Home

Cordeliéři

Co to byli politické kluby ve francii - Poradte

 1. Nejdůležitější byli Jakobíni, Cordeliéři a Girondisté. Tyto politické kluby spolu soupeřily o moc v Národním shromáždění. Politické strany vznikaly až v 19. století s rozšíření volebního práva. Mimochodem - podst. jm. klub je rodu neživotného a název státu se píše s velkým počátečním písmenem
 2. Cordeliéři - krvavý Marat, Georg Danton, Camille Demoulin - chtěli demokratické principy, Jakobíni - Maxmilián Robespierre - varoval před válkou, Francie má vnitřní problémy, není připravena - jaro 1792 - Francie vyhlašuje válku Prusku a Rakousku, ti útočí na Paříž - pomoc Marseill
 3. cordeliéři = stoupenci republiky a demokratické společnosti, nejradikálnější skupina - Marat, Danton Ústavodárné shromáždění se přejmenovalo na Zákonodárné národní shromážděn
 4. Cordeliéři - scházeli se v bývalém františkánsk . Stáhnout celý tento materiál . 1 2 3 . Další . Vloženo: 9.03.2011.
 5. Radikální vrstvy postupně převezmou moc, jsou však také vnitřně nejednotní - cordeliéři (Danton, Marat), jakobíni (Robespiere).V roce 1791 je vydána nová ústava, podle níž se Francie mění na konstituční monarchii, ÚNS se mění v Zákonodárné shromáždění
 6. Cordeliéři - radikální, likvidace jakýchkoliv královských zvyklostí Nedostatek potravin, hlad - potlačení zdaněním církve, problémy Vytváření první protifrancouzské koalice - habsburská monarchie, Anglie, Rusko Vzniká Marseillaisa - státní hymna, tvrdá pochodová píseň. Navštivte také. Slovní
 7. V září roku 1791 Ludvík XVI. přísahal věrnost ústavě a tím se rozešla konstituanta (Ústavodárné Národní shromáždění). Na politické scéně se objevilo několik politických klubů. Nejdůležitější byli Jakobíni, Cordeliéři a Girondisté. Vůdcem Jakobínů byl Maximilien Robespierre. Jakobíni se nazývali podle kostela, ve kterém se společně scházeli

Situace před revolucí:Západoevroá společnost mezi počátkem 16. a koncem 18. st. prožila velké (Francouzská revoluce a napoleonské války, Dějepis referát politické kluby - Jakobíni (Max. Robespierre), Cordeliéři (Marat, Danton) král se musel z Versailles přestěhovat do Paříže; Francie republikou (rok 1792) 1791 . královský pár se pokusil utéct; přijata ústava - Konstituce - král měl suspenzivní práv

Velká Francouzská revoluce Studijni-svet

- Cordeliéři - radikální republikáni, nakonec v opozoco, ve sporu s Jakobínama , G. Danton, J.P.Marat-po smrti Ludvíka XIV. většina evroých států vyhlašuje Francii válku - útok spojeneckých vojsk na revoluční Francii - Francie vyhlašuje : Vlast je v ohrožení! = vlna vlastenectví , dobrovolníci z celé zem Cordeliéři se za revoluce a v následujících letech začali nazývat revolucionáři, kteří patřili ke směru levicových jakobínů nebo mu byli blízcí. 148 K protiroajalistické demonstraci pařížských řemeslníků a dělníků na Martově poli došlo 17. července 1791 za Francouzské revoluce Konvent - girondini (levice), politicky nevyhranění (střed), jakobíni a cordeliéři (levice) Vysoká úroveň armády - revoluční jednotky do Belgie a Porýní 21. ledna 1793 popraven na gilotině král, na podzim Marie Antoinetta Poprava zhoršila mezinárodní (války) i vnitrostátní situaci (povstání ve Vendee Velká francouzská revoluce Doporučené zdroje Toulky minulostí světa, 7. díl Francois Furet, Francouzská revoluce, díl I. (1770-1814), Praha 2004 André Maurois, Dějiny Francie, Praha 1994 Text Deklarace práv člověka a občana Text Marseillaisy Slavné dny - video 20 Cordeliéři - J. Danton, J. P. Marat Francie má být demokratická republika Aby měla stejná politická práva i chudí Název podle symbolu chudých mnichů - provázku, kterým se opásávali Jakobíni - M. Roberspierre, Sain-Just Vyjadřovali podobné názory - chtěli republiku a demokraci

