Home

Torzní dystonie

Dystonie je tvořená přetrvávajícími svalovými stahy, které způsobují kroucení a opakované pohyby nebo abnormální postavení postižených částí těla. Projevy dystonie se obvykle aktivují nebo zvýrazňují volním pohybem. Torzní dystonie; Reference. Idiopatická torzní dystonie (DYT1, OMIM 128100) Idiopatická torzní dystonie je autosomálně dominantně dědičné onemocnění s neúplnou penetrancí způsobené zárodečnou mutací genu TOR1A. Molekulárně genetickým vyšetřením syndromu idiopatické torzní dystonie (DYT1) pomocí sekvenován Dystonie je vzácná porucha, na niž nebyl donedávna lék. Projevuje se křečovitým stahem svalů, pacient nemůže otevřít oči, víčka mu svírá křeč. Nebo má stočenou hlavu, jak mu křeč stahuje svaly na krku. Nemůže kvůli křečím chodit ani mluvit. Pokud křeč zasáhne jeden či dva svaly, pomůže botulotoxin. Pokud zasáhne celé tělo, je řešením jedině hluboká.

DYT - dystonie torzní; geneticky podmíněné primární dystonické syndromy GPi - vnitřní globus pallidum Základní klasifi kace dystonických syndromů Dystonie patří mezi časté extrapyramido-vé syndromy, které se manifestují mimovolními kontrakcemi jednoho nebo skupiny svalů, které vedou k abnormálnímu, často. Dystonie postihuje různé lidi různými způsoby. Svalové kontrakce mohou: Začít v jedné oblasti, například na noze, krku nebo paži. Fokální dystonie, která začíná později v životě (po 20. roku života), obvykle začíná v krku, paži nebo obličeji a má tendenci zůstat místní nebo segmentová dystonie: Časté syndromy: - Idiopatická torzní dystonie(od dětství, hereditární, postupná generalizace) - Symptomatická generalizovaná dystonie(u metabolických poruch, thesaurismóz, intoxikací, důsledek DMO -od dětství) - Atetóza(pomalý červovitý pohyb končetin, přechodné stadium u DMO

Dystonie - WikiSkript

 1. Dystonie -klasifikace podle distribuce Fokální cervikální dystonie, blefarospasmus, grafospasmus, oromandibulárnídystonie, laryngeálnídystonie Segmentová Meigeův syndrom, torzní dystonie Multifokální blefarospasmus + končetinová dystonie Hemidystonie Generalizovaná dystonie status dystonicu
 2. Dystonie je neurologická porucha hybnosti, pro kterou jsou typické mimovolné svalové stahy. Dystonie je dědičné onemocnění. Svalové stahy mohou znepříjemňovat každodenní život postiženého jedince. Dystonií trpí více než 500 000 Evropanů, z nichž 80 000 trp
 3. torzní dystonie). Této diferenciální diagnostiky je, dle Kaňovského (1999), schopen pouze odborník s letitou praxí. Pro určení, zda se jedná o dystonii organického, či psychogenního původu, jsou totiž k dispozici jsou totiž pouze obecné strategie pro určení
 4. Idiopatická torzní dystonie (ITD, známá též pod starším názvem dystonia musculorum deformans) nedosahuje zřejmě v naší populaci literárně udávané průměrné prevalence 3-4/100 000, mnohem častěji se vyskytuje v některých národnostních skupinách, např. u aškenázských Židů v USA a Izraeli. ITD zpravidla začíná v.
 5. Ahoj,je mi 22 let,trpím Idiopatickou torzní dystonií a od 16let se mi začala projevovat cervikální dystonie typu Torticollis a částečně Retrocollis(vražedná kombinace). Hlava se mi stáčí na pravou stranu a mírně se zaklání. Jezdím necelý rok na injekce botulotoxinu,ale výsledek je hodně slabý

Označuje se také jako generalizovaná torzní dystonie protože postihuje celé tělo. Časný atak je způsoben genovou chybou a je dědičný, etiopatogeneze není známa. Pozdní atak dystonie - vyskytuje se ve vyšším věku. Jde o ohniskovou dystonii, nešíří se po celém těle Torzní dystonie, známá také jako dystonia musculorum deformans, je onemocnění charakterizované bolestivými svalovými kontrakcemi vedoucími k nekontrolovatelným deformacím. Tento specifický typ dystonie se často vyskytuje u dětí s příznaky začínajícími kolem 11 nebo 12 let. Obvykle začíná kontrakcemi v jedné obecné oblasti, jako je paže nebo noha, které pokračují.

