Home

Keltové

Keltové a jeden z jejich kmenů - Bójové (v překladu Strašní) - to jsou první obyvatelé naší země, které umíme pojmenovat. Objevili se u nás kolem roku 400 před naším letopočtem, během doby železné. Bývali až 170 cm vysocí, světlovlasí, modroocí Keltové byli úspěšní pěstitelé zemědělských plodin a chovatelé dobytka. Obdivuhodné vyspělosti dosáhli v řemeslech, hlavně zpracování a obrábění kovů, zvláště železa, v hrnčířství a šperkařství (výroba emailových a kovových šperků). Jejich výrobky byly oblíbeným obchodním artiklem Keltové se pokládali za potomky bohů, nápady, někdy se inspirovali antikou, rozvinuli do takové dokonalosti, že některé, aniž to víme, používáme i dnes. O Keltech se dnes hovoří jako o zakladatelích evroé civilizace

Keltové je tu získávali hlavně z náplavů potoků. Z areálu města Jílového a okolí bývají již od 18. století uváděny jednotlivé nálezy statérů, ale i třetinek a osminek zlatých mušlovitých mincí. I když oblast Jílového nebyla v pravěku téměř osídlena, bylo to právě sídliště Keltů, které bylo. Jako keltské náboženství se označují polyteistické kulty starověkých Keltů, zaniklé po rozšíření křesťanství v západní Evropě na konci starověku a na počátku středověku. Keltové je souhrnný název pro etnika rozšířená ve starověku prakticky po celé Evropě, odkud byli postupně tlakem germánských kmenů ze severu a Římské okupace na jihu vytlačováni do severozápadní Evropy, od Británie po Skotsko. Původně to byly velmi bojovné kmeny, jež. Kde bydleli Keltové? Jak říká jistý archeologický bonmot - v pravěku lidé buď jenom žili, nebo jenom umírali - to proto, že z některých období se archeologům daří odkrývat pouze pohřebiště, a v jiných naopak sídliště Playlist: http://tinyurl.com/yd5nekl Keltové byli velmi zajímavý národ. Přišli na naše území asi 400 let před Kristem a znali kolo i hrnčířský kruh.

Keltové. Střihy oblečení a obuvi. KELTSKÁ OBUV - Předkládáme vám střih na dvě různé botky. Obě rekonstrukce vycházejí z nálezů na pevnině. Horní boty se používaly v 6. století př.n.l., spodní jsou známé špičaté kletské střevíce. Jako materiál použijte kůži, podrážku je třeba vyztužit podešví Keltové na našem území: Žák: - na vybraných příkladech porovnává a hodnotí způsob života a práci předků v minulosti a současnosti - pracuje s časovými údaji k pochopení vztahů mezi dějí a jevy - informace o historických pramenech vyhledá v knihovnách, muzeích, encyklopediích, na internet

Keltové - Historie Česka pro školák

Keltové po sobě zanechali místní názvy, nápisy a jména osobností. Jejich jazyk, keltština, je zrozený z indoevroé větve. Původní domovem bylo pravděpodobně jižní Německo a Čechy. Na počátku 3. tis. př. Kr. to byla jen malá skupina na okraji antické oblasti. Od počátku se ale Keltové zdáli jako bojovný lid Bouzek, Jan: Keltové našich zemí v evroém kontextu, Praha Triton 2007 (s.138-142 kapitola: Jak Keltové vypadali) Beranová, Magdalena: Slované, Praha: Libri 2000 ( s. 251-252 kapitola: Antropologie o Slovanech) Todd, Malcolm: Germáni, Praha: NLN 1999 - přinejmenším další odkazy na literatur