Velká francouzská revoluce Maturitní otázky z dějepisu

Vlastnictví) Cordeliéři = chudí, republikání, Jakobíni = radikálové 3. 9. 1791 -ústava zákonodárného shromáždění 1792 - povstání v Paříži 2. období 21. 9. 1792 -Republika, vládnou Girondini Popraven král a královna Jakobínská diktatura Volební právo všem mužům, likvidace republikánů Robbespierrův. Ústava 1791 Diskusní kluby - cordeliéři, jakobíni Monarchie - králova moc omezena NS Základní občanská práva - Uveď která? X omezené volební -> pasivní občané - (sansculoti) radikalizace Intervence Fr. emigranti + něm. knížata + rak. císař František II

Velká francouzská revoluce, D - Dějepis - - unium

Lidé se rodí a zůstávají svobodnými a rovnými ve svých právech. Francouzský koprodukční historický velkofilm (1989). Hrají: K. M. Brandauer, J. Ve Francii existovali tři nejvýznamnější politické kluby - Jakobíni, Cordeliéři a Girondisté. Jaký klub měl v letech 1792-93 převahu? Jaký klub měl v letech 1792-93 převahu? girondist cordeliéři. sanscouloti. domácí úkol: Téma na úvahu: Je trest smrti správný? Za jakých podmínek? 10. den - pátek. připomenout: pondělí - úvahy, středa - písemka. Otázky. Napadají Vás k tomu, co jsme dělali včera, nějaké otázky? v čem všem se lišila fáze revoluce do popravy krále a fáze vlády jakobín Národní konvent - nejvlivnější radikální girondini, jakobíni a cordeliéři. úspěchy na bojišti další radikalizace. král obviněn z velezrady. Král popraven jako občan Ludvík Kapet v lednu 1793. Marie Antoinetta popravena koncem roku 1793

Osvícenství a Velká fr

bohatých vrstev, podnikatelů), Opozie: jakobíni a cordeliéři - opírali se o lidové vrstvy, prosazovali revoluční změny, Střed - marais (bahno) Duben 1793 - kontrarevoluční povstání ve Vandéé - ozbrojený boj roajalistických a katolistických venkovanů - krvavě potlačen francouzská buržoazní revoluce konce 18. st., Velká fr. revoluce - nejdůslednější evr. burž. revoluce 1789-94. Byla důsledkem krize feud. zřízení fr. monarchie, jež se dostalo do rozporu s vývojem kap. vztahů, se zájmy buržoazie a lid. mas. Ideologicky byla připravena různými směry osvícenství (Voltaire, Rousseau, encyklopedisté, Mably, Morelly)

VI. konec absolutismu a velká francouzská revoluce VI. konec absolutismu a velká francouzská revoluce Ludvík XVI. (1774 - 1792) - předrevoluční Francie čítala cca 26 milionů obyvatel rozdělených do 3 stavů: -> klérus (duchovenstvo) -> šlechta -> měšťanstvo (tzv Francouzská revoluce a napoleonské války. Situace před revolucí: Západoevroá společnost mezi počátkem 16. a koncem 18. st. prožila velké změny Dějiny raného novověku - Západ. PhDr. Tomáš Knoz, PhD. Literatura (red.) Šusta, Josef: Dějiny lidstva od pravěku k dnešku:. V. V branách nového věku. 1792 - zřízena republika Zajetí krále Bitva u Valmy POLITICKÉ KLUBY JAKOBÍNI - radikálové Maxmilien Robespierre, Mirabeau, Sieyés CORDELIÉŘI - nejradikálnější - přívrženci republiky J. P. Marat, C. Desmoulis, G. J. Danton GIRONDINI - umírnění J. P. Brissot FEUILLANTI - přívrženci konstituční monarchie La.

Konstituční monarchie ve Francii - dějepis, online sešit

dějepis.co

Velká francouzská revoluce. Krize starého režimu. Francie byla na sklonku 18. stol. kulturní metropolí Evropy (filozofie, literatura, malířství, móda, hudba udávaly tón celé Evropě), ale také na prahu finanční krize 2) levice - jakobíni, cordeliéři, girondisté (posléze jsou součástí umírněných) 3) střed - mají nevyhraněný názor - výsledek svízelné hospodářské situace - formuje se skupina Sansculloti (bez kalhot) ---- hl. drobní řemeslníci Jakobíni. Jakobíni bylo původně označení členů nejvlivnějšího politického klubu, vzniklého v době Velké francouzské For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Jakobíni Читаю Вы читаете @jakobini36 6. OBSAH. Balkán (13.-15. století) Byzanc (1204-1453) Osmanská říše (1300-1660) Cína (1264-1368), Indie (999-1526) 204 206 208 210. Přelom epoch Humanismus Renesance Hospodářství It{ ie. levice: radikální jakobíni (montagnardi a cordeliéři), tzv. hora (obsazovali horní lavice vlevo) - chtějí pokračovat v revolučních změnách, opora o lidové vrstvy, v čele: M. Robespierre, Jean Paul Marat, Danto

