Home

Romeo a julie jazykové prostředky

Romeo a Julie - rozbor díla k maturitě [10] Rozbor-dila

 1. Vyvrcholení děje - Julie je pohřbena, i když není mrtvá a Romeo si pro ni má přijet; Zvrat - Romeo se zabíjí, protože si myslí, že je Julie mrtvá a Julie se tedy také zabije; Závěr - katastrofa- smrt obou milenců, smír- usmíření obou rodů . Jazyk a jazykové prostředky. hovorový,básnický jazyk,dialog
 2. Bratr Vavřinec pošle Romeovi posla, aby se tajně vrátil do Verony. Posel se zprávou je zatčen a Romeo, který se dozví, že Julie zemřela, si koupí jed a v noci se vydá k hrobu, aby se otrávil. Na hřbitově potká ženicha Julie a v souboji ho zabije. Nešťastný Romeo si lehne vedle Julie a otráví se jedem
 3. Romeo a Julie čerpá z příběhu tragické lásky dvou mladých lidí ze znepřátelených rodů Monteků a Kapuletů v italské Veroně. Rod Kapuletů pro svou jedinou dceru Julii připravuje zásnubní maškarní bál, kde ji chce zaslíbit mladému šlechtici Parisovi. objevuje se i monolog (Romeo, ach, Romeo...) JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY.
 4. jazykové prostředky: přímá řeč, dialogy, monology, řečnické otázky, přirovnání, archaismy, metafora, antiteze, citově zabarvené výrazy Příběh milenců Romea a Julie, kteří se stanou obětí dvou nesnášenlivých šlechtických rodů, patří k pokladům světového dramatu
 5. Hra Romeo a Julie patří mezi nejslavnější díla Williama Shakespeara. Napsal ji asi v roce 1595. 6) Autor . William Shakespeare, největší dramatik světové literatury.Neví se kdy přesně se narodil odhaduje se 23.4.1564, jisté je však pouze to že byl pokřtěn 26.4.1564. Narodil se v Anglii ve Stratfordu nad Avonou
 6. Romeo okamžitě jede k hrobce Kapuletů, kde se setká s Parisem, kterého tam po hádce zabije. Když Romeo spatří v hrobce mrtvou Julii, touží zemřít po jejím boku. Tak vypije velmi silný jed a umírá. V té chvíli se probouzí Julie a jak spatří mrtvého Romea, probodne se jeho dýkou

Kniha: Romeo a Julie. Jazykové prostředky a styly: - Jazyk je spisovný a bohatý, Shakespearův styl je vznešený a vytříbený. Využívá prózu i poezii. Časté je užití metafor, přirovnání, hyperbol i dalších básnických figur, stejně tak rétorických figur. Často se objevují jmenné tvary přídavných jmen, citově. Romeo a Julie (Romeo and Juliet) je divadelní hra, kterou napsal William Shakespeare.Premiéru měla v roce 1595.Jedná se o milostnou tragédii, patrně jeden z nejznámějších milostných příběhů v historii světového dramatu.Při psaní příběhu vycházel Shakespeare z básně anglického básníka Arthura Brookea a také všeobecně známé látky o dvou milencích, která byla. Jazykové prostředky 23. června 2007 v 18:51 | Flammea | JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY - přímé a nepřímé pojmenování- obrazná pojmenování - tropy (zástupky)- figury Tropy= jazykové prostředky založené na přenášení významu slov a) metafora- přenesení významu slov na základě podobnosti b) presonifikace- zosobněn

Romeo a Julie je Shakespearova tragédie z roku 1595. Děj se odehrává v autorově současnosti v italském městě Verona. Námětem je tragická láska dvou mladých lidí ze znepřátelených rodů Kniha: Romeo a Julie Spisovatel(ka): William Shakespeare Přidal(a): terih10 ROMEO A JULIE -William Shakespeare, 1595 -motiv -příčina tragédie lidská vášeň a náhoda -boj mladého člověka o samostatné určení vlastního osudu -láska, manželství, spor, válka dvou rodů -mladí lidé mají bojovat o své právo na lásku a štěstí a o své právo na vlastní rozhodování. - Zvrat- Romeo se zabíjí, protože si myslí, že je Julie mrtvá a Julie se tedy také zabije. - Závěr- katastrofa- smrt obou milenců, smír- usmíření obou rodů Jazykové prostředky: Dílo je psané spisovným jazykem, a užívají se v něm různé jazykové prostředky Romeo, Julie a tma Jan Otčenášek. 24 Jazykové prostředky a stylistika. Objevuje se vypravěč a také přímá řeč. Vypravěč používá spisovnou češtinu, postavy mluví hovorovou a nespisovnou češtinou. Pavel je student, proto také tak mluví. Objevují se monology a taky úvahy