Původ Kelt

Keltové nejenže neměli nějaký homogenní etnický původ, ale celou jejich historií prostupuje obraz toho, jak ozbrojená skupina Keltů vpadne na nekeltské území a ovládne místní zemědělce. Usadí se tu a splyne s nimi. Naučí je svůj jazyk, zvyky, řemeslo a naopak etnicky se mezi nimi rozpustí.. Keltové. 460/450 - 0 př. Kr. Mladší doba železná - doba laténská - expanze Keltů, rozvoj těžby rud a řemeslné výroby (hutnictví, kovářství, slévačství, hrnčířství) Pokračovat ve čtení. 1.1.3 Laténský umělecký styl. Napsal vh dne 28. říjen 2018. V kategorii 1. Keltov Keltové obsadili oblasti mezi iberským poloostrovem, Irskem a Anglií a Malou Asií. Jejich expanzi omezovali Germáni na severu, Římané na jihu a Dákové na východě. Po roce 51 př.n.l., kdy Caesar dobyl Galii, pozbývají Keltové postupně své nezávislosti a až na malé výjimky též své kmenové identity a stávají se součástí nově se utvářejících evroých národů Keltové > Keltové > Svátky. Svátky . Keltské svátky Samain [souin] - keltský nový rok. Kdy: v noci z 31. října na 1. listopadu (tedy přesně v půli mezi rovnodenností a slunovratem) Obdoba svátku: Svátek všech svatých, Hallowee Keltové ve starověku sídlili na území skoro celé Evropy. Skupina keltských kmenů měla stejný jazyk, stejnou kulturu a stejné náboženství. Keltská kultura dosáhla vrcholu mezi 6. a 1. stoletím př. n. l. Potom Keltové podlehli Římanům. Buď se přizpůsobili římské kultuře, nebo byli vytlačeni na území Skotska a Irska

Keltové - Dějepis - Referáty Odmaturu

 1. Keltové. Nejvyšší postavení měla šlechta králové, dále vojenská vrstva a duchovní ( druidové ) - měli soudní a trestní pravomoc, vzdělaní kněží, znali písmo, vyznali se v medicíně.. Keltské jazyky a kmeny. Keltové měli velké množství jazyků ( Galština ) a dodnes jsou ještě čtyři živé jazyky ( Irština, Welština, Bretonština, Skotština ), tvz
 2. Vybírejte z novinek a bestsellerů kategorie Keltové. Dnes objednáte, zítra vyzvednete a můžete začít číst. Prohlédněte si aktuální nabídk
 3. Keltové: Krev, železo a oběti Keltské kmeny nebyly ani zdaleka tak barbarské, jak jsme si o nich donedávna mysleli. Nové archeologické nálezy ukázaly, že Keltové velmi přispěli k rozvoji obchodu po celé Evropě, a díky své dobré organizaci armády se stali hrozbou i pro samotné Římany Německý dokumentární seriál (2016
 4. 6/ Čím přispěli Keltové k vývoji keramiky? Používali hrnčířský kruh, do hlíny přidávali tuhu, tím byly nádoby lesklejší a méně prospustnější . 7/ Co se vyrábělo ze skla a drahých kovů? Skleněné výrobky se vyráběly již od halštatu, především různobarevné korále . 8/ K čemu sloužily duhovky
 5. Dějiny udatného českého národa: Keltové, Animovaný seriál, který vychází ze stejnojmenné knihy L. Seifertov
 6. Keltská sídliště - oppida Keltové je stavěli na vyvýšených místech, aby se mohli bránit případným útokům nepřátel ( Stradonice ) oppidum chrání mohutný val s hradbami, příkop a obrann

Keltové v Čechác

Keltové byli mohutní, světlovlasí bojovníci árijského typu. Poprvé se objevili na horním toku Rhóny (to jsou švýcarsko-francouzské hranice) a pak vyrazili do všech možných směrů. Ti co se vydali na sever skončili na britských ostrovech a stali se z nich Irové a Velšané. Jiní vyrazili na východ a jednou dobyli Řím Keltové. Území, kde se keltská kultura prvotně rozvíjela a které můžeme označit za jádro keltských kmenů, se rozkládá od východní Francie až po Rakousko a část Čech. Zdejší pozdně halštatská kultura, vyznačující se mimo jiné i bohatými hroby elit s množstvím dokladů o intenzivních kontaktech se Středomořím. Výstava Keltové nabízí svým návštěvníkům pohled na roli Čech v tomto vývoji, a to nejen na kulturu vládnoucí elity, její honosné pohřby a sídla, ale i na venkovské osady, využívání krajiny a nerostných zdrojů a s tím související výrobní aktivity a obchodu Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > K > Keltové Keltové, kteří vstoupli na území rozkládající se severně od Alp, jsou první pojmenovaní a historicky - písemně - zaznamenaní obyvatelé středoevroého vnitrozemí.Kdo byli Keltové? Keltové dali naší zemi jméno. Soudí se, že keltské kulturní a jazykové společenství mělo kolébku v západní části střední Evropy, někde mezi dnešní Francií a Čechami