Francouzská revoluce a napoleonské války - Dějepis

Po tomto nezdařeném útěku Ludvíka XVI. z Francie se v důsledku přesvědčení, že monarchii nelze reformovat, revoluce zradikalizovala. Síť jakobínů, která původně čítala dvě stě spolků, se po zatčení krále rozrostla na devět set, početnější se stali i poněkud umírněnější cordeliéři V Paříži vznikaly podle ang!. příldadu polit. kluby: umírnění feuillanti (BAJLI.Y, IA fAYHTE) a ra­ dikálni cordeliéři (DANTON, DESMOULlNS, MARAT). Jakobíni se pokládali za jakousi. Test č. 1 /únor 2020. Jaká byla rozloha Francie v 80. letech 18.století ?_____ Kolik měla obyvatel?_____, uveď lidnatější stát v Evropě: ___ Paříž se. Dějiny raného novověku - Západ PhDr. Tomáš Knoz, PhD. Ondřej Hýsek, FF MU Brno, 2001 Literatura (red.) Šusta, Josef: Dějiny lidstva od pravěku k dnešku

Francouzská revoluce - KeStudiu

10. srpna 1792 útok na královský palác, král s rodinou zajat a uvězněn 20. září 1792 bitva u Valmy - odvrácení ohrožení Paříže 21. září 1792 první zasedání Konventu - vyhlášení republiky Konvent - girondini (levice), politicky nevyhranění (střed), jakobíni a cordeliéři (levice) Vysoká úroveň armády.

Velká francouzská revoluce 1

 1. Velká francouzská revoluce (1789 - 1799) Sutor
 2. Dějepis :: Vítejte na stránkách třídy 9
 3. Hesla pro NAC - napsaná v září 185
 4. Jakobínský převrat - dějepis, online sešit
 5. Velká francouzská revoluc

16. století česko + evropa - Dějepis - Střední školy ..

 1. Francouzská revoluce — Česká televiz
 2. Velká francouzská revoluce - webzdarm
 3. francouzská buržoazní revoluce Vševěd
 4. VI. konec absolutismu a velká francouzská revoluce ..

Francouzská revoluce a napoleonské válk

 1. Dějiny Raného Novověku - Zápa
 2. velka_francouzska slideum
 3. Velká francouzská revoluce - otázka z dějepisu (2
 4. Francouzská revoluce 1789-1799 timeline Timetoast timeline
 5. Velká francouzská revoluce 1 - SlideShar
 6. Oktáva: Francouzská revoluc

SVĚTOVÉ DĚJINY v kostce: 22

PPT - II

Ei tuloksia

 1. Hakuasetukset
 2. Lataa video
 3. Aloita live-lähetys
 4. YouTube-TV
 5. YouTube Music
 • Bmw e89 nachfolger.
 • Pronajem bytu 4 1 liberec.
 • Vlaštovka šablona.
 • White castle menu.
 • Roztrhana pochva.
 • Silence 2016 nominace.
 • Co s peřím.
 • Vpaceny bubinek priznaky.
 • Stylové polštáře.
 • Hrubé broušení betonu.
 • Jstor login.
 • Jules verne tajuplný ostrov pdf.
 • Prodám dovolenou 2019.
 • Co umí gimp.
 • John du pont wrestling.
 • Jak se rychle naučit literaturu.
 • Houbičky zkušenosti.
 • Turistika ukrajina.
 • Změna klávesnice huawei.
 • Obrázky pro děti omalovánky.
 • Zahradní architekt realizace.
 • Detektivní hry online zdarma.
 • Skelet člověka.
 • Dvourotorový obraceč.
 • Bacteroides probiotika.
 • Malý princ kniha.
 • Pán prstenů návrat krále 1080p bluray prodloužená verze titulky.
 • Velký hladomor.
 • Namibie zajímavosti.
 • Černý okřídlený hmyz.
 • Jak zmenšit soubor powerpoint.
 • Rekrutační pracoviště ostrava 702 00 moravská ostrava a přívoz.
 • Anton pavlovič čechov citáty.
 • Chlapecké košile.
 • Hitradio magic cerna hora.
 • Harry potter filmová kouzla 1 vydání.
 • Platon duše.
 • Čtyřhranky.
 • Alternativní léčba rakoviny vaječníků.
 • Anyz nezadouci ucinky.
 • Zahradní domek bologna.