Dílo: Romeo a Julie Literární druh: Drama Žánr: Pětiaktová milostná tragédie Dobový kontext: 16. století, renesanční Anglie. Renesance byla érou, kdy lidé začali věřit ve svůj vlastní zdravý rozum. Anglie žila bohatým kulturním životem, byla úrodnou půdou pro lidi se svobodným uvažováním a renesančním myšlením Jazykové prostředky. Silné kontrasty (Ty andělský ďáble! - oxymóron). Romeo a Julie si navzájem a pořád opěvují vzájemnou lásku, která vypadá nedosažitelně: Z jediné zášti lásko jediná, spatřena brzy, pozdě poznaná! Nešťastně, lásko, ses mi narodila: mám ráda teď, co jsem si ošklivila. Poezie

Romeo a Julie - rozbor díla k maturitě (2) Rozbor-dila

Romeo, Julie a tma - Jan Otčenášek. Jazykový plán. 1. Útvary jazyka- Spisovný jazyk2. Stylové rozvrstvení slovní zásoby- Převažují slova stylově neutrální- Objevují se archaismy - Chvíli váhala, šatíc myšlenku do vhodných slov.- Eufemismy - Tichounce se rozesmála Jazykové prostředky. převažuje spisovný jazyk; často zastaralé tvary, hodně archaismů. zašveholil. a básnických výrazů. ni. převažují klasické divadelní repliky. vyšší společenská třída hovoří ve vznešenějších verších. běžný lid (chůva) v próze. scénické poznámky. Tropy a figury a jejich funkce.

Jazykové prostředky stylisticky pestrá hra, v niž se mísí próza s poezií:poezie - vyšší vrstvy Romeo, Julie; próza - nižší vrstvy (c hůva). Prolog má formu sonetu (14 ve ršů, tvoří jej tři čt yřverší a dvojverší) Dva rody, oba stejně vážené, Jež proti sobě léta vedou boj, Zas vyvolaly v krásné Veron Kniha: Romeo a Julie Spisovatel(ka): William Shakespeare Přidal(a): Beb Druh: drama (divadelní hra) - žánr: tragédie 1591-1600- 1. období Shakespearovi tvorby 5 dějství (expozice, kolize, krize, peripetie, katastrofa) - struktura dle Aristotela +próza, psán nerýmovaným jambickým pětistopým veršem = blankvers nedodržuje 3 zákony dramatu (času, místa a děje - z. Jazykové školy . Střední školy. Generátor citací . Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Rozbor díla Romeo a Julie Rozbor díla Romeo a Julie. Kategorie: Evroá literatura do 20. stolet. Shakespeare - Romeo a Julie Renesance v evroé literatuře. 1. Část Zasazení do kontextu díla: Zasazení části ukázky do díla (kde se část nachází, děj ukázky, co je před a co za ní) Téma: Příběh o nešťastné lásce, které brání dva znepřátelené rody - Montekové a Kapuleti JAN OTČENÁŠEK (1924 - 1979) : ROMEO,JULIE A TMA -autor společenských realistických próz,scenárista a spisovatel-narodil se v Praze v rodině truhláře-vystudoval obchodní akademii, maturoval v roce 194

Romeo je nešťastný a chce se zabít. Chůva Julie mu řekne, že má přijít v noci za Julií. Mezitím se, ale Kapulet rozhodne že svoji dceru provdá za Parise. Svatba se má konat již za 3 dny. Julie stráví noc s Romeem, ale hned ráno je konfrontována, tím že si musí vzít Parise. Její otce ji dokonce vyhrožuje že ji vydědí Jazykové prostředky: Romeo a Julie je divadelní hra (drama), kterou napsal William Shakespeare. Jedná se o milostnou tragédii, je to jeden z nejznámějších milostných příběhů v historii světového dramatu. Tato divadelní hra se dělí na prolog (úvod) a 5 dějství. V díle je využita próza i poezie Romeo se vkrade na zahradu Kapuletových, vyznává Julii lásku, mluví o svatbě, Julie slibuje, že k Romeovi druhý den pošle osobu, které řekne podrobnosti. Romeo odchází za bratrem Vavřincem a prosí ho, aby je oddal, ten mu připomíná, že před časem byl blázen do jiné, ale se svatbou souhlasí kvůli usmíření rodů - Žák zná základní informace k divadelní hře Romeo a Julie. - Dokáže určit literární druh, žánr, časoprostor, hlavní postavy a kompozici divadelní hry. - Zvládne převyprávět děj této hry. - Používá odborný literární jazyk. Jazykový cíl: - Žák rozumí základní slovní zásobě k tématu

JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY; I. Jazykové prostředky - převažuje spisovný jazyk v autorově řeči - německé věty - studentský slang, nespisovná mluva Romeo Julie a Tma, Kulhavý Orfeus. b) Budovatelské tématika - Plným krokem, c) Milostná tématika - když v ráji pršelo Charakteristika: Práce stručně seznamuje s dramatem Romeo a Julie Williama Shakespeara po obsahové a formální stránce. Krátce zachycuje život a tvorbu autora, popisuje děj Romea a Julie, jmenuje hlavní postavy nebo uvádí jazykové prostředky. Nechybí vlastní názor na hru přiřítil i Lorenzo, probudit Julii. Když se mu to povedlo a Julie uviděla svého milence mrtvého vedle sebe, probodla se jeho dýkou. Na místě se sešly obě rodiny, které byly tímto tragickým skutkem usmířeny. Jazykové prostředky: Literární druh: Dram Kategorie: Evroá literatura do 20. století Typ práce: Obsahy a rozbory děl Další díla spisovatele: William Shakespeare Životopisy spisovatele: William Shakespeare Škola: Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43, Praha 10 Charakteristika: Tato práce se zabývá rozborem díla Romeo a Julie i životem autora.Byla vypracována jako podklad k maturitní zkoušce, obsahuje vše, co.

William Shakespeare - Romeo a Julie (rozbor) Čtenářský

William Shakespeare - Romeo a Julie (63) Čtenářský deník

Rozbor neuměleckého textu: Určete útvar, funkční styl a slohový postup. Začít lze tím, že řeknete, co budete rozebírat. Máte před sebou pozvánku na ples? Úryvek z reportáže? Úřední dopis?V jakém funkčním stylu je napsán Romeo, Julie a tma - jména odkazují na nejslavnější Shakespearovo drama, kde bylo milencům bráněno v lásce. Tma má symbolizovat něco záporného - strach, nejistotu, probíhající heydrichiádu. â—Ź použité jazykové prostředky. Dialog Ester a Pavl ROMEO: Ach, Julie, je-li vrchovatá tvoje jak moje slast, a dovedeš-li lépe ji slavit slovy, navoň tento vzduch svým sladkým hlasem, vyřkni řečí hudby veškerou rozkoš dosud skrytou v nás, Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku z neuměleckého textu

Katastrofa - smrt Romea a Julie. 5) Jazyková vrstva · a) jazykové prostředky autora. o synonyma, antonyma, homonyma, historismy, archaismy. o řeč přímá, nepřímá. o spisovná slova, hovorová slova, zastaralá slovní spojení, slova neutrální, slova citově zabarvená. o věty jednoduché i souvět 2) zápletka: Romeo se zamilovává do Julie, poznávají se, Julie si má brát někoho jiného. 3) vyvrcholení děje: Julie je pohřbena, i když stále žije, Romeo si pro ni má přijet. 4) zvrat: Romeo se zabíjí, protože si myslí, že je Julie mrtvá, kvůli čemuž se pak zabije Julie Jazykové prostředky: ,kde spolu soupeří dva znepřátelené rody,Montekové a Kapuletové.Na jednom večírku,kde jsou oba rody se do sebe Romeo a Julie zamilují a s pomocí Juliiny chůvy se dohodnou v mnichem Vavřincem na termínu tajné svatby.Den před svatbou ale Romeo zabije Tybalda,bratrance Julie a za trest je vyhoštěn z. Předtím dal Vavřinec Julii nápoj, který ji uspal na 2 x 21 hodin. Když ji uviděl nic netušící Romeo, vypil jed a lehl si na tělo Julie. Poté se probouzí Julie a vidí mrtvého Romea. použité jazykové prostředky. V díle je využita próza i poezie - spisovný jazyk - střídání ich-forem - dialog + scénické poznámk