Keltské náboženství - Wikipedi

 1. Keltové byli první na našem území, kteří ovládali výrobu keramiky na hrnčířském kruhu. Byli také velmi zruční v těžbě rudy, uměli ji najít, vytavit a vykovat nástroje pro všední život (klíče, zámky), dále také meče, břitvy, kopí
 2. Byli to Keltové z bohatých a urozených rodin, kteří se zabývali hlavně válčením. Nejvýznamnější z nich byli považováni za vládce, ačkoli hlavní slovo vždy měl nikoli vládce, ale cosi jako sněm hlav nejdůležitějších rodových klanů
 3. Keltové dělili rok na dvě základní období - teplé a studené. Teplé začínalo svátkem Beltain kolem 1. května, v době, kdy se dobytek vyháněl na pastvu. Studené období přišlo se svátkem Samhain na začátku listopadu, kdy bylo nutné dobytek ustájit. Samhain byl pro Kelty také počátkem nového roku
 4. Keltové, Germáni a Slované. Nacházíme se v době železné, a na území Čech i dnešní Francie se objevili Keltové. O Keltech jsme se dozvěděli ze zápisků, které nám poskytli Římané, jeden ze slavných vojevůdců Gaius Julius Caesar, napsal knihu s názvem zápisky o válce galské ( Galové - Takto Římané nazývali Kelty), v nichž popisuje tažení proti Galum
 5. Keltové - doba bronzová a železná Z této doby existují první písemné zprávy o osídlení Čech - 6. a 5. století př.n.l. bojovníci, řemeslníci, zemědělci a obchodníc
Dějiny světa - Pravěk - Pravěk obecně (periodizace, člověk

Keltové: Keltští bojovníci Keltské pohřby Keltské symboly Keltové něco málo z historie Keltské svátky CHAT Keltové a jejich fota zákony kmene Keltští bohov. Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte Keltové pohřbívali mrtvé v poloze natažené na zádech, těla obvykle ukládaly do dřevěných rakví, nebo na prkna, do hlubokých hrobových jam. Muži byli vyzbrojeni jako bojovníci (meč, kopí, štít), ženy dostávaly výbavu šperků a ozdob, které bývaly běžně součástí oděvu (spony, opasky, řetízky), náramky. Keltové používali jak kratší, tak i delší železné meče, které byly především určeny k sekání (obdoba římského meče: gladius). Meče nosili v kožených pochvách, které mohly být ozdobeny bronzem a měly rovněž bronzovou výztuž. Podle tvaru pochvy je možné určit přesnější časové období, kdy byla vyrobena

Velké dědictví po sobě zanechal národ Keltů, který obýval i území jižních Čech. Některé jeho nápady nebo zeměpisné názvy používáme dodnes. Keltové žili v oblastech severně od Alp, první zmínky o nich pocházejí z přelomu 6. a 5. století př.n.l Kniha Hádanky naší minulosti 1: Kam odešli Keltové? Přidat komentář. ddkk. 31 04. listopadu. Není to špatné čtení. Jen mi to připomíná kompilaci ze spousty zdrojů, naštěstí, jak se zdá, seriózních a ověřených.. Keltové, tajemný národ, který se zrodil z evroého pravěku a ze své předpokládané pravlasti . kdesi v srdci našeho kontinentu se dokázal rozšířit takřka do všech jeho koutů. Ačkoli byla keltská expanze ohromující a nějaký čas trápila i antické národy, nestačilo t Kelti - rozhlas.c KELTOVÉ, GERMÁNI a SLOVANÉ. více zajímavostí o KELTECH, včetně videa o životě keltů; více informací o SLOVANECH; Během stěhování národů přes naše území přešli Keltové, Germáni a usadili se tu až Slované