Dystonie - nová léčba Doktorka

 1. The cervical dystonia is probably the most frequently seen type of idiopathic torsion dystonia. In the case of cervical dystonia, the abnormal involuntary contraction affects neck muscles in different distribution. It leads to the dystonic dyskinesia of the neck, which results in the dystonic posture of the head
 2. antní kranio-cervikální dystonie s výrazným třesem Existuje skupina zvaná myoklonická dystonie, kde jsou některé případy dědičné a byly spojeny s missense mutac.
 3. DYSTONIE. Alternující hemiplegie v dětství a časně vznikající dystonie-parkinsonismu (DYT12) (390,09 KB) BFIS (Benign Familial Infantile Seizures) a DYT 10 (Episodic Kinesigenic Dyskinesia 1) (260,12 KB) Cervikální dystonie (DYT 24 a DYT 25) (395,77 KB) Dopa-responzivní dystonie (DYT5) (270,75 KB) Idiopatická torzní dystonie (DYT1.
 4. n Torzní dystonie. n Orofaciální dyskineze. n Akineze. n Křeče kosterních svalů ( ojedinělé nebo generalizované- všech kosterních svalů) n TONICKÉ - ZVÝŠENÉ NAPĚTÍ SVALŮ - MŮŽE VYVOLAT NEDOSTATEK IONIZOVANÉHO VÁPNÍKU - PŘI HYPERVENTILACI A RESPIRAČNÍ ALKALÓZE, PŘI NEDOSTATKU HOŘČÍK
 5. Torzní dystonie je dědičná, takže diagnóza onemocnění je zjednodušená, pokud příbuzní pacienta pozorovali podobné případy. Diagnostika dystonie. Hlavní metodou pro stanovení diagnózyje klinický obraz příznaků onemocnění. Nicméně, pro objasnění lékaře jmenuje další testy. Také během rozhovoru lékař zjistí.

Dystonie - příznaky a léčba + příběh pacientky s dystonií

Většina forem primární dystonie je sporadická, s nástupem v dospělosti; A většina z nich - fokální nebo segmentové (blefarospasmus, oromandibulyarnaya dystonie, nárazový tortikolis, křečovitý dysfonie, grafospasmus, dystonie noha). To ale zahrnuje dědičnou generalizovanou torzní dystonii U generalizované torzní dystonie jde o bizarní, relativně pomalé atetoidní pohyby, časté je postižení především svalstva krku a trupového svalstva a může jít i o generalizované postižení téměř celého těla. zdroje: kniha: Neurologie pro sestry, autor Ivana Tyrlíková a kolekti Extrapyramidový systém. Dyskinéze a dystonie. Parkinsonský syndrom. MUDr. Klára Musilová I. Neurologická klinika, FN U Svaté Anny Brno Movement disorders - onemocnění extrapyramidového systému degenerativní procesy postihující mozkové podkorové struktury podílející se na centrálním řízení motoriky poruchy hybnosti (vegetativního systému, kognitivních schopností. Torzní dystonie je vzácné onemocnění s 3 lidmi na 100 osob. Nejčastěji tato nemoc začíná v mladém věku až 20 let. S procesem dospívání může choroba postupovat, a to z jednoho stupně do druhého. porušení Odrůdy . torzní dystonie se vyznačuje tím, nerovné části svalový tonus těla, přičemž často mají rotační.

dystonie - Dystonia - qwe

Dystonie. Dystonie je syndrom, který může mít řadu příčin. Podle etiologie se dystonie dělí na primární (idiopatické) se sporadickým nebo familiárním výskytem, u nichž se kromě dystonie ještě může objevit třes, ale ostatní klinický nález je normální Torzní dystonie, dříve nazývaný dystonie musculorum deformans nebo DMD, je vzácná, generalizované dystonie, které mohou být dědičné, obvykle začíná v dětství, a stává se postupně zhoršuje. To můžete nechat jednotlivce vážně zdravotně postižené a upoután na invalidní vozík. Genetické studie odhalily příčinu u. Torzní dystonie je vylepšena tím, že se snažíte pohybovat, provádět manipulace, což vede k pádu osoby. Může dojít k velkým pohybům v rukou, ke komplikovanému umístění prstů v rukou a nohou. Astmaticky tuhá forma. Existuje současný chvění (třes) částí těla a svalová rigidita Dystonie a dystonické syndromy. Při abn. zvýšeném a narůstajícím svalovém tonu a kontrakci; Bizarní nepravidelné mimovolní pohyby často s pomalou torzní komponentou; Abnormální držení těla; Aktivace kontrakce neadekv. svalů při pokusu o pohyb - často souč. agonisté a antagonisté.