Literární druhy a žánry Literární druhy - Lyrika - Epika - Drama Lyrika vznikla z řeckého lyrika melé - lyrou doprovázené verše, - typická pro poezii, - vyjadřuje dojmy, city, - snaží se zachytit skutečnost v jedinečném okamžiku Jazykové prostředky: Personofikace - hvězdy se tiše směji Přirovnání - klesl pomalu jako padá strom Metafora - stará opuštěná skořápka Hyperbola - rychlík otřásl domkem výhybkáře Epiteton - chvějící se slunce Oxymoron - jste krásné ale prázdn Práce obsahuje rozbor díla k maturitě,popis děje,jazykové prvky,charakteristiku období a charakteristiku spisovatele. Práce seznamuje s dějem, postavami, tématem či uměleckými prostředky dramatu Revizor od Nikolaje Vasiljeviče Gogola. Práce obsahuje rozbor díla Romeo a Julie k ústní maturitní zkoušce z českého.

Shakespeare: Romeo a Julie - Maturita 201

Romeo a Julie. Místo: Verona v Itálii Doba děje: 16. století. Děj: tragédie se skládá z 5 dějství, hlavním tématem je tragická láska Romea a Julie, kteří pocházejí. ze dvou znepřátelených rodů - Montéků (Romeo) a Kapuletů (Julie). Umělecké a jazykové prostředky: Poezie (vyšší vrstvy - Romeo, Julie Romeo, mladý mu? z Verony, je z rodu Monteků. Je zamilován a pro svou lásku by dokázal i zemřít. Někdy jednal zbrkle, co? se mu stalo osudným. Julie je mladá hezká zamilovaná dívka. Bydlí té? ve Veroně, jen?e je z rodu Kapuletů. Kompoziční a jazykové prostředky Bezplatný videoportál pro maturanty. Bez nutné registrace. Vzdělávací videa z českého jazyka, matematiky a angličtiny

Jirásek - jazykové prostředky: Krylov, bajky - cvičná maturita: Ovidius, Proměny - cvičná maturita: Poznávačka úryvků z literárního realismu: Prozodické systémy: Rčení s vazbou na antiku: Shakespeare, Hamlet - cvičná maturita: Shakespeare, Romeo a Julie - cvičná maturita: Šlejhar, Kuře melancholik - cvičná maturit Romeo a Julie. William Shakespeare (1564 - 1616) Literární druh: drama (jazykové promluvy, jednání jednotlivých postav, scénické a režijní poznámky, určeno k scénickému provedení) Jazykové prostředky. spisovný jazyk, nespisovný (huba, každej

William Shakespeare - Romeo a Julie rozbor k ústní

4 Bílá nemoc Matka - drama, námět od manželky Olgy, reakce na válku ve Španělsku - matka si povídá se zemřelými muži ze své rodiny (s manželem a se 4 syny). Naživu je pouze Toni. Matka slyší v rádiu hlášení o tom, že jsou zabíjeny i děti, a sama posílá Toniho do války Kniha Mario a kouzelník je novela německého spisovatele Thomase Manna, nositele Nobelovy ceny za literaturu za rok 1929, který byl kvůli svému původu i obsahu svých děl pronásledován nacistickým režimem. Dílo zobrazením davové psychózy vyvolané demagogický 1)Název díla: Zkrocení zlé ženy 2)Autor:William Shakespeare Zařazení do doby - Renesance Doba - 16.století William Shakespeare byl významný anglický básník a dramatik, klíčová postava moderního evroého dramatu. Obvykle je považováno za anglického národního básníka.Dochovalo se jeho 39 divadelních her a 154 sonetů, dvě dlouhé epické básně a několik.

Romeo a Julie - rozbor díla k maturitě (6) Studijni-svet

· a) jazykové prostředky autora. o synonyma, antonyma, homonyma. o řeč přímá, nepřímá. o spisovná slova, hovorová slova, slovní spojení, slova neutrální, slova citově zabarvená. o věty jednoduché i souvětí. o písmo černé, dělení do odstavců, užívání interpunkčních znaméne Střední škola obchodu a služe Kniha: Romeo, Julie a tma Autor: Jan Otčenášek Deník přidal(a): kk Přidáno na: Studijni-svet.cz Jan Otčenášek (1924-1979) Jan Otčenášek se narodil v Praze v rodině truhláře. Je autorem románů z doby okupace. Byl český prozaik a scénárista. Vystudoval obchodní akademii a estetiku na UK, ale nedostudoval. Vystřídal mnoho zaměstnání jako účetní, redaktor nebo.