Vítejte u Keltů! Jak se žilo tajemnému kmeni na českém

Keltové. Keltové. Úvod Keltové byli dávní Evropané. Řekové je nazývali Keltoi a Římané jim říkali Galové. Keltové po sobě zanechali místní názvy, nápisy a jména osobností. Jejich jazyk, keltština, je zrozený z indoevroé větve. Původní domovem bylo pravděpodobně jižní Německo a Čechy Keltové obecně hodně uctívali přírodu a přírodní božstva. (I jejich horoskop vychází ze přírody - nevyužívá názvů souhvězdí, ale stromů. Ostatně, vyhledej si, v jakém znamení ses podle keltského horoskopu narodil ty sám.) Mezi jejich posvátná zvířata patřil např. jelen, mezi posvátné rostliny pak řadili.

Dějiny udatného českého národa - Keltové - YouTub

Keltové byli bojovní, odvážní a rychlí Byli prý posedlí válkou, milovali boj a dobrodružství, stejně však zábavu a hodování Keltové jako řemeslníci Keltové byli velmi dobří řemeslníci a stavitelé Své nástroje vyráběli z bronzu, železa, ale také ze skla Důkazem o jejich vyspělosti je také to, že Keltové znali. Multimediální projekt Českého rozhlasu - Keltové. Kromě řady videí můžete do světa Keltů vstoupit také prostřednictvím této velmi podařené multimediální aplikace, která Vám nabídne řadu aktivit, jejichž prostřednictvím poznáte svět Keltů ze všech stran Keltové byli velmi zruční řemeslníci - razili mince, vyráběli krásné šperky z bronzu, nástroje ze železa, keramiku, tkali pestré látky a mnoho dalších řemesel. Zveme vás na dvanáctý ročník Keltských akcí v Archeoparku Prášily. Uvidíte rekonstrukce řemesel a života Keltů Keltové si ho cenili pro jeho krásu, vytrvalost, rychlost a sexuální vitalitu. Všechny tyto významy je možno symbolu koně připsat. Jeřáb. Obecně je vnímám jako špatné znamení. Keltové věřili, že pokud uvidí jeřába před bitvou nebo během ní, prohrají, protože je obere o jejich sílu

Keltové - mýtus a realita Autor: Stefan, Zimmer Nakladatel: Vyšehrad EAN: 9788074298066 ISBN: 978-801-7429-806-6 Originál: Die Kelten Překlad: Hlavička, Jan Popis: 1× kniha, vázaná, 255 stran, česky Rozměry: 17 × 24 cm Rok vydání: 2017 (1. vydání Keltové vyráběli sklo a vyráběli skleněné korále - Keltové znali a používali hrnčířský kruh - Keltové vyráběli ze železa srpy, kosy, hrábě - Keltové u nás stavěli mosty a silnice - Keltové mleli obilí rotačním mlýnkem - V keltských vykopávkách byly nalezeny nůžky, lopaty, řetězy, pilníky, kleště aj

1.3.2 Oblečení Keltů - Boios Jak žili Keltové ..

Pravěk Keltov

Závist - Keltské Oppidum - YouTubeDějiny udatného českého národa: Doba kovů ( 3KELTSKÉ SRDCE, přívěšek, stříbro 925 - drakkariaRakousko, Solná komora: turistika Rakousko | New Travel