Muscle Dystonia [T013483] Dystonia, Diurnal [T367283] Dystonia, Limb [T372175] Dystonia, Paroxysmal [T372176 zovaná idiopatická torzní dystonie. Dystonie b˘vá také ãast˘m. projevem vzácnûji se vyskytujících hereditárních poruch meta-bolismu (gangliosidózy, Niemann-Pick atd.). 3

Chvění rukou jsou rychlé, jednotné a nedobrovolné pohyby horních končetin způsobené kontrakcí svalů. Jsou spojeny se zpožděním korekce nervových signálů, v důsledku čehož dochází k pohybu a zachování polohy v důsledku neustálého přizpůsobování držení těla nějaké průměrné hodnotě Dyskinéze a dystonie Základní charakteristika a semiologie extrapyramidových dyskinezií: tremor, chorea, balismus, myoklonus, tik, torzní dystonie. Diagnostika a léčba onemocnění s dyskinetickými projevy. 5. 3. 2020 MUDr. Sklenárová 4. Nádory centrální nervové soustavy. Nádory mozkové tkáně a mozkových obalů.

Za prvé, ryhydno-arytmohyperkynetycheskaya nebo časná forma Wilsonovy choroby, projevující se jako generální tuhost, nepravidelné hyperkineze kteří mají atetoydnыy a torzní-spastic charakteru. Svaly jsou lokalizovány na trupu, končetinách, a které jsou zapojeny do procesu polykání rozyazyka kryty a tuhost Dystonie při podávání levodopy u Parkinsonovy choroby G20 . 3. Dystonie končetin v rámci dětské mozkové obrny. 4. Úporné lokalizované projevy generalizované torzní dystonie, jejichž ošetření . botulotoxinem může přinést význačné funkční zlepšení nebo odstranit bolest G 24.2 Indikací jsou různé dystonické poruchy, nejvíce tzv. torzní dystonie (stáčení hlavy do strany) a spasmy v oblasti obličeje. Po schválení pojišťovnou lze botulotoxin podávat u spasticity po cévních mozkových příhodách, dětské mozkové obrně nebo u roztroušené mozkomíšní sklerózy dystonie-kraniocerviální Dvě nebo více svalových skupin obličeje a šíje šíje a trupu Meigeův syndrom Torzní dystonie-axiální-brachiální-krurální jedné nebo obou HK a trupu jedné nebo obou DK a trupu Brachiální dystonie Krurální dystonie Generalizovaná dystonie Svaly DK a jakékoliv další části těla Generalizovaná. Primární dystonie, ve které dystonie - je jediným příznakem je odlišná onemocnění, jako je generalizovaná torzní dystonie, spastické tortikolis. tremor. Třes volal rytmické mimovolní pohyby jakékoliv části těla. Existuje odpočívá třes, který se vyskytuje v případě neexistence dobrovolných pohybů v této části.

Dystonie - Česká Ordinace c

Když dystonie typu neurocirculatory hypotenzní slabost a přítomnost ortostatické poruch předepsaných infuzní ženšen (lemongrass, Aralia), kofein. Prognóza neurocirkulační dystonie U všech typů neuro dystonie příčin kardiomegalie, srdeční selhání a život ohrožující arytmie a vedení Koncem prvního roku jsou přítomny neurologické změny - atetoidní nebo choreatiformní pohyby, hyperreflexie, torzní dystonie, hypotonie, dysartrie. K rozvoji dnavé artritidy dochází spíše v pozdějším věku. Mezi nejcharkterističtější rysy patří sebepoškozování neboli automutilace. Tento neobvyklý příznak se objevuje. V závislosti na množství zapojený svalových skupin lze zobecnit dystonie (torzní dystonie), nebo fokální (blefarospasmus, spastická torticollis, psaní křeče). Dystonia Poruchy detekce svalový tonus vyžaduje pozorování, porovnání s přítomností jiných příznaků vývoje