Romeo a Julie - Wikipedi

Četba k maturitě, zpracování - Otčenášek Romeo, Julie a tma Zpracování maturitní četby s osnovou 1) téma a motiv, časoprostor, kompoziční výstavba, literární druh a žánr 2) kompozice, jazykové prostředky, typy promluv a výstavba textu 3) autor, kontext autorovy tvorby, literárně kulturní kontext 4) postavy, děj. Povinná četba k maturitě zpracování - William Shakespear Romeo a Julie Zpracování maturitní četby s osnovou 1) téma a motiv, časoprostor, kompoziční výstavba, literární druh a žánr 2) kompozice, jazykové prostředky, typy promluv a výstavba textu 3) autor, kontext autorovy tvorby, literárně kulturní kontext 4) postavy.

Jazykové prostředky, CJ - Český jazyk - - unium

20 záznamů. Ekonomika. Název Naposledy aktualizováno; Bankovní soustava: 15. 04. 2015: Clo a celní politik 2) William Shakespeare - Romeo a Julie 3) William Shakespeare - Othello 4) Moliére - Lakomec 5) Karel Jaromír Erben - Kytice 6) Karel Havlíček Borovský - Král Lávra (možnost zaslání díla) 7) Karel Havlíček Borovský - Křest svatého Vladimíra (možnost zaslání díla) 8) Guy de Maupassant - Miláče Knihy - Romeo a julie bazar. Vybírejte z 26 inzerátů. Prodejte snadno a rychle na Bazoši. Přes půl milionů uživatelů za den. Najděte co potřebujete ve Vaší kategorii Objednávejte knihu Romeo a Julie v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník Romeo a Julie ( Romeo and Juliet ) je divadelní hra , kterou napsal William Shakespeare a premiéru měla v roce 1595 . Jedná se o milostnou tragédii , patrně jeden z nejznámějších milostných příběhů v historii světového dramatu

• jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku Z větší části je dílo psáno hovorovým jazykem do něhož vstupují cízí slova (Das Land des Lächelns, la mer á lómbre), vulgarismy (kurva, děvka) a básničky. Spisovný jazyk X časté vulgarismy (náno pitomá, kundo, idiote, kurvo, ramplic William Shakespeare-Romeo a Julie Pracovní list je koncipován jako cvičný maturitní pracovní list, který slouží kpřípravě textuavněmjazykové prostředky použité autorem vdíle. Neumělecký text (kapitola1.2) se charakterizuje nazákladě osnovy obsažené vkapitole Věra.Jazykové rozbory pro žáky základních i. Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku z neuměleckého textu : Rozbory děl - úvod : Délka lekce: 00:14. 62. Umělecký text - Romeo a Julie (William Shakespeare) Délka lekce: 18:16. 63. Neumělecký text - Benátky : Délka lekce: 8:01. 64. Umělecký text - Máj (Karel Hynek Mácha) Délka lekce: 19:13. 65. Neumělecký.

 • Imgur imgur.
 • Promlčení přestupku 2019.
 • Dobré časy odolena voda.
 • Kurz vzv domazlice.
 • Urologie karviná hornická nemocnice.
 • Co patří do plastů.
 • Pocit na zvracení co na to.
 • Karla třísková.
 • Cviky na zápěstí.
 • Spielberg hitchcock jaws.
 • Placky z kysaného zelí bez mouky.
 • Mirrorlink samsung a3.
 • Cybex vajicko polohovaci.
 • Dali kristus.
 • Ford kuga 2018 technické parametry.
 • Velké květináče na terasu.
 • Jména pohádkových koček.
 • Daruji ps2.
 • Sucho v čr 1947.
 • Teakový jídelní stůl.
 • Šampion šampionů.
 • Future mask off lyrics.
 • Červená skvrna na jazyku u dětí.
 • Oznámení o multimediální zprávě.
 • Nemocnice ivančice ortopedie.
 • Co umí gimp.
 • Timberland hodinky.
 • Win 10 manual.
 • Nejlepší kulmofén.
 • Nastaveni rozvodu 2.4 d.
 • Einsteinova chladnička.
 • Microsoft ceo.
 • Prohlížečové hry.
 • Copa del atlantico.
 • Stůl norden.
 • Street workout jak začít.
 • Cerny jazyk u kocky.
 • Heureka pláště mtb.
 • Cenový index nemovitostí 2017.
 • Antikoncepce generace.
 • Pribirani behem ovulace.