Keltové věřili v transcendenci přírody a to se týkalo i rostlin,zcela speciální vztah se pak projevoval u stromů,jež považovali Keltové za posvátné. Jedním z projevů , který symbolizuje niterné citové pouto mezi člověkem a stromem, bylo semínko, které se kladlo pod jazyk nebožtíkovi Božstvo Keltů Keltové měli spoustu rozmanitých bohů mimo klasické bohy válek, ročních období apod., měli také boha času a jiné. Na rozdíl od Římanů si Keltové bohy nepředstavovali jako lidské bytosti, ale jako duchy, příšery a nadpřirozená stvoření, což také souhlasí s jejich abstraktní kulturou Keltové tvořili rozvinutou společnost. Na našem území se usadil kmen Bójů. Oppida Oppidum znamenalo původně opevněné místo, chráněné valem, kamennou zdí a příkopem, zpravidla na vyvýšených místech. Již ve starších dobách měli Keltové kromě opevněných hradů svých vládců také opevněná hradiště - refugia

Video: Vzhled starých Slovanů, Germánů a Keltů — PS

Historie.cs: Keltové — Česká televiz

Keltové si nebudovali klasická města, typické jsou pro ně osady-pevnosti obehnané kůly tzv. oppida. Jejich náboženství se výrazně lišilo od řeckého a římského té doby. Jejich bohové neměli lidskou podobu (tento rozdíl velmi pobavil keltského náčelníka, když dobyl delfské chrámy a viděl sochy místních bohů) Více informací o akci Keltové pod Pálavou na www akce. Konání akce a případná bezpečnostní opatření ověřujte prosím přímo u pořadatele. Vzhledem k mimořádné situaci nemá redakce kapacitu na průběžnou kontrolu, zda nebyla akce zrušena či přeložena Keltové věří, že Glastonbury Tor představuje bránu do jiného světa. Nejenže má nabídnout možnost setkání s podsvětím, skrze bránu Twr Avallach, jak ji staří Britové nazývají, lze dosáhnout čtvrté dimenze. A druidi mají této brány hojně využívat. Podle starých příběhů, ale i svědectví některých. Několikrát za rok se zde pořádají oslavy keltských svátků či zážitkové a vzdělávací akce pro veřejnost. V keltském skanzenu jsou k vidění panský dům, sýpka, řemeslné dílny, mohyla, svatyně a kamenné hrazení, které postupně také doplní několik obytných staveb

Keltové byli dovednými koželuhy, kromě kožené obuvi se vyráběla i plátěná, někdy s koženou podešví, případně kožená s dřevěnou podrážkou. Tento druh byl nošen zvlášť do nepohody, od Keltů to převzali Římané, kteří takovou obuv nazývali gallica, galská Keltové. 31. 8. 2020. Megalitická invokace. Autorský rituál s úspěchem provedený na místě významné megalitické památky v Čechách. Upozorňuji, že tento rituál je velmi závislý na místě a čase konání a není pro slabší povahy. Autorský [ Keltové v Čechách. délka videa 02:43. Přibližně 400 let před Kristem se na území Čech usadili Keltové, kterým vděčíme za kalhoty nebo dopravní předpisy. Jaké další vynálezy přinesli a čím obohatili světovou kulturu

27.10.2020 - Keltové: Krev, železo a oběti (1) - upoutávka Zpět na Keltové: Krev, železo a oběti Omlouváme se, snažíme se dohledat chybějící obráze Keltové také byli, co se bojové nálady týče, neuvěřitelně zuřiví. Po bitvě Keltové také uplatňovali zvláštní zvyky. Tím nejvýznamnějším byla pobitevní hostina. Každý, kdo zabil nějakého nepřítele, dostal roh s medovinou a každý kdo zabil více nepřátel, dostal dva rohy s medovinou a ti, co nezabili žádné. Keltové v Nasavrkách Významnou etapu bohaté historie Nasavrk a blízkého okolí představuje mladší doba železná, kdy se 2 km od Nasavrk nacházelo jediné oppidum východních Čech. Pokud vás zajímá historie nebo přímo Keltové, doporučujeme navštívit expozici Po stopách Keltů v prvním patře nasavrckého zámku a skanzen. Kdysi dávno ukryli Keltové v okolí cest kouzelné kameny přání, aby přinášely zdraví, sílu a štěstí každému, kdo je nalezne. Stanete se i vy takovým šťastným nálezcem? Jestliže se vám zároveň podaří dostat po cestách až do cíle nebo alespoň co nejdále, máte vyhráno! Příprava hr