Dyskinetické syndromy dětského věku - Zdraví

dystonie - déletrvající svalové stahy s kroutivou (torzní) složkou, až do bizarních poloh. F. fascikulace - záškuby jednotlivých svalových vlákem, projev denervace (periferní motoneuron) fotoreakce - vyšetření n.II a n.III, reakcí na osvit je mióza (přímá x nepřímá Abstrakta 62. sjezdu českých a slovenských revmatologů 20.-22. září 2018, Kongresový hotel Clarion, Prah Tortikolis, písař, blefarospazmus, torzní dystonie . Sy koutu mostomozečkového- etiologie . nejčastěji expanzivní proces (zvláště neurinom VIII, případně meningeom, cholesteatom,..) někdy arachnoiditis . Sy koutu mostomozečkového- symptomy.

Dystonie - třes hlavy Doktorka

Projevují se jako pohyby atetózní (vlnité, červovité pohyby), choreatické (drobné, rychlé pohyby), balistické (pohyby končetin o velké amplitudě), myoklonické (drobné pohyby (záškuby) jednotlivých svalů) nebo jako lordotická dystonie (tzv. torzní spasmus, při kterém při chůzi dochází ke stáčení hlavy a trupu) Přehled a klinické rysy hyperkineze (myoklonie, torzní dystonie, spazmus psaní, tic atd.) Jsou uvedeny. Zaměření pozornosti studentů na kliniku, diferenciální diagnostiku jako nezbytnou součást klinického myšlení. 5. Vlastnosti konvulzivního syndromu v dětství. V závěrečné části jsou uvedeny charakteristiky (a nebezpečí! Předměty , Endoplazmatické retikulum , Degradace spojená s ER , Regulace genů , Neurodegenerativní onemocnění Abstraktní TorsinA je AAA + ATPáza lokalizovaná v lumen endoplazmatického retikula a jaderného obalu, s mutantní formou způsobující časný nástup torzní dystonie (DYT1) hledá důvod . Jediná odpověď na otázku původu bolesti, ale existuje celá řada společných příčin: • Bad prádlo. Často se stává, že raději krásu ženy zapomenout na pohodlí podprsenky

Dystonie (mimovolné stahování svalů) Zdraví NašeInfo

Torzní dystonie 4. Neuroakantocytóza Sekundární tiky (tourettismus) 1. Infekce: - Encefalitidy - Jacobova-Creutzfeldova nemoc - Sydenhamova chorea 2. Polékové: - Stimulancia (metylfenidát, amfetamin, kokain) - L-DOPA - Antikonvulziva - Neuroleptika (tardivní tiky) 3. Intoxikace CO 4 Svalová dystonie. Po přečtení tohoto článku se dozvíte, co lze považovat za nemoc jako dystonie, jaké příznaky doprovázejí tuto nemoc, tam jsou některé formy dystonie protože toto onemocnění, a tím, jaké metody ho může vyléčit. Torzní forma - před časem to bylo nazýváno jako deformace svalů. Tento typ. dědičná onemocnění - Huntingtonova chorea, torzní dystonie. Změny v těle dítěte s nervózním klusem Když se nervózní klíště objeví změny ve funkci všech struktur těla, které se podílejí na svalové kontrakci

Dětský torzní varle. Vrozená krátká dvojtečka. Otrava dětským digitalisem. Dětský parietální syndrom. Pediatrický syndrom malé čelistní deformity. Vrozená hypoplasie vaječníků u dětí Dystonie reagující na Dopa. Syndrom krokodýlí kůže Druhy hyperkineza. Hyperkineze - lékařskou pomoc připomínky a doporučení. Co hyperkineza? Jaké to jsou? Odpovědi na tyto a další otázky týkající se giperkinezah najdete v tomto článku Generalizovaná torzní dystonie v raném věku: Přečtěte si více o symptomech, diagnóze, léčbě, komplikacích, příčinách a prognóze

Torzní dystonie - Torsion dystonia - qaz

Diferenciální diagnostika svalového hyperton Torzní dystonie může být: generalizovaná (postihuje svalstvo trupu) - tonické generalizované spazmy, při chůzi narůstá lordóza, přechází v torzi (zkroucení) trupu záklon hlavy [wikiskripta.eu] Zobrazit info. Niemann-Pickova choroba typu

