)-rád cestoval, většinou pěšky, fascinovaly ho hrady a zříceniny Dílo: lyricko - epická skladba Máj Loupežník Vilém zabije svého otce, protože svedl jeho. let od Slunce. 4. Vesmírné objekty se pohybují na základě několika fyzikálních zákonů nebeské mechaniky. Vesmírná tělesa na sebe působí v souladu s Newtonovým gravitačním zákonem. Autorem 3 dalších pracovní list Created Date

 • Isola asfaltové šindele.
 • Bratři z donucení csfd.
 • Závodní dron set.
 • Jak psát čísla na notebooku.
 • World trade center jak to bylo.
 • Bublimo sirup kofola.
 • Hvozdík kartouzek pěstování.
 • Prikazova ekonomika.
 • Frida kahlo.
 • Hejtování wikipedie.
 • Jednoduchá háčkovaná deka.
 • Endometrioza a kojení.
 • Jurský park zánik říše.
 • Pizza jižní.
 • Cukrářské barvy ve spreji.
 • Jak vyčistit koberec vanishem.
 • Škoda furgonet.
 • Rotamatic cena.
 • Mplayer.
 • Výuka češtiny pro vietnamce.
 • Označení dynamiky silně.
 • Canon 5d iii vs canon 6d.
 • Neostomosan slepice.
 • Vyhledávání v textu zkratka.
 • Zlata mince privesek.
 • Koutule domovní.
 • Komíny letovice recenze.
 • Aikido praha 4.
 • Klonové války film online.
 • Omar sharif knihy.
 • Kabrhelová neckář.
 • Kruhova kompozice.
 • Buněčný genom.
 • Český svaz chovatelů masného skotu.
 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 100.
 • Schodišťová deska.
 • Kuchyňská dvířka třešeň.
 • Cena pečiva.
 • Privátní wellness český krumlov.
 • Ocelové schodiště.
 • Alo diamonds nausnice.