Vlašim - počasí, ubytování, foto, obrázky, info, výletyBuk lesní, dánský národní strom | Flóra na zahradě

Keltové - HISTORI

Keltové prezentace. Keltové jsou[1] velké skupiny indoevroých národů z Evropy, charakteristické používáním keltských jazyků[2] a dalšími kulturními podobnostmi.[3] Historie předkeltské Evropy a konkrétní vymezení Keltů z hlediska etnických, jazykových nebo kulturních rysů je nejasné a je předmětem dohadů.[4][5] Přesný zeměpisný rozsah území, kde starověcí. Keltové byli obyvatelé středoevroého vnitrozemí, konkrétně území rozkládajícího se severně od Alp. Keltové byli jako z etnik zde žijících písemně zaznamenáni a slovně pojmenováni.. Keltové: Dali jméno naší zemi? V různě publikovaných pojednáních o Keltech se uvádí, že keltské kulturní a jazykové společenství pochází ze západní části střední. Keltové, Keltové. Divocí barbaři, kteří milovali války a svou brutální silou a drsným bojovým stylem vládli Evropě 4. století před naším letopočtem. Divocí předchůdci skotských a irských klanů, které později v čele s Williamem Wallacem bojovaly s Brity za nezávislost. Keltové uměli v Evropě jako první zpracováva

Keltové - Historie a prameny - MojeSkola

Keltové se nakonec s obleženými senátory dohodli na výkupném a odtáhli, ale římská moc a civilizace s ní spojená téměř zanikly. Keltové z jihu Německa. Kdo byli válečníci, kteří téměř vyvrátili Řím a které se Římanům nepodařilo nikdy zcela pokořit? Jako první se o Keltech zmiňují Řekové Keltové - víra a mytologie. Keltové považovali smrt za pouhý vstup do druhé poloviny dlouhého života. Právě hluboká víra v posmrtný život jim propůjčovala tvrdohlavost, sklon k dobrodružství a odvahu, která ohromovala jejich protivníky. Do boje kráčeli nazí, se zpěvem a své padlé nesbírali

Keltové je pojmenování velké skupiny kmenů, které ve starověku obývaly západní, střední a částečně i jižní a východní Evropu, včetně jejich kolébky na území dnešního Česka. Dnes přežívají na západě Evropy. Čeští takzvaní historikové měli odedávna jasno v jedné jediné věci: Keltové ze země odešli Keltové byli velice výbojní a pronikali do vzdálených končin Evropy (Španělsko - galície), zpustošili dokonce i věštírnu v Delfách a usadili se dokonce v Malé Asii, založili zde dokonce i menší království Galatii. Postupem času se z Keltů stal národ milující život a umění, toho využili ostatní ne-keltské kmeny a. Keltové na území dnešní České republiky . Západní a jižní Čechy byly součástí keltské pravlasti, jejímž těžištěm byla oblast severních Alp a horního Dunaje. Západní polovinu Čech a také Bavorsko obývaly v 6. a 5. století př. n. l. pravděpodobně kmeny, které později vstoupily do historie pod jménem Bójové Keltové uctívali zvířata, hlavně koně, jelena a kohouta, jejich Bohové byli též spjati s přírodou. Bohyně Slunce Aine, bůh moře Taranis, bohyně úrody Eithne atd. Keltové svým bohům často přinášely oběti a to jak lidské tak zvířecí přičemž zvířecí oběti převládaly