Cervikální dystonie Česká a slovenská neurologie a

Dystonie - Dystonia - qaz

 1. Pálení jazyka s bolestí zad. Cervikální dystonie (torticollis) je mimovolní dystonická aktivita krčních svalů, která vede k poruše postavení hlavy a krku.Je nejčastějším typem fokální dystonie. Pro toto onemocnění se užívá i termín spastická torticollis.Způsobuje mimovolní dystonickou svalovou aktivitu krčních svalů, což vede k poruše postavení hlavy a krku
 2. - Dystonie: jedná se o různé poruchy pohybu, které vedou k nedobrovolným stahům svalů, které se mohou opakovat. - Důležitý gastroezofageální reflux. Je-li to velmi vážné, mohou malé děti podráždit dýchací cesty kromě kašle a sípání (hluk, který způsobuje, že vzduch při průchodu dýchacími cestami je poškozen)
 3. Příčiny jsou různé včetně psychických (u některých jedinců se opakovaně vyskytuje při zvýšeném stresu). Grafospasmus (písařská křeč) - jde o křeče drobných svalů ruky při psaní. Generalizovaná torzní dystonie - závažné onemocnění, kdy abnormní pohyby postihují trup a některé končetiny
 4. Vysoký svalový tonus mohou být buď v důsledku spasticity nebo dystonie. Kromě toho, torzní deformace dlouhých kostí, jako je stehenní a holenní kosti se vyskytují mimo jiné. Děti se mohou rozvinout skolióza před dosažením věku 10 - odhadovanou prevalenci skoliózy u dětí s CP je mezi 21% a 64%

Přehled poskytovaných vyšetření a terapeutických postupů

 1. 7 Vyšetření pacienta s tikem 173 Tab Diferenciální diagnóza tiků Charakteristika tiků Jiný projev s podobnými rysy Klasifikace prosté pohybové tiky klonické myoklonus, chorea, epileptické záchvaty dystonické a tonické dystonie, atetóza, svalové spazmy nebo křeče komplexní pohybové tiky manýrismy, stereotypie, rituály.
 2. u (jedno sérum globulinu syntetizovaný v játrech) a pouze o 5% ve formě komplexu s albu
 3. Přehled bilance vody (vše v ml za den): PŘÍJEM: VÝDEJ: pití 1000-1500 (i více) močí 1000-1500 v potravě 1000 perspirací 550-800 oxidací 500 dechem 400 ----- stolicí 100 celkem 2500-3000 potem 0-2000 Oxidací se uvolní: Ztráty perspirací závisejí na tělesné teplotě (ml/d): z 1 g bílkovin 0,4 ml vody při norm. teplotě 550 z 1 g glycidů 0,6 ml vody při 37.2 o C 600 z 1 g.

SZŠ Ruská - KLP - Prezentace - Objektivní příznaky onemocněn

OBECNÁ PSYCHIATRIE. 1. Historie psychiatrie - jako univerzitní obor - až v 19. století - ale psych. nemoci jsou jedny z vůbec prvně popsaných nemoc Neurologické vyšetření kojenců - dětské neurologie Video: Příjem dětského neurologa. Mámy School. TS

Dystonie - jaká je tato nemoc

Torzní dystonie: příčiny, diagnóza, léčba. Porušení svalového tonusu neurologické povahy se nazývá torzní dystonie. Toto onemocnění se může rozvinout s poruchami a lézemi mozkových jader... K tomu, jemně sevřel skalp - fixní palmární kůže na pokožce hlavy, na úrovni parietálních kostí.Zkouška se provádí pro anteroposteriorní, levostranné a torzní pohyby. Jsou tři pohodlné polohy, zrcadlené, diagonálně odrážející tři nejbolestnější, nepohodlné pozice Např. autozomálně recesivní idiopatická torzní dystonie (lokus DYT1) má mutace genu TOR1A pro torzin A. Léčba její generalizované formy spočívá v hluboké mozkové stimulaci Bazální ganglia: poruchy • Syndrom hypokineticko-hypertonický (parkinsonský) Hypokinezy, bradykineza • Syndrom hyperkineticko-hypotonický Hyperkinezy • Chorea (Huntingtonova choroba) • Atetóza (antipsychotika, tardivní dyskinéza) • Dystonie (idiopatická torzní dystonie; spastická torticollis) • Myoklonus (balismus. Příčiny bolesti zad pod žebry . nemocného do zad může všude.bolest zpět pod žebra se vztahuje k formě nejproblematičtější pro diagnostiku bolesti .Mohlo by se zdát, že není nic jednoduššího, podívat se na anatomické reference, a kreslit paralelu mezi zeměpisným pozici autority a lokalizace bolesti.Nicméně, situace je zde těžší, než

Výrazná nadprodukce kyseliny močové vede k hyperurikémií a hyperurikurií, což vede k postižení kloubů (dnavá artritida), ledvin (akutní nefropatie kyseliny močové) a nervového systému (psychomotorická retardace, atetoidní nebo choreatiformní pohyby, hyperreflexie, torzní dystonie, hypotonie, automutilace) Patří mezi ně parkinsonská hypokineze, rigidita a tremor, dystonie (torticollis, torzní spazmy trupu, okulogyrické krize) a akatizie - vnitřní napětí spojené s motorickým neklidem. Po delsím uzívání se u mnoha pacientů objevují pozdní (tardivní) extrapyramidové motorické poruchy - předevsím dyskineze (zvýkání. Co způsobuje třes hlavy, Svalový třes u psa, Výcvik čivavy, Parkinsonova choroba, 33. týden těhotenství, Léčba lupénky, Parkinsonova nemoc, Minerál vápník, Zrychlené dýchání u psa, Káva a Warfarin, Přírodní prostředky proti hypoglykémii, Minerál hořčík, Febriln Úvod. Sekvenování DNA je v současné době jedním z hlavních zájmů lékařského výzkumu. Svaz sekvenčního sekvenování řetězce Sangerem et al. 1 a polymerázová řetězová reakce (PCR) od Mullis et al. 2 zavedlo mnoho významných událostí, jako je například dokončení lidského genomového projektu (HGP), který poskytuje sotva dostatečnou referenci pro zkoumání. Torzní dystonie. Jsou to pomalé kroutivé a roubovité pohyby v oblasti trupu, íje a hlavy. Mohou být provázeny bederní hyperlordózou, skoliózou a dorzální flexí hlavy. Køeèe (spazmy) kosterních svalù. Jsou to stahy nìkterých pøíènì pruhovaných svalù. Mohou se vyskytnout ojedinìle nebo generalizované (køeèe v ech.

Dystonie . Příčiny, symptomy a léčba ..

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Diazepam a jeho účinky, Melatonin je lék nejen na spaní, Točení hlavy, Kozlíkové kapky, Léky plně hrazené pojišťovnou s názvem A až L, Tamsulosin, Febrilní křeče, Ostropestřec a jeho nežádoucí účinky, Babské rady na škytavku, Godasal na ředění krve, Brněn

 • Akvizice firem.
 • Žirafa severní núbijská.
 • Chorvatské speciality recepty.
 • Délka střev u psa.
 • Všb kroužky.
 • Leoš mareš nejhorší věta text.
 • Chicago bar and grill.
 • Tvarování bonsají.
 • Korpus rakvičky.
 • Download winrar free.
 • Zvýšený záhon beton.
 • Raven wiki.
 • Ocenění obrazů hradec králové.
 • Výška tónu.
 • Zoo praha lanovka.
 • Domácí klimatizace.
 • Ampérovo pravidlo pravé ruky pro civku.
 • Zvýšený záhon beton.
 • 3 cakra.
 • Goliáš brouk.
 • Hamu studijní oddělení.
 • Fazolový salát.
 • Noční prohlídky žleby 2019.
 • Cadillac escalade 2018.
 • Resizepic.
 • Alo diamonds nausnice.
 • Význam přátelství.
 • Twitch bandwidth test.
 • Wreath pronunciation.
 • Tiskárna ocpp 58zx.
 • Birmingham letiště.
 • Granuloma annulare bylinky.
 • Josh hutcherson polar express.
 • Wikipedia hip hop.
 • Frank ocean instagram.
 • Srni cenkova pila.
 • Frankfurtska omacka recept.
 • 40 0tt.
 • Plasma place recenze.
 • Domácí lívance.
 • Kanonická kniha.