Ve stopách předků - Boios Jak žili Keltové, Germáni

O Keltech se ví, že to byli náramní parádníci a rádi se zdobili. Můžete se o tom přesvědčit v Muzeu v Novém Strašecí na výstavě Jak se dělá krása. Protože Keltové byli ve výrobě šperků hotoví mistři a tvořili je z různých materiálů, výstava se zaměřuje na kovový šperk. Ukazuje jedny z nejkrásnějších kousků ze sbírek Národního muzea, muzea ve. Keltové jsou kulturou, která ovládala severní polovinu Evropy v dobách před Germány a Slovany. Civilizací, jež dokázala být mocná, ale i tragicky neschopná udržet se.. Keltové, Germáni a stěhování národů KELTOVÉ Keltové se na našem území objevili Mladší doby kamenné (laténské). Vymsleli spoustu užitečných nástrojů jako např. radlici, rotační mlýnek, kleště, nůžky, pilník a kosu. Udělali velký pokrok v zemědělství - o tom vypovídají i vynálezy Keltové si stavěli výšinná sídliště o ploše několika hektarů. Největší oppidum bylo na Závisti u Zbraslavi. Osídlení na Závisti bylo doloženo již 3000 let před naším letopočtem. Hradiště mělo 170 hektarů a složitou hradbu z dřevěných palisád, kamene a nasypané hlíny

NÁŠ VENKOV -KELTOV Keltové však nebyli jen kováři. Věnovali se většině důležitých průmyslů a ve většině z nich předběhli svou dobu o nejméně sto let. Klasickým příkladem je potravinářský průmysl, jehož produkty byly vyhledávány i v Římě (zvláště pivo). Další charakteristikou ekonomiky je samozřejmě obchod Keltové nám také zachovali další zeměpisné názvy. Například: Vltava, Labe, Ohře, Jizera a Říp. Keltové si stavěli takzvaná oppida, což byla opevněná města. V Česku patří mezi nejvýznamnější oppida Závist nad Zbraslaví, Stradonice u Berouna Staré Hradisko či Přerovská hůra ve středním Polabí

Keltové. Keltské mýty, pověsti a legendy. Neznetvořená a dětsky působící tvůrčí síla keltského člověka je něčím více než jen pohádkou. Nežije pouze v nesčetných literárních svědectvích a v bohatství lidových. Pokus o vytvořená co nejobsáhlejší encyklopedie symbolů, která bude díky internetu pěkně po ruce Keltové. Tajemný národ, vynořující se z temných dějin pravěku a obestřený aurou záhad a legend. V dobách své největší slávy sahala jejich říše od břehů Irského moře k Dněpru a od Skandinávie po Jadran. Evropě, zvláště nám Čechům, kde bylo totiž kdysi centrum říše, zanechali neuvěřitelné množství. Keltové (zhruba 5. až 2. století př. n. l.) byli prvním známým etnikem, které po době Halštatské významným způsobem ovlivnilo osudy našeho území. Původní území osídlené Kelty se rozkládalo ve Švýcarsku, severovýchodní Francii a jihozápadním Německu, a náležela k němu i část Čech a Moravy

 • Amira duety.
 • Prikazova ekonomika.
 • Martes sport leták.
 • Směs na falafel.
 • Atlas bylinek.
 • Pěstování hub na zahradě.
 • Gravitační zrychlení na povrchu slunce.
 • Jehličnaty les.
 • Robert whittaker.
 • Pudl trpasličí stříbrný.
 • Bonprix letní šaty.
 • Jiffy youtube.
 • Penzion pan kejk.
 • Musculus procerus.
 • Historické empírové šaty.
 • Práce z domova v zahraničí.
 • Facebook event photo size 2018.
 • František josef i. zajímavosti.
 • Americká armáda počet vojáků.
 • Datum ukončení studia na vš.
 • C tech cronus ultimate.
 • Convert to cartoon online free.
 • Čističky vzduchu s zvlhčovačem.
 • Mexické fazole se slaninou.
 • Styskani po rozchodu.
 • Zákon o financování politických stran.
 • Kaučuk.
 • Nejlepší krém s kyselinou hyaluronovou.
 • Maly tabak cena.
 • Neprůsvitná látka.
 • G/mm3 na kg/m3.
 • Počet dopravních značek v čr.
 • Kostel proměnění páně na hoře tábor.
 • Vázaná rotace animace.
 • Borelioza zanet ocniho nervu.
 • Maly tabak cena.
 • Vložky miako 19/62 5.
 • Názvy bubnů.
 • 3 sestry wiki.
 • Mafia ii plakáty.
 • Velikonoční nádivka kuchařka pro dceru.